проф. др Мирјана Дамњановић


Недостаје слика

др Мирјана Дамњановић

Редовни професор


Телефон021/485-4506
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 309

Мирјана Дамњановић је рођена 18. маја 1968. године у Новом Саду. Завршила је гимназију ,,Јован Јовановић Змај" у Новом Саду. Дипломирала је 1994. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, на одсеку Електротехничке струке и рачунарства, смер Електроника и телекомуникације. Тема дипломског рада је била ,,Утицај појединих параметара на брзину рада мосфета", из предмета Импусна електроника. Магистарске студије је уписала 1996. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Електроника, усмерење Микроелектроника. Јавно је одбранила магистарски рад под називом ,,Индуктивни сензор малих помераја у два правца" 2002. године. Након тога је уписала докторске студије на Факултету техничких наука. Докторску тезу, под називом ,,Пројектовање, моделовање и карактеризација ЕМИ потискивача" је одбранила 26. јуна 2006. Од 1. септембра 1994. године запослена је на Факултету техничких наука, најпре као обдарена за научно-истраживачки рад (до 1996. године), затим као асистент - приправник (1996-2002) и асистент (2002-2006), доцент (2006-2011) и ванредни професор (2011-2016) на Катедри за електронику. У звање редовног професора изабрана је у 7. октобра 2016. године за ужу научну област Електроника.  У оквиру наставе држи предавања из предмета Рачунарско пројектовање дигиталних интегрисаних кола, Напредно рачунарско пројектовање микроелектронских кола и Електромагнетска интерференција и електромагнетска компатибилност у електроници (на студијском програму Енергетика, електроника и телекомуникације), као и из предмета Увод у електронику и Дигитална електроника на студијском програму Мехатроника. Припремила је уџбеник ,,Рачунарско пројектовање дигиталних интегрисаних кола" као коаутор са др Јеленом Радић, а „Збирку задатака из дигиталне електронике” и „Практикум за рачунарске вежбе из дигиталне електронике“, као коаутор са др Ласлом Нађем. Ове уџбенике користе студенти друге године одсека Енергетика, електроника и телекомуникације и одсека Мехатроника, на Факултету техничких наука у Новом Саду.  Била је ментор за четири докторске дисертације и у више дипломских радова.  У свом стручном и научном раду објавила је као аутор или коаутор преко 80 радова у часописима и на конференцијама, од чега је 29 радова у међународним часописима. Учествовала је у преко 10 међународних и националних пројеката које је реализовала Катедра за електронику. Радила је реценције за више водећих међународних часописа. Мирјана Дамњановић је члан ИЕЕЕ од 2001. године.

 

Редовни професор
07.10.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент19.10.2006.01.09.2011.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са докторатом26.06.2006.01.10.2006.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром29.10.2002.01.07.2006.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Ванредни професор07.10.2011.01.09.2016.Катедра за електронику
НазивУ Установи
Утицај појединих параметара на брзину рада мосфета

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Индуктивни сензор малих помераја у два правца

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Пројектовање, моделовање и карактеризација ЕМИ потискивача

