Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер мехатронике (Дипл. инж. мехатрон.)
Научно пољеИМТ
Група научних областиИМТ Студије (Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство)
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
H00МехатроникаСрпски језик48240