проф. др Дејан Лукић


Недостаје слика

др Дејан Лукић

Редовни професор


Телефон021/485-2331
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 006

Име (име оца) презиме: Дејан (Остоја) ЛУКИЋ

Датум и место рођења: 02. новембар 1973 год., Жабаљ

Образовање:
Основна школа: "Стеван Дивнин Баба" Жабаљ, 1979/80-1987/88 (носиоц дипломе "Вук Караџић")
Средња школа: Сарадник у природним наукама, СШ "22 Октобар" Жабаљ, 1987/88-1991/92 (носиоц дипломе "Вук Караџић")
Додипломске студије: Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Машински одсек, смер - Производно машинство И, 1992/93.-1998/99. (остварени просек студирања 8,04)
Последипломске студије: Магистар техничких наука - Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Машински одсек, смер - Аутоматски флексибилни технолошки процеси, 1999/00.- 2006/07. Магистарска теза одбрањена 17.02.2007. год.
Докторска дисертација под називом "Развој општег модела технолошке припреме производње" одбрањена 28.10.2012. год.

Брачно стање: ожењен, има двоје деце
Страни језици: енглески и руски

Професионална оријентација:ЦАД/ЦАПП/ЦАМ, Пројектовање технолошких процеса, Техноекономска оптимизација, Технолошка логистика, Технолошка припрема производње, Е-производња, Предузетништво.

 Професионално искуство:
- Приправник на пословима истраживача 01.01.2000.-09.09.2000. и 06.09.2001.-31.12.2001.
- Асистент приправник 01.01.2002. – 28.08.2007.
- Асистент од 28.08.2007. - 17.01.2013.
- Доцент од 17.01.2013. -

<!--[иф !суппортЛистс]-->

<!--[иф !суппортЛистс]--> <!--[ендиф]-->

 Наставни предмети: У току свог рада на факултету од почетка 2000. године учествовао је у извођењу следећих наставних предмета:
- Пројектовање технолошких процеса;
- Техноекономска оптимизација,
- Техноекономска оптимизација, техничка припрема производње и трибологија и савремени алати;
- Рачунаром интегрисана производња (ЦАД, ЦАПП, ЦАМ, БП, ЦИМ);
- Технологије израде алата за пластику;
- Информационе технологије у обликовању пластике;
- Предузетништво у малим и средњим предузећима;
- Савремени алати у пројектовању;
- Технолошка логистика и предузетништво;
- Интегрисани ЦАПП системи и технолошка база података;
- Интернет технологије у производном инжењерству;
- Стручна пракса И

<!--[иф !суппортЛистс]--><!--[иф !суппортЛистс]--><!--[ендиф]--><!--[иф !суппортЛистс]--><!--[иф !суппортЛистс]--><!--[ендиф]--><!--[иф !суппортЛистс]--><!--[ендиф]--><!--[иф !суппортЛистс]--><!--[иф !суппортЛистс]--><!--[иф !суппортЛистс]--><!--[ендиф]--><!--[иф !суппортЛистс]-->

 

Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Директор департмана01.10.2021.Департман за производно машинство
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Унапређење система пројектовања и технолошких процеса израде виталних делова аксијалних вентилатора

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Развој система за аутоматизовано пројектовање технолошких процеса израде алата за бризгање пластике

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Развој општег модела технолошке припреме производње

