ванр. проф. др Драган Кљајић


Недостаје слика

др Драган Кљајић

Ванредни професор


Телефон021/485-4515
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 119

Драган Кљајић је рођен 29. априла 1987. године у Новом Саду. Након завршетка основне школе у Каћу, уписује средњу електротехничку школу "Михајло Пупин", у Новом Саду, коју завршава 2006. године са одличним просеком. Исте године Драган Кљајић успешно полаже пријемни испит и уписује се на Факултет Техничких Наука (ФТН), на Департман за енергетику, електронику и телекомуникације (ДЕЕТ).

У периоду од 4 (четири) године завршава своје бечелор студије, одбраном завршног рада под називом "Пројектовање импулсно тригерованог Д леча у стандардној 0.35 µм ЦМОС технологији", 2010. године. Завршни рад је одбранио са просечном оценом 10 (десет), код ментора проф. др Мирјане Дамњановић, са ДЕЕТ-а.

Мастер студије завршава у периоду од 1 (једне) године, одбраном завршног рада под називом "Пројектовање и анализа рада ЦМОС СРАМ ћелије са 6 транзистора у стандардној 0.35 µм ЦМОС технологији", 2011. године. Завршни рад је одбранио са просечном оценом 10 (десет), код ментора проф. др Мирјане Дамњановић, са ДЕЕТ-а.

Након тога, у периоду од 6 (шест) година завршава докторске студије на ФТН-у, одбраном докторске дисертације под називом "Метод процене изложености електричним пољима високих фреквенција базиран на адаптивним границама изложености", у марту 2018. године, под менторством проф. др Николе Ђурића, са ДЕЕТ-а.

Од 2012. године Драган Кљајић је ангажован на ФТН-у, на Катедри за теоријску електротехнику, као Асистент на неколико курсева везаних за теоријску електротехнику и теоријску и примењену електромагнетику. У септембру 2018. године је изабран у звање Доцента, а у септембру 2023. године у звање Ванредног професора, на Катедри за теоријску електротехнику.

Драган Кљајић је члан истраживачког тима ангажованог на пројекту "Развој информационе мреже за континуално испитивање електромагнетских поља" – СЕМОНТ (хттп://семонт.фтн.унс.ац.рс/ ), на којем се бави развојем бежичне мреже за континуални широкопојасни мониторинг нивоа електромагнетског поља и процену изложености становништва и запослених.

Својим радом, допринео је на неколико кампања мерења, везаних за електромагнетска поља, и процену изложености становништва и запослених.

Његова истраживачка интересовања су из области теоријске електротехнике, теоријске и примењене електромагнетике и микроелектронике.

Драган Кљајић је аутор/коаутор више десетина научних радова објављених у зборницима међународних конференција и научним часописима. Члан је ИЕЕЕ друштва.

Ванредни професор
14.09.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач приправник01.06.2012.01.01.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент14.09.2018.13.09.2023.Катедра за теоријску електротехнику
Асистент23.01.2013.01.08.2018.Катедра за теоријску електротехнику
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Секретар катедре01.12.2015.Катедра за теоријску електротехнику
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Метод процене изложености електричним пољима високих фреквенција базиран на адаптивним границама изложености

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Пројектовање и анализа рада ЦМОС СРАМ ћелије са 6 транзистора у стандардној 0.35 µм ЦМОС технологији

