ванр. проф. др Гордана Остојић


Недостаје слика

др Гордана Остојић

Ванредни професор


Телефон021/485-2126
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКанцеларија 118

Истраживачки рад је уцмерен ка аутоматизованим системима, посебно за система надзора и управљања у стамбеним окружењима. Овлашћени је извођач семинара из области система за надзор и управљање и индустријских комуникационих мрежа, у ФЕСТО ДИДАКТИК центру у Новом Саду. Уцесник је на 3 пројекта финансирана од стране Републичког министарства за науку и заштиту животне средине, као Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.

Ванредни професор
18.12.2013.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.01.2009.01.12.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са докторатом01.12.2008.01.12.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром27.01.2004.01.11.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Пословник о квалитету ЈП "Панонске електране"

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1999

Развој модела система аутоматизације у стамбеним окружењима

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2003

РАЗВОЈ МОДЕЛА СИСТЕМА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStankovski S., Tarjan L., Škrinjar D., Ostojić G., Šenk I.: Using a Didactic Manipulator in Mechatronics and Industrial Engineering Courses, IEEE Transactions on Education, 2010, Vol. 53, No 4, pp. 572-579, ISSN 0018-9359
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGajić G., Stankovski S., Ostojić G., Tešić Z., Miladinović Lj.: Method of evaluating the impact of ERP implementation critical success factors – a case study in oil and gas industries (DOI:10.1080/17517575.2012.690105), Enterprise Information Systems, 2012, ISSN 1751-7575
(М21) Рад у врхунском међународном часописуOstojić G., Stankovski S., Ratković Ž., Miladinović Lj., Maksimović R.: DEVELOPMENT OF HYDRO POTENTIAL IN REPUBLIC SRPSKA (doi: 10.1016/j.rser.2013.07.036), Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 28, No Dec, pp. 196-203, ISSN 1364-0321
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStankovski S., Ostojić G., Šenk I., Rakić-Skoković M., Trivunović S., Kučević D.: Dairy cow monitoring by RFID, Scientia Agricola, 2012, Vol. 69, No 1, pp. 75-80, ISSN 0103-9016
(М23) Рад у међународном часописуJanković J., Petrović N., Miladinović Lj., Popkonstantinović B., Stoimenov M., Petrović D., Ostojić G., Stankovski S.: Computer Simulation of Fast Hydraulic Actuators, Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 36, No. M1 , pp. 95-106, ISSN 2228-6187.
(М23) Рад у међународном часописуStankovski S., Ostojić G., Tarjan L., Škrinjar D., Lazarević M.: IML Robot Grasping Process Improvement, Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 35, No. M1 , pp. 61-71, ISSN 2228-6187.
(М23) Рад у међународном часописуPopović B., Popović N., Mijić D., Stankovski S., Ostojić G.: Remote Control of Laboratory Equipment for Basic Electronics Courses: A LabVIEW-based Implementation DOI: 10.1002/cae.20531, Computer Applications in Engineering Education, 2011, ISSN 1061-3773
(М23) Рад у међународном часописуStankovski S., Lazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Purić R.: RFID Technology in Product/Part Tracking During the Whole Life Cycle , Assembly Automation, 2009, Vol. 29, No 4, pp. 364-370, ISSN 0144-5154
(М23) Рад у међународном часописуVukelić Đ., Ostojić G., Stankovski S., Lazarević M., Tadić B., Hodolič J., Simeunović N.: Machining fixture assembly/disassembly in RFID environment, Assembly Automation, 2011, Vol. 31, No 1, pp. 62-68, ISSN 0144-5154
(М23) Рад у међународном часописуOstojić, G.,Stankovski, S., Tarjan, L., Šenk, I., Jovanović, V., DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF DIDACTIC SETS IN MECHATRONICS AND INDUSTRIAL ENGINEERING COURSES,International Journal of Engineering Education; 2010, Vol. 26, No. 1, pp. 2-8, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуPopkonstantinović B., Miladinović Lj., Stoimenov M., Petrović D., Ostojić G., Stankovski S.: DESIGN, MODELLING AND MOTION SIMULATION OF THE REMONTOIRE MECHANISM, Transactions of FAMENA, 2011, Vol. 35, No 2, pp. 79-93, ISSN 1333-1124.
