ванр. проф. др Ана Перишић


Недостаје слика

др Ана Перишић

Ванредни професор


Телефон021/485-2297
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 703

др Ана Перишић, доцент, рођена у Новом Саду, Србија. Године 2009. дипломирала на Факултету техничких наука на Универзитету у Новом Саду на Департману за архитектуру и урбанизам. Докторат је одбранила 2016.године на тему примене рачунарске графике у симулацијама и параметарској анализи перформанси у дизајну и пројектовању. На Факултету техничких наука у Новом Саду је радила на више студијских програма: Анимација у инжењерству, Архитектури и Пејзажној архитектури (ПФ). На катедри за Анимацију у инжењеству ради од њеног оснивања и њен је активни члан са аспекта промоције и повезивања струке, науке и наставног програма. Предмети на којима је била ангажована у току рада на смеру су: Дизајн просторних облика; 3Д моделовање; Анимација карактера; Инжењерска анимација и други медији; Напредне симулације у анимацији; Историја дигиталне анимације, Слободно цртање; Цртање за анимацију и визуелне ефекте, Рачунарска обрада слика у инжењерској анимацији.  Члан је Српског удружења за геометрију и графику (СУГИГ).  Језици које користи су: српски, мађарски и енглески језик.

Ванредни професор
01.10.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.10.2021.30.09.2022.Катедра за анимацију у инжењерству
Доцент01.10.2016.30.09.2021.Катедра за анимацију у инжењерству
Асистент са докторатом05.02.2016.01.09.2016.Катедра за анимацију у инжењерству
Асистент-Мастер01.01.2011.01.01.2016.Катедра за анимацију у инжењерству
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.31.01.2016.Катедра за анимацију у инжењерству
НазивУ Установи
Отворени концептуални модел за параметарску анализу и валоризацију урбаних блокова

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2016

Мултифункционални објекат "Центар"

Мастер рад

Архитектура

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиПеришић А., Лазић М., Перишић Б.: The Extensible Orchestration Framework approach to collaborative design in architectural, urban and construction engineering, Automation in Construction, 2016, Vol. 71, pp. 210-225, ISSN 0926-5805
(М23) Рад у међународном часописуПеришић А., Лазић М., Обрадовић Р., Галић И.: Daylight And Urban Morphology: A Model For Analysing The Average Annual Illumination Of Residential Housing, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 5, pp. 1343-1350, ISSN 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомПопконстантиновић Б., Перишић А., Кекељевић И.: Fly-through Animation at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 9, No 2, pp. 277-287, ISSN 0354-4605, UDK: 004.925:004.928:72(497.113)=111
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомПопконстантиновић Б., Красић С., Перишић А.: Fly-through animacija kao vid savremene prezentacije u građevinarstvu i arhitekturi, Materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 11-26, ISSN 0543-0798, UDK: 004.928:[69+72=861
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВујановић М., Јанев Ј., Кекељевић И., Перишић А., новаковић а.: Practice in Applying Fine Arts Subjects at Computer Graphic - Engineering Animation Studies, 3. International Conference moNGeometrija, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛазић М., Перишић А.: Урбанистичка анализа студентских домова "Вељко Влаховић" и "Слободан Бајић" у Новом Саду , 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Ниш: Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу, 27-28 Септембар, 2012, пп. 55-62, ИСБН 978-86-88601-06-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић Б., Перишић А., Лазић М.: The Broker Solution Example of Domain Specific Languages Orchestration Framework, 23. Electrotechnical and Computer Science Conference, Portorož, 22-24 Septembar, 2014, pp. 3-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈанев Ј., Перишић А., Лазић М.: Optimisation of real life models using basic geometrical shapes in freehand drawing course in engineering animation , 4. International Conference moNGeometrija, Vlasina: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, 20-22 Jun, 2014, pp. 358-367, ISBN 978-86-88601-13-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтајић Б., Шуњка Н., Мијатов Ј., Перишић А., Обрадовић Р.: 3D MODELING COURSE AT THE COMPUTER GRAPHICS - ENGINEERING ANIMATION STUDIES, 4. Between Computational Models and Performative Capacities, Novi Sad: eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) and Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 19-20 Maj, 2016, pp. 124-138, ISBN 978-86-7892-807-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВујановић М., Обрадовић Р., Перишић А.: Drawing for Animation and Visual Effects Course at the Computer Graphics - Engineering Animation Studies, 1. GEOMETRIAS & GRAPHICA, Lisabon: APROGED & ABEG, 1-3 Октобар, 2015, пп. 387-398, ИСБН 978-989-98926-3-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Лазић М., Перишић Б.: The Foundation of Architectural, Urban and Construction Engineering Information System, 13. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Istočno Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 18-20 Mart, 2015, pp. 469-474, ISBN 978-99955-763-6-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Лазић М., Шиђанин П.: Representation of morphological characteristic of space in architecture and urbanism by fly-through animation and simulation, 4. International Conference moNGeometrija, Vlasina: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš, 20-22 Jun, 2014, pp. 32-41, ISBN 978-86-88601-13-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Лазић М., Перишић Б., Обрадовић Р.: A Smart House Envirnoment - The System of Systems Approach to Model Driven Simulation of Building (House) Attributes, 1. 1st IEEE Consumer Electronics Workshop, Novi Sad, 11 Mart, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Перишић Б., Лазић М.: The Foundation of Domain Specific Language for Architectural and Urban Design, 13. Naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 19-21 Mart, 2014, pp. 1251-1256
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Лазић М., Шиђанин П.: Golden ratio proportions of the facades on buildnings in Zmaj Jovina and Dunavska street in Novi Sad, 3. International Conference moNGeometrija, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 445-458, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеришић А., Лазић М., Перишић Б.: The Foundation for Cooperative Services in Engineering Buildings - The Common Ontology for Architectural and Urban Data Repository Modeling, 10. Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Timisoara, 21-23 Maj, 2015, pp. 423-427
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуЛазић М., Перишић А., Шиђанин П.: Tall buildings in Belgrade and Novi Sad, 1. Architecture and Ideology, Beograd: Faculty of Architecture, University of Belgrade, 28-29 Септембар, 2012, ИСБН 978-86-7924-082-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛазић М., Перишић А., Шиђанин П.: Theoretical Framework of Computer Cognition for Use in Urban Design Process, South East European Journal of Architecture and Design, 2015, Vol. 1, No 2015, pp. 1-6, ISSN 1857-9353
(М52) Рад у часопису националног значајаЛазић М., Перишић А., Беочанин М.: Честични системи у компјутерској анимацији и њихова примена, Инфо М – Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, 2012, Вол. 42, Но 1, пп. 17-22, ИССН 1451-4397, УДК: 004.42:[007.52:519.8]
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПеришић А.: Популарни јавни градски простори Новог Сада - Главне карактеристике, 2. Симпозијум студената докторских студија из области грађевинарства и архитектуре и заштите животне средине, Нови Сад: Факултет техничких наука, 17-18 Септембар, 2010, пп. 159-164, ИСБН 978-86-7892-276-3, УДК: 624(082), 72(082),502.1(082)
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаПеришић А.: Отворени концептуални модел за параметарску анализу и валоризацију урбаних блокова, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2016
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорРачунарска графикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2022.
ДоцентРачунарска графикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.
Асистент-мастерРачунарска графикаФакултет техничких наука29.12.2013.
Асистент-мастерРачунарска графикаФакултет техничких наука29.12.2010.