Мастер рад

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKljajić D., Đurić N., Bjelica J., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency EMF monitoring, Measurement, 2017, Vol. 100, No 1, pp. 110-114, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.12.061
(М21) Рад у врхунском међународном часописуĐurić N., Antić D., Kljajić D., Fanti A., Đurić S.: The SEMONT's database support for quad-band monitoring of EMF exposure, Measurement, 2017, Vol. 99, No 3, pp. 79-89, ISSN 0263-2241, UDK: DOI:10.1016/j.measurement.2016.12.019
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKljajić D., Đurić N.: The adaptive boundary approach for exposure assessment in a broadband EMF monitoring, Measurement, 2016, Vol. 93, No 1, pp. 515-523, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.07.055
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT continuous monitoring of daily EMF exposure in an open area environment, Environmental Monitoring and Assessment, 2015, pp. 187-191, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-015-4395-8
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽlebič Č., Kljajić D., Blaž N., Živanov Lj., Menićanin A., Damnjanović M.: Influence of DC bias on the electrical characteristics of SMD inductors , IEEE Transactions on Magnetics, 2015, Vol. 51, No 1, ISSN 0018-9464, UDK: 10.1109/TMAG.2014.2356253
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The measurement procedure in the SEMONT monitoring system, Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol. 186, No 3, pp. 1865-1874, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-013-3500-0
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMijatović G., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Salvatore S., Busacca A., Carmelo Cino A., Stramaglia S., Faes L.: Information Dynamics of Electric Field Intensity before and during the COVID-19 Pandemic, Entropy, 2022, Vol. 24, No. 5, pp. 1-16, ISSN 1099-4300
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKljajić D., Đurić N.: Comparative analysis of EMF monitoring campaigns in the campus area of the University of Novi Sad, Environmental Science and Pollution Research, 2020, Vol. 27, No. 13, pp. 14735-14750, ISSN 0944-1344
(М23) Рад у међународном часописуKasaš-Lažetić K., Kljajić D., Đurić N., Prša M.: Accurate Calculation of Stratified Ground Low-Frequency Return Impedance, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2021, Vol. 18, No. 4, pp. 179-198, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуNedić G., Đurić N., Kljajić D.: The Comparison of EMF Monitoring Campaigns in Vicinity of Power Distribution Facilities, The Applied Computational Electromagnetics Society, 2022, Vol. 37, No. 1, pp. 129-139, ISSN 1054-4887
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N.: The Adaptive Boundary Exposure Assessment Approach for Broadband EMF Measurements, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 20-21 Novembar, 2018, pp. 428-433, ISBN 978-1-5386-7170-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kavečan N., Mijatović G., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: The Parser Function for D61 Files of Narda AMS 8061 Stations in EMF RATEL Monitoring System, 2. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering – ?LECOM, Mauricijus: University of Mauritius, 28-30 Novembar, 2018, pp. 132-144
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kavečan N.: Software Realization of the Exposure Assessment in EMF RATEL Monitoring System, 2. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering – ?LECOM, Mauricijus: University of Mauritius, 28-30 Novembar, 2018, pp. 145-153
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kavečan N., Kljajić D., Mijatović G., Đurić S.: Model of Information Logistics in EMF RATEL System for Long-Term EMF Monitoring, 41. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Rim, 17-20 Jun, 2019, pp. 1-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: Comparative EMF monitoring campaign over the campus area of the University of Novi Sad, 18. IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad, 1-4 Jul, 2019, pp. 1-5, ISBN 978-86-6022-187-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The High-Frequency EMF Investigation Over the Campus Area of the University of Novi Sad, 14. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 26-28 Avgust, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-212-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kavečan N., Kljajić D., Mijatović G., Đurić S.: Data Acquisition in Narda’s Wireless Stations Based EMF RATEL Monitoring Network, 2. International Symposium on Sensors and Instrumentation in IoT Era – ISSI, Lisabon: ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa and Instituto de Telecomunicaçoes, Portugal, 29-30 Avgust, 2019, pp. 78-83
