доц. др Слободан Дудић


Недостаје слика

др Слободан Дудић

Доцент


Телефон021/485-2127
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаЛабораторија 125

Слободан Дудић је рођен 8.12.1970.године у Ваљеву, где је стекао средње стручно образовање машинске струке.
Факултет техничких наука, машински одсек, уписао је школске 1990/91. године. Као први студент у генерацији дипломирао је 6.7.1995. године на усмерењу Производни системи роботика и аутоматизација. За постигнуте резултате у току студија неколико пута је награђиван "Изузетном Наградом" Факултета Техничких Наука и "Изузетном наградом" Универзитета у Новом Саду.
Магистарску тезу под називом "Развој критеријума за избор система за руковање материјалом у условима ефективних производних структура" одбранио је 10.9.1999. године.
Докторску дисертацију под називом "Прилог развоју системског прилаза повећању енергетске ефикасности аутоматизованих система ваздуха под притиском" одбранио је 16.3.2012. године.
Од 21.8.1995 запослен је на Факултету техничких наука, прво као стручни сарадник, затим, асистент приправник, а од 28.11.2003 као асистент за ужу научну област Мехатроника, роботика и аутоматизација и предмете: Компоненте технолошких система, Аутоматизација процеса рада, Технолошки системи за руковање материјалом и Основи развоја производа.
У току рада на Факултету Техничких Наука у Новом Саду био је аутор или коаутор 34 научностручна рада, објављена у часописима и зборницима радова, како у нашој земљи, тако и у иностранству. Коаутор је шест радова у часописима на СЦИ листи.
Такође, учествовао је на више истраживачких пројеката финансираних од стране Министарства за Науку Републике Србије.
Значајну сарадњу остварио је и са привредом. Био је стручни колсултант у неколико предузећа и учествовао у развоју више техничких решења, која су реализована у пракси на технолошким системима различите сложености.
Од страних језика добро влада енглеским, а служи се немачким.
Ожењен је и отац две девојчице.

Доцент
25.09.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом16.03.2012.01.09.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром01.12.1999.01.03.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Анализа искоришћења радног времена у ХК Крушик Ваљево

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1995

Развој критеријума за избор система за руковање материјалом у условима ефективних производних структура

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1999

Прилог развоју системског прилаза повећању енергетске ефикасности аутоматизованих система ваздуха под притиском

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаŠešlija D., Ignjatović I., Dudić S.: Increasing the Energy Efficiency in Compressed Air Systems, Rijeka, InTech, 2012, str. 151-174, ISBN 978-953-51-0800-9
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDudić S., Ignjatović I., Šešlija D., Blagojević V., Miodrag S.: Leakage quantification of compressed air using ultrasound and infrared thermography, MEASUREMENT, 2012, Vol. 45, No 7, pp. 1689-1694, ISSN 0263-2241
(М23) Рад у међународном часописуIgnjatović I., Šešlija D., Tarjan L., Dudić S.: Wireless sensor system for monitoring of compressed air filters, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2012, Vol. 71, No 5, pp. 334-340, ISSN 0022-4456
(М23) Рад у међународном часописуJocanović M., Šević D., Karanović V., Beker I., Dudić S.: Increased Efficiency of Hydraulic Systems Through Reliability Theory and Monitoring of System Operating Parameters, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 4, pp. 281-288, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуDudić S., Ignjatović I., Šešlija D., Blagojević V., Stojiljković M.: Leakage quantification of compressed air on pipes using thermovision, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No 2, pp. 621-631, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija D., Ignjatović I., Dudić S., Lagod B.: Potential energy savings in compressed air systems in Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 14, pp. 5637-5645, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуBlagojević V., Šešlija D., Stojiljković M., Dudić S.: Efficient control of servo pneumatic actuator system utilizing by-pass valve and digital sliding mode, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2012, ISSN 0256-2499
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниŠešlija D., Ignjatović I., Dudić S.: Compressed air system structure and energy efficiency, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Nis, Faculty of Mechanical Engineering and Society of Thermal Engineers of Serbia, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 649-658, ISBN 978-86-6055-018-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠešlija D., Dudić S., Ignjatović I.: Cost effectiveness t of pressure regulation on return stroke of pneumatic actuators, 11. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDudić S., Ignjatović I., Šešlija D.: Usage of non-destructive methods in compressed air system, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 14-16 Septembar, 2011, pp. 101-104, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIgnjatović I., Šešlija D., Dudić S.: Increasing energy efficiency of compressed air for sustainable production of food and beverage, 2. Management of Technology – Step to Sustainable Production - MOTSP, Rovinj: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2-4 Jun, 2010, UDK: 978-953-7738-09-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠešlija D., Ignjatović I., Dudić S., Šešlija M.: New structure of distribution system for compressed air, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 167-173, ISBN 978–86–7892–135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDudić S., Šešlija D., Ignjatović I.: Determination of influence of dirty filters on pressure drop in compressed air system, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 160-166, ISBN 978–86–7892–135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorovac B., Nađ L., Begović E., Nikolić M., Dudić S.: Design and Performance Testing of the Sensors with Soft Contact Surfaces Having Eight Sensing Cells, 9. IEEE International Conference on Robotics and Automation, Detroit, 10-15 Maj, 1999
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorovac B., Nađ L., Begović E., Nikolić M., Dudić S.: Performance Testing of the Sensors with Soft Contact Surfaces having Eight Sensing Cells, 4. International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems, Moskva, 24-26 Avgust, 1998, pp. 24-26, ISBN 86-7236-013-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStankovski S., Tomović R., Borovac B., Dudić S., Jefić B.: An investigation of human grasping process, 3. International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems, Bremen, 15-17 Septembar, 1997, ISBN 86-7236-008-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić S., Bogičević S., Dudić S.: An approach to automatization of external optimization of efficient production processes, 18. International Manufacturing Conference - IMEC, Storrs, 7-9 Avgust, 1996, pp. 492-495
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDudić S., Šešlija D., Stojiljković M., Blagojević V., Ignjatović I.: Influence of piston rod clamping unit on increased energy efficiency of compressed air systems, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2012, Vol. 9, No 2, pp. 161-168, ISSN 0354–2025, UDK: 621.542
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаIgnjatović I., Šešlija D., Dudić S.: Increasing energy efficiency of compressed air usage for sustainable production of food and beverage, Acta Technica Corviniensis, 2011, Vol. 4, No 2, pp. 61-65, ISSN 2067-3809
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDudić S., Šešlija D., Slavković B., Golubović Z.: Prilog razvoju strukture energetski efikasnog pneumatskog sistema, Termotehnika, 2010, Vol. 36, No 2-3, pp. 247-255, ISSN 0350-218X, UDK: 621.5.01/.02
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠešlija D., Stojiljković M., Golubović Z., Blagojević V., Dudić S.: Identification of possibilities for the increase of energy efficiency in compresed air systems , Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2009, Vol. 7, No 1, pp. 37-60, ISSN 0354–2025
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација25.09.2012.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрални системиФакултет техничких наука27.04.2011.
ПредавачМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрални системиФакултет техничких наука11.06.2009.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрални системиФакултет техничких наука11.02.2008.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрални системиФакултет техничких наука28.11.2003.
Асистент приправникМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрални системиФакултет техничких наука05.07.1996.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука19.03.1996.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука25.11.1995.