доц. др Драган Рајновић


Недостаје слика

др Драган Рајновић

Доцент


Телефон021/485-2338
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 013B

1993. завршио Средњу техничку школу у Бачкој Паланци, Р. Србија. 2000. дипломирао на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду и стекао звање дипломирани инжењер производног машинства. 2000. уписао последипломске студије, смер Савремене методе испитивања материјала на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 2000. до 2009. ради у звању асистента-приправника из области Материјали, на Институту за производно машинство, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Одбранио магистарску тезу "Карактеризација, особине и прелазна температура легираних АДИ материјала", 12.06.2009. на Факултету техничких наука, Нови Сад и стекао звање магистар техничких наука из области машинства. Од 2009. ради у звању асистента из области Наука о материјалима и инжењерски материјали, на Департману за производно машинство, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију "Утицај микроструктуре на прелазну температуру АДИ материјала" одбранио 10.07.2015. на Факултету техничких наука, Нови Сад и стекао звање доктор техничких наука из области наука о материјалима и инжењерски материјали. Исте године, 12.11.2015. изабран је на Универзитету у Новом Саду у звање доцента за област наука о материјалима и инжењерски материјали (2016. г. уно дефинисана као: Материјали и технологије спајања).

Доцент
13.11.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник-Лаборант25.06.2015.01.10.2015.Департман за производно машинство
Асистент са магистратуром26.08.2009.01.06.2015.Департман за производно машинство
Асистент приправник15.10.2004.01.08.2009.Департман за производно машинство
Тржиште рада ссс15.10.2000.01.09.2004.Департман за производно машинство
НазивУ Установи
Експериментална провера нове мотоде израчунавања температуре предгревања

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2000

Карактеризација, особине и прелазна температура легираних АДИ материјала

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Утицај микроструктуре на прелазну температуру АДИ материјала