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Mijatović G., Herceg D., Kljajić D., Krstajić M., Prša M.: Heating of Current Conducting Aluminum Wire, 20. International Symposium POWER ELECTRONICS Ee, Novi Sad, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 1-4, ISBN 978-86-6022-219-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Antić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Herceg D., Mišković D., Knežević D., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment, 1. International Conference on Environmental Science and Biological Engineering – ESBE, Beijing: WIT Press, 19-20 Avgust, 2014, pp. 1-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić D., Đurić N., Kljajić D.: Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor, 10. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaka, 8-10 Oktobar, 2014, pp. 382-387, ISBN 978-1-4799-5040-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Herceg D., Kljajić D., Prša M.: Frequency Dependent Current Distribution and Resistance Coefficient of Aluminium Conductors, 10. INDEL, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Kljajić D., Mučalica N., Prša M.: Eddy Currents Inside Pipeline Burried Beneath HV Overhead Power Transmission System, 10. INDEL, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, 1. International Conference on Environmental Monitoring, Simulation and Remediation – ICEMSR, Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 14-15 Avgust, 2014, pp. 501-505
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Mijatović G., Antić D., Bjelica J., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: Double-layer Variable Geometry Inductor for Energy Harvesting Applications, 38. The Progress in Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Sankt Peterburg, 22-25 Maj, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMijatović G., Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Faes L.: Information-theoretic Analysis of Electric Field Time Series in the National EMF RATEL Monitoring System, 15. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 30-1 August, 2021, pp. 94-97, ISBN 978-86-6125-241-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSpasić (Gavrilov) T., Đurić N., Kljajić D.: An Overview of 1998 Versus 2020 Edition of Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields, 15. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 30-1 August, 2021, pp. 82-85, ISBN 978-86-6125-241-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Spasić (Gavrilov) T., Kljajić D., Marković Golubović N., Đurić S.: The ICNIRP 2020 Guidelines and Serbian EMF Legislation, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 23-24 November, 2021, pp. 1-4, ISBN 978-1-6654-2584-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMijatović G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Stramaglia S., Faes L.: Complexity and Nonlinearity Analysis of the Time Series of Electric Field Intensity, 29. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 23-24 November, 2021, pp. 265-268, ISBN 978-1-6654-2584-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Nenad R., Đurić S.: Causality of COVID-19 on EMF Radiation in Campus Area of University of Novi Sad, 13. EAI International Conference on e-Infrastructure and e-Services for Developing Countries - AFRICOMM, Zanzibar: European Alliance for Innovation (EAI), 1-3 December, 2021, pp. 1-9, ISBN 978-3-031-06374-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: Continuous EMF Monitoring as an Emergency and Disaster Detection Tool, 5. IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT, Trento: University of Trento, 7-9 June, 2022, pp. 433-438, ISBN 978-1-7281-7491-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Kavečan N., Otašević V., Đurić S.: Service-based EMF Monitoring in the Environment with Mobile Phone Technologies, 13. IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing - CSNDSP, Porto: Instituto de Telecomunicacoes, Porto, 20-22 July, 2022, pp. 258-262, ISBN 978-1-6654-1044-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Spasić (Gavrilov) T., Marković-Golubović N., Đurić S.: The ICNIRP 2020 Guidelines and Standardization update of Serbian EMF radiation exposure limits, 6. IEEE International Symposium Measurements and Networking, Padova: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 18-20 July, 2022, pp. 1-6, ISBN 978-1-6654-8362-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Spasić (Gavrilov) T., Otašević V., Đurić S.: The EMF Exposure Monitoring in Cellular Networks by Serbian EMF RATEL System, 6. IEEE International Symposium Measurements and Networking, Padova: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 18-20 July, 2022, pp. 1-6, ISBN 978-1-6654-8362-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Otašević V., Đurić S., Yin L.: The EMF Exposure Observation by Serbian EMF RATEL System in a Zone of Increased Sensitivity, 4. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering (?LECOM), Mauricijus: The University of Mauritius, 22-24 November, 2022, pp. 47-52, ISBN 978-1-6654-6697-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSpasić (Gavrilov) T., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Kljajić D., Mijatović G., Prša M.: Protection Against Exposure to DC or AC Magnetic Field Based on Partial Shielding, 4. Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering (?LECOM), Mauricijus: IEEE, 22-24 November, 2022, pp. 115-120, ISBN 978-1-6654-6697-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: An Approach for Evaluation of the Long-term EMF Monitoring, 8. IEEE RADIO International Conference, Balaclava: IEEE, 1-4 May, 2023, pp. 1-2, ISBN 979-8-3503-4791-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kasaš-Lažetić K.: Continuous EMF Exposure in the Sensitive Area of Kindergarten in Novi Sad City, 16. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 28-30 August, 2023, pp. 102-105, ISBN 978-86-6125-271-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Škorić (Ćeranić) T., Kljajić D., Otašević V., Đurić S.: A Hidden Knowledge in Long-term EMF Monitoring of EMF RATEL Monitoring Network, 44. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Prag: The Electromagnetics Academy, 3-6 July, 2023, pp. 1856-1861, ISBN 979-8-3503-1284-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJakovljević N., Đurić N., Kljajić D., Škorić (Ćeranić) T., Đurić S.: An Approach of the Electric Field Strength Prediction Using Time Series Analysis, 44. Progress In Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Prag: The Electromagnetics Academy, 3-6 July, 2023, pp. 1862-1871, ISBN 979-8-3503-1284-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Škorić (Ćeranić) T., Pasquino N.: The Wireless EMF Monitoring in Sensitive Areas around Kindergartens and Schools, 26. IMEKO TC4 International Symposium, Pordenone: International Measurement Confederation (IMEKO TC4), 20-21 September, 2023, pp. 16-20, ISBN 978-3-033-09885-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Linearity of Shielded Measuring Transformer, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-6556-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić D., Đurić N., Kljajić D.: The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014, pp. 289-292, ISBN 978-1-4799-5995-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: The exposure assessment in the SEMONT monitoring system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-3, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMišković D., Đurić N., Kljajić D.: The MonitEM sensor employment in the SEMONT system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: Measurements of high frequency electric field in SEMONT monitoring system, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-3, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Prša M., Kljajić D., Stojadinović M.: Corona effect at single and two coupled high voltage ACSR, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The SEMONT information network for intelligent EM field continuous monitoring, 1. IEEE International Conference on Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications – CIVEMSA, Milano, 15-17 Jul, 2013, pp. 126-131, ISBN 978-1-4673-4701-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The SEMONT Test Location Monitoring of the High Frequency Electric Field, 11. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 1-4 Septembar, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-090-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M.: The SEMONT Pilot Implementation for EM Field Monitoring over the Campus of the University of Novi Sad, 11. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 1-4 Septembar, 2013, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-090-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: Procedure for Incorporation of NBM-550 Measurement Results into the SEMONT Database, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 26-28 Septembar, 2013, pp. 309-312, ISBN 978-1-4799-0303-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT EM Field Register Support for the Assessment of Daily Exposure Limits, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 26-28 Septembar, 2013, pp. 305-308, ISBN 978-1-4799-0303-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: The concept of the SEMONT monitoring system and its influence on the electromagnetic pollution protection, 17. International Eco-Conference "Environmental protection of urban and suburban settlements", Novi Sad, 25-28 Septembar, 2013, pp. 329-337, ISBN 978-86-83177-47-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The Concept of the SEMONT Monitoring System and its Influence on the EM Pollution Protection , 11. IEEE AFRICON, Mauricijus, 9-12 Septembar, 2013, pp. 1298-1302, ISBN 978-1-4673-5943-5/13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D.: Assessment of Daily Exposure in the Broadband Continuous Monitoring System – SEMONT , 11. IEEE AFRICON, Mauricijus, 9-12 Septembar, 2013, pp. 903-907, ISBN 978-1-4673-5943-5/13
