Асистент - др наука Синиша Сузић


Недостаје слика

Синиша Сузић

Асистент - др наука


Телефон021/485-2525
E-mail
Академско звањеАсистент - др наука
КанцеларијаЛабораторија за телекомуникације 224

Синиша Сузић је рођен 4. октобра 1988. године у Загребу.

Дипломирао је на основним студијама на Факултету техничких наука (одсек за енергетику, електронику и телекомуникације) 2011. године, одбранивше бечелор рад под називом  "Преглед метода за побољшање квалитета говорног сигнала" са највишом оценом, док му је укупна просечна оцена на основним студијама била 9.98. Мастер студије завршио је 2012. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад под називом "Имплементација фокусног стабла у дијалошком систему за мобилне телефоне".  Докторску дисертацију под називом "Параметарска синтеза експресивног говора" одбранио је 2019. године.

Од децембра 2013. запослен је на Факултету техничких наука као истраживач сарадник, а од 2016. као асистент-мастер.

Асистент са докторатом
16.12.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач сарадник01.12.2013.01.12.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент-Мастер01.01.2016.Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDelić V., Perić Z., Sečujski M., Jakovljević N., Nikolić J., Mišković D., Simić N., Suzić S., Delić T.: Speech technology progress based on new machine learning paradigm, DOI: 10.1155/2019/4368036, Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, Vol. 2019, pp. 1-19, ISSN 1687-5265
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSuzić S., Delić T., Pekar D., Delić V., Sečujski M.: Style Transplantation in Neural Network-based Speech Synthesis, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2019, Vol. 16, No 6, pp. 171-189, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуSečujski M., Pekar D., Suzić S., Smirnov A., Nosek (Delić) T.: Speaker/Style-Dependent Neural Network Speech Synthesis Based on Speaker/Style Embedding, Journal of Universal Computer Science, 2020, Vol. 26, No 4, pp. 434-453, ISSN 0948-695X
(М23) Рад у међународном часописуPerić Z., Suzić S., Delić T., Simić N.: Support Region of Semilogarithmic Quantizer for Laplacian Source, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, Vol. 24, No 4, pp. 64-67, ISSN 1392-1215
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić S., Delić T., Jovanović V., Sečujski M., Pekar D., Delić V.: A comparison of multi-style DNN-based TTS approaches using small datasets, 13. International Conference on Electromechanics and Robotics - ER(ZR), Saint Petersburg: SUAI & SPIIRAS, 18-21 April, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić T., Suzić S., Sečujski M., Ostojić V.: Deep neural network speech synthesis based on adaptation to amateur speech data, 5. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Palić, 11-14 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić T., Suzić S., Sečujski M., Pekar D.: Rapid Development of New TTS Voices by Neural Network Adaptation, 17. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 21-23 Mart, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić S., Delić T., Pekar D., Ostojić V.: Novel alignment method for DNN TTS training using HMM synthesis models, 15. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 2017, pp. 271-276, ISBN 978-1-5386-3854-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić S., Pekar D., Delić V.: On the Realization of AnSpeechCollector, System for Creating Transcribed Speech Database, 22. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2014, ISBN 978-1-4799-1419-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини V. Delić, D. Pekar, S. Suzić, D. Mišković, E. Pakoci: “Axon Voice Assistant-an Android-Based Smartphone Application In Serbian”, XI International Conference ETAI 2013, September 26-28. 2013, Ohrid, Macedonia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Gnjatovic, S. Suzic, V. Morosev, V. Delic: ,"A prototype conversational agent embedded in Android-based mobile phones”, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, Belgrade, Serbia, 20-22.11.2012.
(М52) Рад у часопису националног значајаSuzić S., Delić T., Ostrogonac S., Etinski (Đurić) S., Pekar D.: Style-Code Method for Multi-Style Parametric Text-To-Speech Synthesis, SPIIRAS Proceedings, 2018, Vol. 5, No 60, pp. 216-240, ISSN 2078-9181
(М52) Рад у часопису националног значајаDelić T., Sečujski M., Suzić S.: A Review of Serbian Parametric Speech Synthesis Based on Deep Neural Networks DOI: 10.5937/telfor1701032D, TELFOR Journal, 2017, Vol. 9, No 1, pp. 32-37, ISSN 1821-3251
(М53) Рад у научном часописуS. Suzic, S. Ostrogonac, E. Pakoci, M. Bojanic," Building a Speech Repository for a Serbian LVCSR System (Accepted)", TELFOR Journal, vol 6, No 2, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент - др наукаТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука16.12.2019.
Асистент-мастерТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука01.01.2019.
Асистент-мастерТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука01.01.2016.
Истраживач сарадникТелекомуникације и обрада сигнала01.12.2013.