доц. др Андрија Рашета


Недостаје слика

др Андрија Рашета

Доцент


Телефон021/485-2615
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 306

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Андрија Рашета
Датум рођења: 16.05.1973.
Место рођења: Нови Сад, Република Србија.
Пребивалиште: Сељачких буна 57, Нови Сад, Република Србија.
Ожењен и има једно дете.
Телефон: +381 65 21 21 255
Емаил: арасета@унс.ац.рс, арасета@гмаил.цом


ОБРАЗОВАЊЕ

Основну и средњу школу завшио је у Новом Саду.
Дипломирао је на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Грађевинском одсеку (данас Департман за грађевинарство и геодезију) 2002. године са темом "Стамбено пословни објекат С+П+8+М" и оценом 10 (десет).
На последипломске студије, Грађевинског факултета, Универзитета у Београду уписао се 16.12.2004. године, смер "Computational Engineering" (DAAD програм "Academic Reconstruction of South Eastern Europe"). Магистарски рад под називом "Нелинеарна сеизмичка анализа гредних армирано бетонских мостова" одбранио је 29.10.2010. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.
Докторску дисертацију под насловом "Анализа и процена сеизмичких перформанси гредних армиранобетонских мостова" одбранио је 12.06.2014. године на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука.


РАДНО ИСКУСТВО

Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
Департман за грађевнарство и геодезију
У звање асистента-приправника за ужу научну област Теорија конструкција на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Институту за грађевинарство (данас Департман за грађевинарство и геодезију) у Новом Саду изабран је у децембру 2002. године, а реизабран у октобру 2006. године и октобру 2009. године. На Грађевинском одсеку Факултета техничких наука радио је као демонстратор на предмету Механика тла школске 2001/2002. године, а од 2002. године као асистент на предметима Статика конструкција 1, Статика конструкција 2, Стабилност и динамика конструкција и Сеизмичка анализа конструкција и на Архитектонском одсеку (данас Департман за архитектуру) на предмету Теорија конструкција. Као асистент са магистратуром радио је на Универзитету у Новом Саду, Факултету техничких наука, Департману за грађевинарство и геодезију од 2010. до 2014. године. У звање Доцента на истом факултету изабран је 2015. године и предаје до данас на предметима: Статика конструкција 1, Статика конструкција 2, Стабилност и динамика конструкција, Теорија конструкција, Сеизмичка анализа конструкција, Бетонски мостови и Метални мостови.

Чланство у научним и стручним организацијама и удружењима
Члан Инжењерске коморе Србије (лиценце 310 и 410). Председник Регионалног одбора подсекције дипломираних грађевинских инжењера Матичне секције пројектаната од 2016. до 2019. године. Члан Друштва грађевинских конструктера Србије. Члан удружења БИМ Србија.

Научно истраживачки рад
Од 2005. године учествовао је као сарадник и истраживач на четири научноистраживачка пројекта Министарства за науку и технологију Републике Србије и један пројекат АП Војводине. Тренутно је активни истраживач на једном пројекту који финансира Министарство за науку и технологију Републлике Србије. Као аутор или коаутор објавио је 86 научних и стручних радова.

Пројекти
Директно је учествовао на више пројеката, као пројектант сарадник и/или главни пројектант, у изради главних грађевинских пројеката конструкција, идејних пројеката, пројеката за извођење, пројеката изведеног стања конструкција, пројеката санација и процена стања конструкција и контролних статичких и динамичких прорачуна.


ОСТАЛО

Учесник је у превођењу европских норми ЕН1998-1.
Служи се енглеским језиком.

Доцент
25.09.2015.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.Катедра за конструкције
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Пројекат армиранобетонске монолитне зграде По+П+8+М

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Нелинеарна сеизмичка анализа гредних армиранобетонских мостова

