Предмет: Математика 1 (17 - H103)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети којима је предуслов предмет Математика 1

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Математика 3дада
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из Алгебре и Математичке анализе. Тежи се ка томе да се код студената развије такав начин размишљања који му омогућава да повезује појмове из алгебра и анализе, као и да сагледа могућности примене стеченог знања.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи пређено градиво из Алгебре и Математичке анализе. Студент се подстиче и за коришц´ење одговарајућих програмских алата (Матлаб, Матхематица).
Теоријска настава (предавања): Поље реалних и поље комплексних бројева. Полиноми и рационалне функције. Матрице и детерминанте. Системи линеарних једначина. Вектори. Аналитичка геометрија у R^3. Бројни низ. Бројни ред.Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. Излагање теоретског дела пропраћено је одговарајућим примерима који доприносе разјашњењу теоретског дела градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 2 дела (први део: Поље реалних и поље комплексних бројева; полиноми и рационалне функције; матрице и детерминанте; системи линеарних једначина; други део: Вектори. Аналитичка геометрија у R^3.Бројни низови и редови.). Усмени и писмени део завршног испита су елиминаторни.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ковачевић, И. и др.Математичка анализа 1 : уводни појмови и гранични процеси2007Symbol, Нови СадСрпски језик
Никић, Ј., Чомић, И.Математика један. Део 12001Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ралевић, Н. М.Збирка решених испитних задатака из Математике 12005Symbol</eng, Novi SadСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ралевић др Небојша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Илић Владимир
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Милаковић Бранка
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе