Предмет: Физика (17 - H101)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена физика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање основних знања из физике.
Стечена знања омогућавају разумевање физичких процеса на којима се заснива рад техничких уређаја.
Фундаменталне силе и закони одржања. Специјална теорија релативности. Основи електростатике. Електрично поље и потенцијал. Проводници и диелектрици у електричном пољу. Електричне струје. Једносмерне струје. Савремена теорија електропроводљивости. Полупроводници. Електромагнетизам. Магнетно поље струје. Електромагнетна индукција. Наизменичне струје. Магнетно поље у материјалима; дијамагнетизам, парамагнетизам, феромагнетизам. Таласно кретање и акустика. Таласна једначина. Доплеров ефекат. Јачина и ниво јачине звука. Апсорпција звука. Ултразвук. Оптика. Основни закони геометријске оптике. Оптички инструменти. Таласна оптика. Интерференција, дифракција, дисперзија и поларизација светлости. Закони зрачења црног тела. Фотоефекат. Ласери. Физичке основе нуклеарне технике. Радиоактивни распади. Фисија и фузија.
Предавања; лабораторијске везбе; рачунске вежбе; консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен одговарајућим примерима који илуструју примену теорије на решавање задатака. Лабораторијске вежбе обухватају експерименте из области које су обухваћене планом и програмом. На рачунским вежбама раде се карактеристични задаци и продубљује се градиво изложено на предавањима. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Делови градива који представљају логичке целине могу се полагати у току извођења наставног процеса преко колоквијума. Завршни испит се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Петровић, А.Физика2002Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Вучинић-Васић, М. и др.Збирка задатака из физике2005Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Љ. Будински-Петковић, М. Вучинић-Васић, Д. ИлићПрактикум лабораторијских вежби из физике2005Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Завршни испит - I деонеда35.00
Завршни испит - II деонеда35.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Будински-Петковић др Љуба
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Михаиловић др Александра
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Илић Страхиња
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Михаиловић др Александра
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе