Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер мехатронике (Дипл. инж. мехатрон.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство)


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Савић др Срђан
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Физика2020.005
Основе развоја производа3300.005
Математика 13300.006
Основи електротехнике 12210.004
Основе рачунарства2030.004
Материјали у машинству2020.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 22201.006
Основи електротехнике 22210.005
Основе програмирања4040.007
Материјали у електротехници2200.005
Механика 1 - основе3300.007
Социологија технике2000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 2 - опште2200.006
Отпорност материјала3300.006
Математика 33400.007
Машински елементи 12200.005
Увод у електронику3110.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Системи аутоматског управљања4220.008
Програмирање и програмски језици2020.005
Машински елементи 22120.005
Мерења у техници2020.005
Дигитална електроника3110.005
Изборна позиција 120-200.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Моделирање и симулација система 12020.004
Аутоматско управљање 23200.005
Механика машина2101.004
Изборни предмет 2 МЕХАТРОНИКА основне30-12-30.006
Изборни предмет 3 МЕХАТРОНИКА основне30-30-30.006
Аналогна електроника2210.005

Година: 3, Семестар: Летњи

Индустријска роботика4040.008
Компоненте технолошких система4040.008
Изборни предмет 3 МЕХАТРОНИКА основне3210.006
Аутоматизација процеса рада4040.008

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборни предмет 4 МЕХАТРОНИКА основне4040.007
Изборни предмет 6 МЕХАТРОНИКА основне30-21-30.006
Изборни предмет 7 МЕХАТРОНИКА основне30-12-30.006
Изборни предмет 5 МЕХАТРОНИКА основне20-20-20.005
Стручна пракса - основне академске студије ЗС0006.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 8 МЕХАТРОНИКА основне20-20-40.005
Изборни предмет 9 МЕХАТРОНИКА основне30-30-30.006
Изборни предмет 10 МЕХАТРОНИКА основне21-210.006
Програмирање и примена програмабилно логичких контролера3030.006
Дипломски рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски рад - израда и одбрана0003.005