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRajnović D., Baloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Eric Cekic O., Grbovic Novakovic J.: Tensile properties of ADI material in water and gaseous environments, Materials Characterization, 2015, Vol. 101, pp. 26-33, ISSN 1044-5803
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDojčinović M., Erić O., Rajnović D., Šiđanin (Sidjanin) L., Baloš S.: Effect of austempering temperature on cavitation behaviour of unalloyed ADI material, Materials Characterization, 2013, Vol. 82, pp. 66-72, ISSN 1044-5803
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиŠiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D., Ranogajec J., Molnar E.: Measurement of Vickers hardness on ceramic floor tiles, Journal of the European Ceramic Society, 2007, Vol. 27, pp. 1767-1773, ISSN 0955-2219
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBaloš S., Radisavljević I., Rajnović D., Dramićanin M., Tabaković S., Erić-Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L.: Geometry, mechanical and ballistic properties of ADI material perforated plates, Materials and Design, 2015, Vol. 83, pp. 66-74, ISSN 0261-3069
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D., Erić O., Smallman R.: Austempering study of unalloyed and alloyed ductile irons, Materials Science and Technology, 2010, Vol. 26, No 5, pp. 567-571, ISSN 0267-0836
(М21) Рад у врхунском међународном часописуErić O., Rajnović D., Zec S., Šiđanin (Sidjanin) L., Jovanović M.: Microstructure and fracture of alloyed austempered ductile iron, Materials Characterization, 2006, Vol. 57, pp. 211-217, ISSN 1044-5803
(М21) Рад у врхунском међународном часописуEric Cekic O., Šiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D., Baloš S.: Austempering kinetics of Cu-Ni alloyed austempered ductile iron, Metals and Materials International, 2014, Vol. 20, No 6, pp. 1131-1138, ISSN 1598-9623
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRudić O., Rajnović D., Čjepa D., Vučetić S., Ranogajec J.: Investigation of the durability of porous mineral substrates with newly designed TiO2-LDH coating, , Ceramics International, 2015, Vol. 41, pp. 9779-9792, ISSN 0272-8842
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilošević S., Milanović I., Paškaš Mamula B., Đukić A., Rajnović D., Pasquini L., Grbović Novaković J.: Hydrogen desorption properties of MgH2 catalysed with NaNH2, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, Vol. 38, No 27, pp. 12223-12229, ISSN 0360-3199
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGrbović Novaković J., Matović Lj., Drvendžija M., Novaković N., Rajnović D., Šiljegović M., Kačarević Popović Z., Milovanović S.: Changes of hydrogen storage properties of MgH2 induced by heavy ion irradiation, International Journal of Hydrogen Energy, 2008, Vol. 33, pp. 1876-1879, ISSN 0360-3199
(М21) Рад у врхунском међународном часописуManasijević D., Minić D., Živković D., Rajnović D.: Experimental study and thermodynamic calculation of Bi-Cu-Sb system phase equilibria , Intermetallics, 2008, Vol. 16, pp. 107-112, ISSN 0966-9795
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠiđanin (Sidjanin) L., Ranogajec J., Rajnović D., Molnar E.: Influence of firing temperature on mechanical properties on roofing tiles, Materials and Design, 2007, Vol. 28, pp. 941-947, ISSN 0261-3069
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуErić O., Jovanović M., Šiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D., Zec S.: The austempering study of alloyed ductile iron, Materials and Design, 2006, Vol. 27, pp. 617-622, ISSN 0261-3069
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovač P., Šiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D., Savković B., Wannasin J.: The microstructure influence on the chip formation process of Al-Cu alloy cast conventionally and in semi solid state, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 1, pp. 34-38, ISSN 0543-5846, UDK: 669.715:621.96.621.773:620.18=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRajnović D., Eric O., Šiđanin (Sidjanin) L.: The standard processing window of alloyed ADI materials, Kovove Materialy = Metallic Materials, 2012, Vol. 50, No 3, pp. 1-10, ISSN 0023-432X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRajnović D., Erić O., Šiđanin (Sidjanin) L.: Transition temperature and fracture mode of as-cast and austempered ductile iron , Journal of Microscopy, 2008, No 3, pp. 605-610, ISSN 0022-2720
(М23) Рад у међународном часописуErić O., Rajnović D., Šiđanin (Sidjanin) L., Zec S., Jovanović M.: An austempering study of ductile iron alloyed with copper, Journal of the Serbian Chemical Society, 2005, Vol. 70, No 7, pp. 1015-1022, ISSN 0352-5139
(М23) Рад у међународном часописуRajnović D., Baloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Radeka M., Vučetić S., Zorić D., Ranogajec J.: The influence of polymer addition on flexural strength, fracture mode and porosity of traditional ceramics, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 2011, Vol. 17, No 2, pp. 223-230, ISSN 1451-9372
(М23) Рад у међународном часописуKovač P., Šiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D., Savković B., Wannasin J.: The microstructure influence on the chip formation process of Al-Cu alloy cast conventionally and in semi solid state, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 1, pp. 34-38, ISSN 0543-5846, UDK: 669.715:621.96.621.773:620.18=111
(М23) Рад у међународном часописуBaloš S., Rajnović D., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Erić-Cekić O., Grbović-Novaković J., Šiđanin (Sidjanin) L.: Abrasive wear behaviour of ADI material with various retained austenite content, International Journal of Cast Metals Research, 2016, Vol. 29, No 4, pp. 187-193, ISSN 1364-0461
(М23) Рад у међународном часописуPavlović N., Rajnović D., Šiđanin (Sidjanin) L., Srdić V.: Effect of cerium and lanthanum addition on mechanical properties of bismuth-titanate ceramics, Key Engineering Materials, 2009, Vol. 413, pp. 330-333, ISSN 1013-9826
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBaloš S., Rajnović D., Labus Zlatanović D., Dramićanin M., Šiđanin (Sidjanin) L., Rakita M., Skakun (Francuski) P.: Failure of a Combine Harvester Front Axle, Integritet i vek konstrukcija, 2016, Vol. 16, No 2, pp. 95-98, ISSN 1451-3749
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомErić O., Jovanović M., Šiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D.: Microstructure and mechanical properties of CuNiMo austempered ductile iron, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 2004, Vol. 40, No 1, pp. 11-19, ISSN 1450-5339
(М52) Рад у часопису националног значајаСтојаковић Д., Рајновић Д., Шиђанин (Сидјанин) Л., Сабо Б., Дакић Ј.: Утицај топлотних режима заваривања на заварљивост челика са различитим угљеничним еквивалентима, Заваривање и заварене конструкције, 2002, Вол. 47, Но 1, пп. 41-43, ИССН 0354-7965
(М52) Рад у часопису националног значајаСабо Б., Шиђанин (Сидјанин) Л., Дакић Ј., Рајновић Д., Бељански М.: Технологија електролучног тачкастог заваривања графитном електродом, Заваривање и заварене конструкције, 2004, Вол. 49, Но 2, пп. 69-72, ИССН 0354-7965
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРајновић Д.: Утицај микроструктуре на прелазну температуру АДИ материјала, Нови Сад, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015, стр. 1-205
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаД. Рајновић, Л. Шиђанин, Ј. Раногајец: Испитивање керамичких плочица методом утискивања, ВИНЧА Institute of Nuclear Sciences BULLETIN, 8, 2004, 1-4, 18-22
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниD. Rajnović, L. Šiđanin: Advances in Electron Microscopy in Materials Science, School of Ceramics – IV Students’ Meeting, Novi Sad, Yugoslavia, 2001, 34 - 35.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМатеријали и технологије спајањаФакултет техничких наука13.11.2015.
АсистентНаука о материјалима и инжењерски материјалиФакултет техничких наука25.06.2012.
АсистентНаука о материјалима и инжењерски материјалиФакултет техничких наука26.08.2009.
Асистент приправникНаука о материјалима и инжењерски материјалиФакултет техничких наука25.09.2006.
Асистент приправникНаука о материјалима и инжењерски материјалиФакултет техничких наука15.10.2000.