доц. др Соња Пејић


Недостаје слика

др Соња Пејић

Доцент


Телефон021/485-2301
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 601
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Доцент
01.05.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави01.01.2011.01.11.2012.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент-Мастер26.11.2012.Катедра за друштвене науке
НазивУ Установи
-

Диплома

Социолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

2010

Социолошка синтеза биопсихосоцијалних аспеката ритуала: интегративни приступ

Докторат

Социолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

2017

Ритуал и религијско искуство: теорије биопсихосоцијалних основа спиритуалности

Мастер рад

Социолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуWinkovska, J., D. Szpilko and S. Pejić (2019). Smart city concept in the light of the literature review. Engineering Management in Production and Services 11 (2): 70 – 86. - <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(М23) Рад у међународном часописуPejić, S. (2020). Socioanthropological Synthesis of Ethological Studies on Rituals in Non-Human Species: Towards Development of an Integrated Approach. Anthropos 116/1 (accepted for publication). ISSN: 02579774
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомПејић, С. (2016). Теорија као процес: проблемска анализа и тешкоће стварања утемељене теорије. Социолошки предглед Вол. Л, Но. 4: 527-552
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPejić, S. and R. Radivojević (2014) Socio-cultural analysis of transformations in middle class in times of hyperconsumption. In: Lošonc, A. and A. Ivanišević. Socio-Economic Forms of Inequality. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 155-171
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Radivojević, R. and S. Pejić (2014). Education as a form of social progress and self-reproduction in Serbia. In: Lošonc, A. and A. Ivanišević. Socio-Economic Forms of Inequality. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, pp. 35-53.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаПејић С.: Пејић, С. и Р. Радивојевић (2018). Социолошки поглед на инжењерску професију у модерном друштву. У: Д. Ђорђевић и Б. Ђуровић (ур) (2018). Рад, инжењерство и професионална етика у доба глобализације. Нови Сад, НИш: Прометеј, Машински факкултет у НИшу., Нови Сад, Прометеј, Нови Сад и Машински факултет, Ниш, 2018, ИСБН 978-86-515-1386-5
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаПејић С.: Радивојевић, Р. и С. Пејић (2018). Научно-технички потенцијал, дигитализација и друштвене промене. У: Д. Ђорђевић и Б. Ђуровић (ур) (2018). Рад, инжењерство и професионална етика у доба глобализације. Нови Сад, НИш: Прометеј, Машински факултет у НИшу., Нови Сад, Прометеј, Нови Сад и Машински факултет, Ниш, 2018, ИСБН 978-86-515-1386-5
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаПејић С., Радивојевић Р.: Радивојевић, Р. и С. Пејић (2012). Природа класне трансформације и незапосленост . У: Шљукић, С. и Д. Маринковић (ур.) Промене у друштвеној структури и покретљивост. Тематски зборник. Нови Сад: Филозофски факултет. , Нови Сад, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 2012, ИСБН 978-86-6065-136-7
(М52) Рад у часопису националног значајаПејић С.: Пејић, С. (2017). Психонеуроимунолошка реакција на ритуал: динамика ритуала као детерминанта психосоматске трансформације. Религија и толеранција 15 (28): 319-335. , Религија и толеранција, 2017, ИССН 1451-8759
(М52) Рад у часопису националног значајаПејић С., Радивојевић Р.: Радивојевић, Р. и С. Пејић (2015). Материјално стање као основа социјалне репродукције у образовном систему у Србији. Социолошки годишњак-Часопис социолошког друштва Републике Српске Број 10, 145-157. , Социолошки годишњак, часопис Социолошког друштва Републике Српске, 2015, пп. 145-157, ИССН 86-85047-03-X, УДК: 316
(М52) Рад у часопису националног значајаПејић, С.(2014). Путем демистификације зикра: анализа психо-соматских аспеката Суфи ритуала. Религија и толеранција Но.21, 181-201.
(М52) Рад у часопису националног значајаРадивојевић, Р. и С. Пејић (2013). Националне културе као претпоставке организационих и друштвених промена., Социолошки годишњак бр. 8, Пале: Социолошко друштво Републике Српске, пп. 111-129,
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентСоциологијаФакултет техничких наука01.05.2018.
Асистент-мастерСоциологијаФакултет техничких наука26.11.2015.
Асистент-мастерСоциологијаФакултет техничких наука26.11.2012.
Сарадник у наставиСоциологија28.12.2011.
Сарадник у наставиСоциологија28.12.2010.