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуLukić D., Čep R., Vukman J., Antić A., Đurđev M., Milošević M.: Multi-Criteria Selection of the Optimal Parameters for High-Speed Machining of Aluminum Alloy Al7075 Thin-Walled Parts, Metals, 2020, Vol. 10, No 12, pp. 1-22, ISSN 2075-4701
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilošević M., Lukić D., Antić A., Lalić B., Ficko M., Šimunović G.: e-CAPP: A distributed collaborative system for internet-based process planning, Journal of Manufacturing Systems, 2017, Vol. 42, pp. 210-223, ISSN 0278-6125.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Tepić, J., Kostelac, M., Lukić, D., Milošević, M.: Design and Economic Justification of Group Blanks Application, Metalurgija, Vol. 51, No. 2, pp. 269-272, 2012, ISSN 0543-5846.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVukman J., Lukić D., Borojević S., Rodić D., Milošević M.: Application of Fuzzy Logic in the Analysis of Surface Roughness of Thin‑Walled Aluminum Parts, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2020, Vol. 21, No 1, pp. 91-102, ISSN 2234-7593
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMatin I., Hadžistević M., Hodolič J., Vukelić Đ., Lukić D.: A CAD/CAE Integrated Injection Mold Design System for Plastic Products, Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 63, No. 5-8, pp. 595-607, 2012, ISSN: 0268-3768.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Tepić, J., Milošević, M., Lukić, D., Hadžistević M.: Design of Casting Blanks in CAPP System for Parts of Piston-Cylinder Assembly of Internal compustion Engines, Metalurgija, Vol. 51, No. 1, pp. 75-78, 2012, ISSN 0543-5846.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Zeljković, M., Tepić, J., Milošević, M., Lukić, D.: Techno-Economic Method for Evaluation and Selection of Flexible Manufacturing Systems, Metalurgija, Vol. 51, No. 3, pp.349-353, 2012, ISSN 0543-5846.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTepić, J., Todić, V., Tanackov, I., Lukić, D., Stojić, G., Sremac, S.: Modular system design for plastic euro pallets, Metalurgija, Vol. 51, No. 2, pp. 241-244, 2012, ISSN 0543-5846.
(М23) Рад у међународном часописуBorojevic, S., Jovisevic, V., Todic, V., Milosevic, M., Lukic, D.: Analysis of Faces’ Accessibility for the Purpose of Modular Fixtures Design, Strojarstvo, 2012, Vol. 54, No. 2, pp. 127-133, ISSN 0562-1887.
(М23) Рад у међународном часописуTepić, J., Todić, V., Lukić, D., Milošević, M., Borojević, S.: Development of the Computer-Aided Process Planning (CAPP) System for Polymer Injection Mold Manufacturing, Metalurgija, Vol.50, No.4, pp. 273-277, 2011, ISSN 0543-5846.
(М23) Рад у међународном часописуBorojević S., Lukić D., Milošević M., Vukman J., Kramar D.: Optimization of process parameters for machining of Al 7075 thin-walled structures, Advances in Production Engineering and Management, 2018, Vol. 13, No 2, pp. 125-135, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуTodić, V., Lukić, D., Stević, M., Milošević, M.: Integrated CAPP System for Plastic Injection Mold Manufacturing, Materiale Plastice, Vol. 45, No. 4, pp. 381-389, 2008, ISSN 0025-5289.
(М23) Рад у међународном часописуLukić D., Milošević M., Antić A., Borojević S., Ficko M.: Multi-criteria selection of manufacturing processes in the conceptual process planning, Advances in Production Engineering and Management, 2017, Vol. 12, No 2, pp. 151-162, ISSN 1854-6250.
(М23) Рад у међународном часописуLukić D., Živanović S., Vukman J., Milošević M., Borojević S., Antić A.: The possibilities for application of STEP-NC in actual production conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, Vol. 32, No 7, pp. 3317-3328, ISSN 1738-494X
(М23) Рад у међународном часописуMilošević M., Lukić D., Borojević S., Šimunović G., Antić A.: A model of collaborative process planning system (e-CAPP), Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 1, pp. 97-103, ISSN 1330-3651.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомĐorđević A., Jovanović D., Nedić B., Lukić D., Stefanović M., Erić M.: Experts Systems Based on the Neural Network and Mobile Database in the Field Galvanic Metal Coating, Tribology in Industry, 2018, Vol. 40, No 4, pp. 574-583, ISSN 0354-8996
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLukić D., Milošević M., Đurđev M., Vukman J., Antić A.: Optimization of operation sequencing using precedence constraints and simulation technique, 13. International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering - DEMI, Banja Luka: Faculty od Mechanical Engineering, University of Banja Luka, 26-27 Maj, 2017, pp. 57-64, ISBN 978-99938-39-73-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTodić V., Lukić D., Milošević M., Borojević S., Vukman J.: Application of Simulation Techniques in The Development and Implementation of Flexible Manufacturing Systems, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Science, 14-16 Septembar, 2011, pp. 23-28, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLukić D., Todić V., Milošević M., Jovičić G., Vukman J., Đurđev M.: Cost estimation as aspect of design for manufacturing-DfM, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF BANJA LUKA, 29-30 Maj, 2015, pp. 131-138, ISBN 978-99938-39-53-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLukić, D., Todić, V., Milošević, M.: Model of modern technological production preparation, Journal Proceedings in Manufacturing Systems, 2010, Vol. 5, No. 1, pp. 15-22, Bucharest, ISSN 2067-9238.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLukić D., Vukman J., Živanović S., Milošević M., Borojević S., Jovičić G., Mlađenović C.: Application of STEP-NC in the integration CAx and CNC systems:case studies , Machine Design, 2016, Vol. 8, No 1, pp. 23-26, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLukić D., Milošević M., Borojević S., Đurđev M., Vukman J., Antić A.: Manufacturing cost estimation in the conceptual process planning, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 3, pp. 83-90, ISSN 1821-1259
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЛукић, Д.: Развој општег модела технолошке припреме производње,докторска дисертација, ФТН, Нови Сад, 2012.
(М72) Одбрањен магистарски радЛукић, Д.: Развој система за аутоматизовано пројектовање технолошких процеса израде алата за бризгање пластике,магистарска теза, ФТН, Нови Сад, 2007.
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Матин И., Хаџистевић М., Ходолич Ј., Вукелић Ђ., Лукић Д.: Развој програмског система за пројектовање алата за ињекционо пресовање пластике, Корисник техничког решења:Албатрос д.о.о, Нови Сад, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Лукић Д., Јоцановић М., Милошевић М., Карановић В., Вукман Ј., Коледин С.: Програмско решење за унапређење техничке припреме производње хидрауличних цилиндара, 2018
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТодић, В., Пенезић, Н., Лукић, Д., Милошевић, М.: Технолошка логистика и предузетништво, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2011, ИСБН 978-86-7892-368-5.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеУниверзитет у Новом Саду17.01.2023.
Ванредни професорТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеУниверзитет у Новом Саду17.01.2018.
ДоцентТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовање17.01.2013.
Асистент - др наукаТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука28.10.2012.
Асистент - стари називТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука14.06.2010.
Асистент приправник РТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука02.07.2009.
Асистент - стари називТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука28.08.2007.
Асистент приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.01.2002.
Истраживач приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.01.2000.