ванр. проф. др Александра Михаиловић


Недостаје слика

др Александра Михаиловић

Ванредни професор


Телефон021/485-2279
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 104

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Место рођења: Нови Сад,  Република Србија
Датум рођења: 22. октобар 1963.
Држављанство: српско
Адреса:          Трг Доситеја Обрадовића 6,  21000 Нови Сад
Телефон:         +381 21 6350-770
Е-маил: зандра@унс.ац.рс


ОБРАЗОВАЊЕ
•  1990. Природно математички факултет, Нови Сад
                смер:  индустријска физика,  просек на студијама  9,05
                наслов дипломског рада:  "Фотоактивација  Хг-199  гама-зрачењем Цо-60",  оцена 10

•  2002.         АЦИМСИ - ТЕМПУС, Универзитет у Новом Саду
                Звање: Магистар инжењерства заштите животне средине, просек:  9,55.
                Наслов магистарског рада: "Просторна расподела загађења градског земљишта
                                           Новог Сада оловом из покретних извора”


•  2016. Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
                Звање: Доктор физичких наука  
                Наслов докторске дисертације: "Физичке карактеристике земљишта и дистрибуција
                                               тешких метала на градском подручју Новог сада".


РАДНО МЕСТО

• 1992-2002.     Асистент приправник, Факултет техничких наука, Нови Сад.                                      

• 2002-2016 Асистент са магистратуром, Факултет техничких наука Нови Сад.

• 2016-          Доцент, Факултет техничких наука Нови Сад.


ПОДРУЧЈЕ ИСТРАЖИВАЊА:

Примена физике у заштити животне средине: физика земљишта; дистрибуција тешких метала у земљишту; бука у радној и животној средини.


УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

• 1998-2000. Учесник на пројекту града Новог Сада:
                "Изучавање и дистрибуција аерозагађења и изналажење метода за смањење  
                концентрације угљен-диоксида (1998-2000)", Град Нови Сад.

• 2008-2010. Учесник на републичком пројекту:
                "Техничко технолошки аспекти заштите, искоришћења                      
                и рециклаже материјала у графичкој индустрији", Но. 21014.

• 2011.          Учесник на покрајинском пројекту:
          "Расподела загађења земљишта Јужнобачког округа оловом из                   
                антропогених извора: просторна анализа у ГИС окружењу",   
                Покрајински секретаријат за градитељство, урбанизам и                          
                заштиту животне средине, АП Војводина.

• 2011-          Учесник на републичком пројекту:
        "Карактеризација кинетике и утицаја високо хазардних        
                полутаната  отпадних токова графичке индустрије"       
                Но. ТР 34014.


ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА

•         Члан Друштва физичара Србије


ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА

•         Енглески и шпански (писање, читање, говор).


ПУБЛИКАЦИЈЕ

•         Коаутор десет радова са СЦИ листе од којих је 5 из категорије М21. Учесник је   
                на више научних скупова у земљи и иностранству. Коаутор јна неколико збирки         
                задатака из физике и практикума лабораторијских везби за студент Факултета  
                техничких наука у Новом саду.

Ванредни професор
01.02.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник-Лаборант29.05.2015.01.01.2016.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са магистратуром03.12.2002.01.05.2015.Департман за опште дисциплине у техници
Доцент01.02.2016.Катедра за физику
НазивУ Установи
Фотоактивација Хг-199 гама-зрачењем Цо-60

Диплома

Физичке науке

Природно-математички факултет

1990

Просторна расподела загађења градског земљишта Новог сада оловом из покретних извора

Магистратура

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Универзитет у Новом Саду

2002

Физичке карактеристике земљишта и дистрибуција тешких метала на градском подручју Новог Сада

Докторат

Физичке науке

Природно-математички факултет

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKiurski J., Marić B., Adamović D., Mihailović A., Samardžić S., Oros I., Krstić J.: Register of hazardous materials in printing industry as a tool for sustainable development management, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 660-667, ISSN 1364-0321, UDK: doi:10.1016/j.rser.2011.08.030
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNinkov J., Marković S., Banjac D., Vasin J., Milić S., Banjac B., Mihailović A.: Mercury content in agricultural soils (Vojvodina Province, Serbia), Environmental Science and Pollution Research, 2017, pp. 10966-10975, ISSN 0944-1344, UDK: DOI 10.1007/s11356-016-7897-1
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMihailović A., Budinski-Petković Lj., Popov S., Ninkov J., Vasin J., Ralević N., Vučinić-Vasić M.: Spatial distribution of metals in urban soil of Novi Sad, Serbia: GIS based approach, Journal of Geochemical Exploration, 2015, No 150, pp. 104-114, ISSN 0375-6742
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMihailović A., Vučinić-Vasić M., Todorović (Žikić) N., Hansman J., Vasin J., Krmar M.: Potential factors affecting accumulation of unsupported 210Pb in soil. , Radiation Physics and Chemistry, 2014, Vol. 99, pp. 74-78, ISSN 0969-806X
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVučinić-Vasić M., Mihailović A., Kozmidis-Luburić U., Nemeš T., Ninkov J., Zeremski T., Antić B.: Metal contamination of short-term snow cover near urban crossroads: Correlation analysis of metal content and fine particles didtribution, Chemosphere, 2012, Vol. 6, No 86, pp. 585-592, ISSN 0045-6535
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKrmar M., Velojić M., Hansman J., Ponjarac R., Mihailović A., Todorović N., Vučinić-Vasić M., Savić R.: Wind erosion on Deliblato (the largest European continental sandy terrain) studied using Pb-210(ex) and Cs-137 measurement, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2015, Vol. 303, No 3, pp. 2511-2515, ISSN 0236-5731
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLomen I., Mihailović A., Cvetićanin L.: Sound Maps and Noise Calculation in Work-Space with Specification to a Printing Office , Fluctuation and Noise Letters, 2012, Vol. 11, No 4, ISSN 0219-4775
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMihailović A., Samardžić S., Kiurski J., Krstić J., Oros I., Kovačević I.: Occupational noise in printing companies, Environmental Monitoring and Assessment, 2011, Vol. 181, No 1-4, pp. 111-122, ISSN 0167-6369, UDK: DOI: 10.1007/s10661-010-1817-5
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBudinski-Petković Lj., Kozmidis-Luburić U., Mihailović A.: Random sequential adsorption with diffusional relaxation on a square lattice Naziv časopisa: Physica A , Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2001, pp. 339-344, ISSN 0378-4371
(М23) Рад у међународном часописуMihailović A., Vučinić-Vasić M., Ninkov J., Erić S., Ralević N., Nemeš T., Antić A.: Multivariate analysis of metals content in urban snow near traffic lanes in Novi Sad, Serbia, Journal of the Serbian Chemical Society, 2014, Vol. 79, No 2, pp. 265-276, ISSN 0352-5139
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду01.02.2021.
ДоцентТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду01.02.2016.
Асистент - стари називТеоријска и примењена физика29.05.2012.
Асистент - стари називТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука19.06.2009.
Асистент - стари називТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука28.06.2005.