(М23) Рад у међународном часописуMaksimović R., Stankovski S., Ostojić G., Petrović S., Ratković Ž.: Complexity and Flexibility of Production Structures, Journal of Scientific & Industrial Research, 2010, Vol. 69, No 2, pp. 101-105, ISSN 0022-4456
(М23) Рад у међународном часописуPopović B., Popović N., Mijić D., Stankovski S., Ostojić G.: Remote Control of Laboratory Equipment for Basic Electronics Courses: A LabVIEW-based Implementation DOI: 10.1002/cae.20531, Computer Applications in Engineering Education, 2013, Vol. 21, No S1, pp. 110-120, ISSN 1061-3773
(М23) Рад у међународном часописуPopkonstantinović B., Miladinović Lj., Obradović M., Ostojić G., Stankovski S.: Mathematical Principles and Optimal Design Solutions to Compensation for the Pendulum Temperature Dilatation, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 8, pp. 117-128, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуAndrejević R., Šiniković G., Stojićević M., Stoimenov M., Miladinović Lj., Popokonstantinović B., Ostojić G., Stankovski S.: A novel walker with mechanically established walking and standing mechanism, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 927-931, ISSN 1330-3651, UDK: 531.133:681.5:615.825
(М23) Рад у међународном часописуOstojić, G., Lazarević, M., Stankovski, S., Ćosić, I., Radosavljavić, Z.: RFID Technology Application in Disassembly Systems, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2008, Vol. 54, No. 11, str. 759- 767, UDK: 658.5, ISSN 0039-2480.
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Stankovski S., Vukelić Đ., Lazarević M., Hodolič J., Tadić B., Odri S.: Implementation of automatic identification technology in a process of fixture assembly/disassembly, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 819-825, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуPopkonstantinović B., Miladinović Lj., Stoimenov M., Petrović D., Petrović N., Ostojić G., Stankovski S.: Practical method for thermal compensation of long-period compound pendulum, Indian Journal of Pure & Applied Physics, 2011, Vol. 49, No. 10, pp. 657-664, ISSN 0019-5596
(М23) Рад у међународном часописуLazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Stankovski S., Vukelić Đ., Zečević I.: Product lifecycle management (PLM) methodology for product tracking based on radio-frequency identification (RFID) technology, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 22, pp. 4776-4787, ISSN 1992-2248
(М23) Рад у међународном часописуMiladinović Lj., Popkonstantinović B., Stoimenov M., Petrović D., Ostojić G., Stankovski S.: Laser inspection of rubber profiles, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 16, pp. 3431-3436, ISSN 1992-2248.
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Tadić B., Lužanin O., Stankovski S., Vukelić Đ., Budak I., Miladinović Lj.: An integral system for automated cutting tool selection, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 15, pp. 3240-3251, ISSN 1992-2248
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини G. Ostojic, S. Stankovski, M. Lazarevic: Implementation of RFID Technology in Parking Lot Access Control System, 1st Annual RFID Eurasia Conference & Exhibitions, RFID Eurasia ’07, September 5-7, 2007 Istanbul, Turkey
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Станковски, С., Ракић-Скоковић, М., Шешлија, Д., Остојић, Г.: Примена РФИД технологије у аутоматизацији, Центар за аутоматизацију и мехатронику, 2009.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРакић-Скоковић М., Остојић Г:, Лазаревић М., Станковски С.: APPLYING RFID TECHNOLOGY IN LOGISTICS, Strategic Management-International Journal of Strategic Management and Decision Support in Strategic Management, 2008, Vol. XIII, No. 3, str. 36- 43, ISSN 0354-8414.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаОстојић, Г.: РАЗВОЈ МОДЕЛА СИСТЕМА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА, Факултет техничких наука Нови Сад, 2008.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОстојић, Г., Станковски, С.: Системи и уређаји за праћење производа током животног циклуса, Факултет техничких наука, 2012
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметСтанковски, С., Остојић, Г., Раковић, М., Трајан, Л., Шенк, И., Николић, М.: Збирка решених задатака из: Програмирање и примена програмабилно логичких контролера, Факултет техничких наука, 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Јовановић В., Стеванов Б., Станковски С., Ћосић И.: Collaborative Design in the Assembly Systems, 3rd International CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technology, in press Special edition of International Journal of Computer Integrated Manufacturing
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Станковски С.: Системи аутоматизације у стамбеним окружењима, XИИ Научна конференција, Врњачка Бања, Југославија, 2002., стр. 69-74
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић В., Остојић Г., Рафа К.: Ергономска анализа захвата у мануелним монтазним линијама, XИИИ Научно-стручна конференција, Индустријски системи ИС’05, Херцег Нови, Србија и Црна Гора, 2005., стр. 433-438
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Јовановић В., Рафа К.: Тимско пројектовање у савременим условима, XИИИ Научно-стручна конференција, Индустријски системи ИС’05, Херцег Нови, Србија и Црна Гора, 2005., стр. 487-494
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанковски С., Остојић Г.: Заштита података у кућним мрежама, XИИ Научна конференција, Врњачка Бања, Југославија, 2002., стр. 265-270
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакић-Скоковић М., Остојић Г., Лазаревић М.: РФИД злонамерни софтвер, Зборник радова научно стучног симпозијума Инфотех-Јахорина 2007 на ЦД, Јахорина, Република Српска, 28.-30. март 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакић М., Остојић Г.: Предности и ограничења имплементације ЕРП софтвера, XИИ Научна конференција, Врњачка Бања, Југославија, 2002., стр. 247-252
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић В., Ташин З., Остојић Г., Симић М.: Примена аутоматизације на машини за склапање уметака за заштиту од фалсификовања пића, ВИИ Међународна конференција флексибилне технологије, Нови Сад, Србија и Црна Гора, 2003., стр. 147-148
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТашин З., Јовановић В., Остојић Г., Остојић М., Ташин С.: Data acquisition, monitoring and visualization of heat exchanging process using programmable controller and human-machine interface, 3rd International Conference Research and development in mechanical industry, RaDMI 2003, Montenegro Adriatic, Serbia and Montenegro 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Јовановић В., Остојић М.: Integrated home automation system, International Conference on Economic Engineering and Manufacturing Systems, Brasov, Romania, 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКоњевић П., Остојић Г., Станковски С.: Мрежни системи у стамбеним окружењима, XИИИ Научно-стручна конференција, Индустријски системи ИС’05, Херцег Нови, Србија и Црна Гора, 2005., стр. 221-230
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Лазаревић М., Јовановић В.: Примена РФИД технологије у индустријским системима, Зборник радова научно стручног симпозијума Инфотех-Јахорина 2006 на ЦД, 22.-24. март, Јахорина, Република Српска
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛазаревић М., Остојић Г., Станковски С., Јовановић В.: РФИД технологије у процесу демонтаже производа, Зборник радова научно стручног симпозијума Инфотех-Јахорина 2006 на ЦД, 22.-24. март, Јахорина, Република Српска
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКоњевић П., Остојић Г., Станковски С.: Intelligent Building Control, Зборник радова ИИ међународно савјетовање „Информатика у пословном менаџменту и комуникацијама“ ИПОМ, Теслић 2006, Република Српска
