ванр. проф. др Лазар Ковачевић


Недостаје слика

др Лазар Ковачевић

Ванредни професор


Телефон021/485-2327
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 013B

Лазар Ковачевић је рођен 1981. године у Београду. Завршио је Средњу Техничку Школу "Никола Тесла" у Вршцу, смер машински техничар. Дипломирао је 2005. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду из области машинства, одсек производно машинство, смер технологије у машинству. У марту 2006. године се запошљава на истом факултету у звању истраживача приправника радећи на пројекту националног значаја ТЕСЛА Пројекат: Наука са акцелераторима и акцелераторске технологије финансираном од стране Министарства науке и заштите животне средине Р. Србије. У складу са потребама, повремено бива ангажован и у настави. У звање асистента-мастера изабран је јула 2009. године и почиње да држи наставу из предмета везаних за ливење метала.
Докторску дисертацију под називом "Примена метода инверзног инжењерства у циљу проналажења граничних услова при ливењу упешчаним калупима" одбранио је 2015. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду и стекао звање доктор наука - машинско инжењерство. Следеће године од стране Универзитета у Новом Саду изабран је у звање доцента за област ливење, термичка обрада, инжењерство површина и нанотехнологије.
Његови истраживачки интереси тренутно углавном обухватају три области: нумеричке симулације процеса ливења, проблеме ливења нискоугљеничних челика и инжењерство површина. Коаутор је на 29 радова објављених у начуним часописима (од чега 14 у међународним часописима индексираним у Web of Science бази научних часописа) и преко 100 радова на научним конференцијама. Редован је рецензент у више међународних часописа и члан уређивачког одбора часописа "Advanced Technologies and Materials" који је категорисан као водећи часопис националног значаја.

Ванредни професор
01.02.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник-Лаборант13.07.2015.01.01.2016.Департман за производно машинство
Асистент14.07.2009.01.06.2015.Департман за производно машинство
Истраживач приправник08.06.2009.01.07.2009.Департман за производно машинство
Истраживач приправник01.04.2006.01.08.2008.Департман за производно машинство
Доцент01.02.2016.Катедра за технологије обликовања материјала и инжењерство површина
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Конструкције центрифугалне машине са вертикалном осом обртања

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Примена метода инверзног инжењерства у циљу проналажења граничних услова при ливењу у пешчаним калупима

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Конструкција центрифугалне машине са вертикалном осом обртања