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2010

Анализа и процена сеизмичких перформанси гредних армиранобетонских мостова

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Radović N., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Kukaras D.: Physico-mechanical properties of concrete mixtures for construction of pavements at bus stations, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 2, pp. 121-132, ISSN 0350-2465
(М23) Рад у међународном часописуRašeta A., Lađinović Đ., Radujković (Vukić) A.: THE ESTIMATION OF SEISMIC PERFORMANCES OF REINFORCED CONCRETE GIRDER BRIDGES USING NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 489-496, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: THE PROGRAM "ST METHOD" FOR DETERMINING THE STRUT-AND-TIE MODELS OF RC PLANE MEMBERS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 1, No 23, pp. 291-300, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: Automatic Obtaining of the Strut-and Tie Models for RC Plane Elements, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 4, pp. 1868-1875, ISSN 1840-1503
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: Automatic Generation of Planar RC Strut-and-Tie Models, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2013, Vol. 11, No 1, pp. 1-12, ISSN 0354-4605, UDK: 624.04:519.673:624.072.22=111
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: SEISMIC PERFORMANCE ASSESMENT BASED ON DAMAGE OF STRUCTURES – PART 1: THEORY, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 1, No 9, pp. 77-88, ISSN 0354-4605
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Estimation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, Blvd. Partizanski odredi No. 24 P.Box. 560,1000 Skopje, Republic of Macedonia , 4-7 Oktobar, 2017, pp. 212-227, ISBN 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРашета А., Старчев-Ћурчин А., Лађиновић Ђ., Рајић Н., Шешлија М., Јовановић Ђ.: Nonlinear static analysis of RC frame with CDP model for concrete, 6. Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, Краљево: Савез грађевинских инжењера Србије, 13-15 Јун, 2018, пп. 147-154, ИСБН 978-86-88897-11-2, УДК: 624.014.2.042.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРашета А., Џолев И., Старчев-Ћурчин А., Лађиновић Ђ., Кукарас Д.: Use of finite element method for simulation of RC beam nonlinear behavior, 5. Савремена достигнућа у грађевинарству, Суботица: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 21-22 Април, 2015, пп. 243-252, ИСБН 978-86-80297-68-2, УДК: 624.072.2:517.9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРашета А., Старчев-Ћурчин А., Радујковић (Вукић) А.: Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Beam Bridges Exposed to Seismic Actions, 3. Интернатионал Сyмпосиум фор Студентс оф доцторал студиес ин тхе фиелдс оф Цивил Енгинееринг Арцхитецтуре анд Енвиронментал Протецтион, Нови Сад: Департмент оф Цивил Енгинееринг анд Геодесy, Фацултy оф Тецхницал Сциенцес, 21-23 Септембар, 2011, пп. 563-572, ИСБН 978-86-7892-336-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРашета А., Радујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ.: Nonlinear static analysis of five story frame on elastic ground, 10. иНДиС, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за грађевинарство, 22-24 Новембар, 2006, пп. 517-523, ИСБН 86-7892-016-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Малешев М., Кукарас Д., Лађиновић Ђ., Шешлија М.: Strength assessment of the reinforced concrete wall designed by Strut-and-Tie method, 15. Конгрес друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор: Друштво грађевинских конструктера Србије, 6-8 Септембар, 2018, пп. 438-445, ИСБН 978-86-6022-070-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЏолев И., Лађиновић Ђ., Рашета А., Лабан М.: Thermo-mechanical properties of reinforced concrete at elevated temperatures, 12. Риск анд Сафетy Енгинееринг, Копаоник: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 9-11 Јануар, 2017, пп. 88-98, ИСБН 978-86-6211-107-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Лађиновић Ђ., Кукарас Д., Џолев И.: Behavior analysis of RC wall designed by strut-and-tie method, 5. Савремена достигнућа у грађевинарству, Суботица: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 21-22 Април, 2015, пп. 305-310, ИСБН 978-86-80297-68-2, УДК: 624.07:004.42
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадоњанин В., Малешев М., Шупић С., Лукић И., Драганић (Вукославче С., Рашета А.: ASSESSMENT OF PRESTRESSED RC STRUCTURE OF ROAD BRIDGE OVER THE CANAL DTD ON THE ROAD ODŽACI - BAČKI GRAČAC, 10. Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља, Вршац: Савез грађевинских инжењера Србије, 14-16 Јун, 2017, пп. 165-174, ИСБН 978-86-88897-09-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЏолев И., Лађиновић Ђ., Цветковска М., Радујковић (Вукић) А., Рашета А.: Seismic response of RC frame structure modelled according to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2, 17. Интернатионал Сyмпосиум МАСЕ, Охрид: МАСЕ - Мацедониан Ассоциатион оф Струцтурал Енгинеерс Фацултy оф Цивил Енгинееринг, 4-7 Октобар, 2017, пп. 407-413, ИСБН 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић Ђ., Рашета А., Лађиновић Ђ.: Nonlinear Seismic Analysis of Multi-Storey Steel Frame With Eccentric Bracing, 6. Грађевинарство - наука и пракса, Жабљак: Университy оф Монтенегро, Фацултy оф Цивил Енгинееринг, 7-11 Март, 2016, пп. 521-528, ИСБН 978-86-82707-30-1
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Procena seizmičkih performansi višespratnih armiranobetonskih okvira; "Savremeni problemi teorije konstrukcija", Monografija posvećena uspomeni na profesora Đorđa Vuksanovića, Beograd, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016, str. 121-132, ISBN 978-86-86363-69-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаStarčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Radujković A., Rašeta A.: Capacity design of RC multy-storey frame according to EN 1998-1, Journal of Applied Engineering Science, 2014, Vol. 12, No 1, pp. 57-62, ISSN 1451-4117, UDK: 10.5937/jaes12-5670
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниRašeta A., Lađinović Đ.: Seismic Performance Assessment of Girder Reinforced Concrete Bridges, 34. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, departman za građevinarstvo i geodeziju, 14-15 Maj, 2015, pp. 193-222, ISBN 978-86-7892-685-3
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду25.09.2015.
АсистентТеорија конструкција21.12.2012.
Асистент-мастерТеорија конструкцијаФакултет техничких наука27.10.2009.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука25.10.2006.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука03.12.2002.