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић, Г., Јовановић, В., Станковски, С., Лазаревић, М.: Дигитална производња и РФИД технологија, ИX Међународна научно-стручна конференција, ММА 2006 Флексибилне технологије, Нови Сад, Србија и Црна Гора, 15-16 јун 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Станковски С., Лазаревић М., Шкрињар Д.: Примена РФИД технологије у процесу складиштења робе супермаркетима, 9. Међународна конференција, Управљање квалитетом и поузданошћу ДQМ-2006, Београд, Република Србија, 14-15. јун 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛазаревић М., Остојић Г., Станковски С., Шкрињар Д.: Прикупљање података из система за демонтажу и рециклажу коришћењем РФИД технологије, 9. Међународна конференција, Управљање квалитетом и поузданошћу ДQМ-2006, Београд, Република Србија, 14-15. јун 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРокнић С., Николичић С., Остојић Г., Шкрињар Д.: Application of Information Technologies for Improvement of Logistic Parameters of Warehouses, XVIII International Conference on "MATERIAL HANDLING, CONSTRUCTIONS AND LOGISTICS", MHCL’06, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, October 19-20 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛазаревиц М., Остојиц Г., Јовановиц В., Станковски С., Ракић – Скоковић М.: Примена РФИД технологије у систему за демонтажу и рециклажу, Зборник радова научно стучног симпозијума Инфотех-Јахорина 2007 на ЦД, Јахорина, Република Српска, 28.-30. март 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovanovic V., Tomovic M., Cosic I., Miller C., Ostojic G.: Ergonomic Design of Manual Assembly Workplaces, 2007 ASEE (American Society for Engeneering Education) Illinois/Indiana Section Conference, Indianapolis, IN, USA, March 30-31, 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Ракић – Скоковић М, Лазаревић М., Јовановић В.: Примена РФИД технологије у процесу контроле стања робе у супермаркетима, 33. Јупитер конференција са међународним учешћем, Златибор, Република Србија15.-16. мај 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтеванов Б., Остојић Г., Станковски С., Лазаревић М.: Модел релационе базе података за употребу података добијених применом РФИД технологије у процесима демонтаже, 33. Јупитер конференција са међународним учешћем, Златибор, Република Србија15.-16. мај 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV. Jovanovic, M.M. Tomovic, I. Cosic, G. Ostojic: Cataloging a Digital Models of Reconfigurable Systems with Manual Workcells, 2nd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, 22-24 July 2007, Toronto, Ontario, Canada
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Lazarevic, G. Ostojic, V. Jovanovic, S. Stankovski: Implementation of RFID Technology in Disassembly Systems, 2nd International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, 22-24 July 2007, Toronto, Ontario, Canada
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакиц – Скоковиц М., Остојиц Г., Лазаревиц М.: Improving Process of Checking Goods in Supermarkets with RFID Tecnology, 6th International Conference of PhD Students, 12-18 August 2007, Miskolc, Hungary
(М72) Одбрањен магистарски радРазвој модела система аутоматизације у стамбеним окружењима
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOstojić, G., Jovanović, V., Stankovski, S., Lazarević, M.: RFID PRODUCT AND PART TRACKING FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE, ASME 2009 International Manufacturing Science and Engineering Conference (MSEC2009), Symposium conducted at American Society of Mencanical Engineers, West Lafayette, Indiana, U.S.A.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаОстојић, Г., Лазаревић, М., Јовановић, В., Станковски, С., Ћосић И.: RFID Technology Use in Assembly and Disassembly Processes, Revija za fluidno Tehniko, Avtomatizacijo in Mehatroniko – Ventil, ISSN 1318-7279, number 6, str. 385-390
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСтанковски С., Остојић Г., Јовановић В., Стеванов Б.: USING RFID TECHNOLOGY IN COLLABORATIVE DESIGN, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering Vol. 4, No 1, 2006, pp. 75 - 82
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKučević, D., Trivunović, S., Plavšić, M., Stankovski, S., Ostojić, G.: MODERN ASPECTS OF MARKING OF ANIMALS, Biotechnology in Animal Husbandry, 2009, Vol. 25, No. 1-2, str. 153- 159, UDK: 636.081.2, ISSN 1450-9156.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрални системиУниверзитет у Новом Саду18.12.2013.
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизацијаФакултет техничких наука18.12.2008.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрални системиФакултет техничких наука27.01.2004.