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRaghavendra R., Bellew P., Mcloughlin N., Stojanović G., Damnjanović M., Desnica V., Živanov Lj.: Characterization of Novel Varistor+Inductor Integrated Passive Devices , IEEE Electron Devices Letters, 2004, Vol. 25, No 12, pp. 778-780, ISSN 0741-3106, UDK: 10.1109/LED.2004.838321
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMenicanin, A.B., Zivanov, L.D., Damnjanovic, M.S., Maric, A.M.: “Low-Cost CPW meander inductors utilizing ink-jet printing on flexible substrate for high-frequency applications“, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 60, No. 2, art. no. 6403539 , pp. 827-832, 2013 (ISSN: 0018-9383)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDamnjanović M., Živanov Lj., Stojanović G., Menićanin A.: Influence of Conductive Layer Geometry on Maximal Impedance Frequency Shift of Zig-zag Ferrite EMI Suppressor, IEEE Transactions on Magnetics, 2010, Vol. 46, No 6, pp. 1303-1306, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Laboure E.: Analysis of the Coupling Effect in Different Meander - Type Winding Planar Transformer, IEEE Transactions on Magnetics, 2013, Vol. 49, No 7, pp. 3993-3996, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKisić M., Blaž N., Živanov Lj., Damnjanović M.: Heterogeneous Integrated Wireless Displacement Sensor, IEEE Transactions on Magnetics, 2017, Vol. 53, No 11, pp. 1-4, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2017.2712907
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKisić M., Blaž N., Babković K., Živanov Lj., Damnjanović M.: Detection of seat occupancy using a wireless inductive sensor, IEEE Transactions on Magnetics, 2017, Vol. 53, No 4, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2016.2632862
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBabković K., Damnjanović M., Nađ L., Kisić M., Stojanović G.: Inductive Displacement Sensor of Novel Design Printed on Polyimide Foil, IEEE Transactions on Magnetics, 2017, Vol. 53, No 4, pp. 1-4, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMenićanin A., Damnjanović M., Živanov Lj.: Parameters Extraction of Ferrite EMI Suppressors for PCB Applications Using Microstrip Test Fixture, IEEE Transactions on Magnetics, 2010, Vol. 46, No 6, pp. 1370-1373, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽlebič Č., Kljajić D., Blaž N., Živanov Lj., Menićanin A., Damnjanović M.: Influence of DC bias on the electrical characteristics of SMD inductors , IEEE Transactions on Magnetics, 2015, Vol. 51, No 1, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2356253
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMenićanin A., Damnjanović M., Živanov Lj., Aleksić O.: Improved Model of T-Type LC EMI Chip Filters Using New Microstrip Test Fixture , IEEE Transactions on Magnetics, 2011, Vol. 47, No 10, pp. 3975-3978, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2011.2150738
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Laboure E.: Analysis of the Coupling Effect in Different Meander-Type Winding Planar Transformers, IEEE Transactions on Magnetics, 2013, Vol. 49, No 7, pp. 3993-3996, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić S., Stojanović G., Damnjanović M., Radovanović M., Laboure E.: Design, Modeling, and Analysis of a Compact Planar Transformer, IEEE Transactions on Magnetics, 2012, Vol. 48, No 11, pp. 4135-4138, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKisić M., Blaž N., Babković K., Marić A., Radosavljević G., Živanov Lj., Damnjanović M.: Passive Wireless Sensor for Force Measurements, IEEE Transactions on Magnetics, 2015, Vol. 51, No 1, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2359334
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMenićanin A., Ivanišević N., Živanov Lj., Damnjanović M., Marić A., Ranđelović D.: Improved performance of multilayer CPW inductors on flexible substrate, IEEE Transactions on Magnetics, 2014, Vol. 50, No 11, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2329720
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDamnjanović M., Stojanović G., Desnica V., Živanov Lj., Ramesh R., Pat B., Neil M.: Analysis, design and characterization of ferrite EMI suppressors, IEEE Transactions on Magnetics, 2006, Vol. 42, No 2, pp. 270-277, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2005.860485
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDamnjanović M., Živanov Lj., Nađ L., Đurić S., Biberdžić B.: A Novel Approach to Extending the Linearity Range of Displacement Inductive Sensor , IEEE Transactions on Magnetics, 2008, Vol. 44, No 11, pp. 4123-4126, ISSN 0018-9464
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojanović G., Damnjanović M., Živanov Lj.: Temperature dependence of electrical parameters of SMD ferrite components for EMI suppression , Microelectronics Reliability, 2008, Vol. 48, No 7, pp. 1027-1032, ISSN 0026-2714, UDK: 10.1016/j.microrel.2008.03.020
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojanović G., Damnjanović M., Desnica V., Živanov Lj., Raghavendra R., Bellew P., Mcloughlin N.: High performance zig-zag and meander inductors embedded in ferrite material , Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2006, Vol. 297, No 2, pp. 76-83, ISSN 0304-8853, UDK: 10.1016/j.jmmm.2005.02.058
(М23) Рад у међународном часописуMihajlović Ž., Milosavljević V., Joža A., Rajs V., Damnjanović M., Živanov M.: Surface and Underground Water Level Monitoring Using Wireless Sensor Node with Energy Harvesting Support, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, Vol. 22, No 5, pp. 62-68, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуStojanović G., Lečić N., Damnjanović M., Živanov Lj.: Electrical and temperature characterization of NiZn ferrites, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2011, Vol. 35, No 3, pp. 165-176, ISSN 1383-5416, UDK: 10.3233/JAE-2011-1329
(М23) Рад у међународном часописуMenićanin A., Damnjanović M., Živanov Lj.: RF Equvalent Circuit Modeling of Surface Mounted Components for PCB Applications, Microelectronics International, 2010, Vol. 27, No 2, ISSN 1356-5362
(М23) Рад у међународном часописуDamnjanović M., Stojanović G., Živanov Lj.: An educational software tool for design of ferrite EMI suppressors , International Journal of Electrical Engineering Education, 2009, Vol. 46, No 3, pp. 225-238, ISSN 0020-7209
(М23) Рад у међународном часописуDamnjanović M., Živanov Lj., Đurić S., Marić A., Menićanin A., Radosavljević G., Blaž N.: Characterization and modelling of miniature ferrite transformer for high frequency applications, Microelectronics International, 2012, Vol. 29, No 2, pp. 83-89, ISSN 1356-5362
(М23) Рад у међународном часописуĐurić S., Nađ L., Damnjanović M., Đurić N., Živanov Lj.: A novel application of planar-type meander sensors, Microelectronics International, 2011, Vol. 28, No 1, pp. 41-49, ISSN 1356-5362
(М23) Рад у међународном часописуDamnjanović M., Stojanović G., Živanov Lj., Desnica V.: Comparison of different structures of ferrite EMI suppresors, Microelectronics International, 2006, Vol. 23, No 3, pp. 42-48, ISSN 1356-5362, UDK: 10.1108/13565360610680758
(У01) Основни уџбеник за наставни предметМирјана Дамњановић, Јелена Радић: ,,Пројектовање дигиталних интегрисаних кола", ФТН Издаваштво, Едиција ,,Техничке науке - уџбеници", број 572, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2016, 212 страна, ИСБН: 978-86-7892-812-3.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМирјана Дамњановић, Ласло Нађ: ,,Збирка решених задатака из дигиталне електронике", ФТН Издаваштво, Едиција ,,Техничке науке - уџбеници", број 436, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2013, 135 страна, ИСБН 978-86-7892-577-1.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЛасло Нађ, Мирјана Дамњановић: ,,Практикум за рачунарске вежбе из дигиталне електронике", ФТН Издаваштво, Едиција ,,Техничке науке - уџбеници", број 437, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2013, 80 страна, ИСБН 978-86-7892-578-8.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕлектроникаУниверзитет у Новом Саду07.10.2016.
Ванредни професорЕлектроника07.10.2011.
ДоцентЕлектроника15.07.2011.
ДоцентЕлектроникаФакултет техничких наука19.10.2006.