Мастер рад

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKovačević L., Terek P., Kakaš D., Miletić A.: A correlation to describe interfacial heat transfer coefficient during solidification of Al–Si alloy casting, Journal of Materials Processing Technology, 2012, Vol. 212, No 9, pp. 1856-1861, ISSN 0924-0136
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиTerek P., Kovačević L., Miletić A., Kukuruzović D., Baloš S., Škorić B.: Improved ejection test for evaluation of soldering tendency of cast alloy to die core materials, Journal of Materials Processing Technology, 2019, Vol. 266, pp. 114-124, ISSN 0924-0136
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMiletić A., Panjan P., Čekada M., Kovačević L., Terek P., Kovač J., Dražič G., Škorić B.: Nanolayer CrAlN/TiSiN coating designed for tribological applications, Ceramics International, 2021, ISSN 0272-8842
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDrakulić Kovačević N., Kovačević L., Stankov U., Pavluković V., Miletić A.: Applying destination competitiveness model to strategic tourism development of small destinations – The case of South Banat district, Journal of Destination Marketing and Management, 2018, Vol. 8, pp. 114-124, ISSN 2212-571X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTerek V., Kovačević L., Drnovšek A., Panjan P., Škorić B., Kovač J., Bobić Z., Terek P.: High-temperature tribological behavior of nanolayered TiAlN/TiSiN coating deposited on WC-Co cemented carbide, Surface and Coatings Technology, 2024, Vol. 477, ISSN 0257-8972
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTerek P., Kovačević L., Miletić A., Panjan P., Baloš S., Škorić B., Kakaš D.: Effects of die core treatments and surface finishes on the sticking and galling tendency of Al–Si alloy casting during ejection, Wear, 2016, Vol. 356, pp. 122-134, ISSN 0043-1648
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBobić Z., Kojić S., Stojanović G., Terek V., Kovačević L., Terek P.: Nanotopography Evaluation of NiTi Alloy Exposed to Artificial Saliva and Different Mouthwashes, Materials, 2022, Vol. 15, No. 23, pp. 8705-8705, ISSN 1996-1944
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTerek P., Kovačević L., Miletić A., Škorić B., Kovač J., Drnovšek A.: Metallurgical Soldering of Duplex CrN Coating in Contact with Aluminum Alloy, Coatings, 2020, Vol. 10, No. 3, pp. 303-320, ISSN 2079-6412
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević L., Terek P., Miletić A., Kukuruzović D., Škorić B., Panjan P.: Industrial evaluation of duplex PVD hard coatings for HPDC, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2018, Vol. 40, No 5, pp. 271-271, ISSN 1678-5878
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević L., Terek P., Miletić A., Kakaš D.: Dependence of interfacial heat transfer coefficient on casting surface temperature during solidification of Al–Si alloy castings cast in CO2 sand mold, Heat and Mass Transfer, 2014, Vol. 50, No 8, pp. 1115-1124, ISSN 0947-7411
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKakaš D., Terek P., Miletić A., Kovačević L., Vilotić M., Škorić B.: Friction and wear of low temperature deposited TiN coating sliding in dry conditions at various speeds, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 1, pp. 27-33, ISSN 1330-3651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKakaš D., Kovačević L., Terek P., Krumes D., Kolumbić Z.: Use of SEM and EDS analysis in the investigation of Al-Si-Cu piston alloy cast porosity, Metalurgija, 2009, Vol. 48, No 3, pp. 171-174, ISSN 0543-5846, UDK: 669+621.7+51/54(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуMiletić A., Terek P., Kovačević L., Vilotić M., Kakaš D., Škorić B., Kukuruzović D.: Influence of substrate roughness on adhesion of TiN coatings, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2014, Vol. 36, No 2, pp. 293-299, ISSN 1678-5878
(М23) Рад у међународном часописуKakaš D., Terek P., Kovačević L., Miletić A., Škorić B.: Influence of interfacial layer thickness and substrate roughness on adhesion of TiN coatings deposited at low temperatures by IBAD, Surface Review and Letters, 2011, Vol. 18, No 3-4, pp. 83-90, ISSN 0218-625X
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTerek P., Kovačević L., Miletić A., Kukuruzović D., Škorić B., Drnovšek A., Panjan P.: Ejection performance of coated core pins intended for application on high pressure die casting tools for aluminium alloys processing, Tribology in Industry, 2017, Vol. 39, No 3, pp. 334-339, ISSN 0354-8996
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомKakaš D., Škorić B., Terek P., Miletić A., Kovačević L., Vilotić M.: Mechanical Properties of TiN Coatings Deposited at Different Temperatures by IBAD Process, FME Transactions, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 37-42, ISSN 1451-2092
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTerek P., Kovačević L., Miletić A., Kukuruzović D., Škorić B., Drnovšek A., Panjan P.: Cast alloy soldering tendency and corrosion resistance of duplex PVD coatings for application on die casting tools for aluminum alloys processing, 60. Annual Technical Conference - SVC TechCon, Providence: Society of vacuum coaters, 29-4 April, 2017, pp. 1-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević L., Terek P., Miletić A., Kukuruzović D., Škorić B., Panjan P.: Wear analysis of PVD hard coatings for high pressure die casting tools, 15. International Conference on Tribology - SERBIATRIB, Kragujevac: Serbian Tribology Society, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 17-19 Maj, 2017, pp. 275-280, ISBN 978-86-6335-041-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKakaš D., Škorić B., Terek P., Miletić A., Kovačević L., Vilotić M.: Influence of dry sliding conditions and coating roughness on the wear of titanium nitride coatings deposited at low temperature, 7. International Conference on Tribology - BALKANTRIB, Thessaloniki: Laboratory for Machine Tools and Manufacturing Engineering (EE??) of the Aristoteles University of Thessaloniki and of the Fraunhofer Project Center Coatings in Manufacturing (PCCM), 3-5 Oktobar, 2011, pp. 49-57, ISBN 987-960-98780-6-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTerek P., Kovačević L., Miletić A., Kukuruzović D., Škorić B., Drnovšek A., Panjan P.: Ejection performance of coated core pins intended for application on die casting tools for aluminium alloys procesing, 15. International Conference on Tribology - SERBIATRIB, Kragujevac: Serbian Tribology Society, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 17-19 Maj, 2017, pp. 382-387, ISBN 978-86-6335-041-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTerek P., Kovačević L., Miletić A., Kukuruzović D., Škorić B., Kakaš D.: Improvement of Ejection Test Used for Evaluation of Soldering Tendency Between Casting and Die Materials, 2. Metallurgical and Materials Engineering Congress of South-East Europe - MME SEE, Beograd: Assicoation of Metallurgical Engineers Serbia, 3-5 Jun, 2015, pp. 239-245, ISBN 978-86-87183-27-8
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуMiletić A., Panjan P., Čekada M., Terek P., Kovačević L., Škorić B.: Mechanical and tribological properties of nanostructured CrxAlyN-TiSiN coatings, 14. International Conference on Plasma Surface Engineering - PSE, Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, 15-19 Septembar, 2014
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Филиповић С., Кормањош Ш., Филиповић Ј., Ковачевић Л., Филиповић Н., Псодоров Ђ., Њежић З., Цицовић Б.: Технолошки поступак производње брикета и пелета из биомасе, 2012
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакКакаш Д., Ковачевић Л., Терек П., Милетић А., Кукурузовић Д., Вилотић М., Шкорић Б.: Универзални уређај за сферично абразивно хабање, 2012
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЛивење, термичка обрада, инжењерство површина и нанотехнологијеУниверзитет у Новом Саду01.02.2021.
ДоцентЛивење, термичка обрада, инжењерство површина и нанотехнологијеУниверзитет у Новом Саду01.02.2016.
АсистентТехнологија ливењаФакултет техничких наука13.07.2012.
АсистентТехнологија ливења и термичке обраде и инжењерство површина, микро и нано технологијеФакултет техничких наука14.07.2009.
Истраживач приправникТехнологија ливења и термичке обраде и инжењерство површина, микро и нано технологијеФакултет техничких наука29.03.2006.