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kavečan N., Kljajić D.: The EM Field Register of the SEMONT Broadband Monitoring Network, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 20-22 Septembar, 2012, pp. 27-30, ISBN 978-1-4673-4748-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBjelica J., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Fanti A.: The Boundary Exposure Assessment for Continuous Monitoring of the Low-Frequency EMF, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2015, pp. 539-542, ISBN 978-1-5090-0054-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Adaptive Boundary Approach for EMF Exposure Assessment in Broadband Measurements, 36. Progress in Electromagnetics Research Symposium PIERs, Prag: The Electromagnetics Academy, 6-9 Jul, 2015, pp. 1889-1892, ISBN 978-1-934142-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Herceg D., Kljajić D., Mijatović G., Prša M.: Impact of Steel Permeability on ACSR Impedance per Unit Length, 11. INDEL, Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, ISBN 978-1-5090-2329-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D.: An Approach for the Design of Chemical Reactors under Microwave Irradiation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 574-576, ISBN 978-1-5090-4085-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBjelica J., Mijatović G., Kljajić D., Fanti A.: The Inductors with Adjustable Surface Area for Energy Harvesting Utilization, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 597-600, ISBN 978-1-5090-4085-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High‐power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKundačina O., Vincan V., Antić D., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: The ABM 8057 Utilization for SEMONT’s EMF Monitoring in a Closed Room, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 593-596, ISBN 978-1-5090-4085-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBjelica J., Đurić N., Antić D., Kljajić D.: The Inductive Sensor Analysis for the Energy Harvesting Applications, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 61-64
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Influence of ACSR steel core permeability on conductor's load parameters, 19. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA, Burgas, 29-1 Maj, 2016, pp. 189-192, ISBN 978-1-4673-9521-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Continuous Monitoring and Exposure Assessment for the Low-frequency EMF, 1. IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices for the Transformation of Societies (EmergiTech), Mauricijus, 1-6 Avgust, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-0705-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Network Utilization for the Low-frequency EMF Monitoring, 21. International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications – MIKON, Krakow, 9-11 Maj, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-2213-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Herceg D., Mijatović G., Kljajić D., Prša M.: Electromagnetic Field produced by single HV Cable, 12. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, 1-3 Novembar, 2018, pp. 1-4, ISBN 978-1-5386-2352-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedić G., Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Pašćan M.: Comparative Analysis of the Exposure Assessment to Communication Equipment of High-power Substation, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 20-21 Novembar, 2018, pp. 450-453, ISBN 978-1-5386-7170-2
(М52) Рад у часопису националног значајаKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K.: The High-Frequency EMF Investigation Over the Campus Area of the University of Novi Sad, Safety Engineering, 2020, Vol. 9, No. 2, pp. 70-74, ISSN 2217-7124, UDK: 537.811
(М52) Рад у часопису националног значајаĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Prša M.: Test implementation of the Serbian monitoring network SEMONT, Acta Electrotehnica, 2013, Vol. 54, No 5, pp. 167-170, ISSN 1841-3323
(М52) Рад у часопису националног значајаKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: In-situ EM field observation in the semont monitoring system, Acta Electrotehnica, 2013, Vol. 54, No 5, pp. 246-248, ISSN 1841-3323
(М53) Рад у научном часописуSpasić (Gavrilov) T., Đurić N., Kljajić D.: An Overview of 1998 Versus 2020 Edition of Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields, Safety Engineering, 2021, Vol. 11, No. 2, pp. 97-101, ISSN 2217-7124, UDK: 537.531:614.87
(М53) Рад у научном часописуĐurić N., Kljajić D., Antić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Herceg D., Mišković D., Knežević D., Prša M., Bajović V., Pekarić Nađ N., Milošević V.: The SEMONT Network For Electromagnetic Pollution Risk Assessment In Environment, IT Transactions on The Built Environment, 2014, Vol. 156, pp. 169-176, ISSN 1743-3509
(М53) Рад у научном часописуKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 2014, Vol. 8, No 8, pp. 1164-1168, ISSN 1307-6892
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниGoran N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Milutinov M., Đurić N.: Monitoring of high-frequency EMF in vicinity of 110/X kV “Novi Sad 7” power substation, 12. Conference on Electricity Distribution of Serbia with regional contribution - CIRED, Vrnjačka Banja, 30-3 Avgust, 2021, pp. 1-8, ISBN 978-86-83171-24-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Kljajić D., Mučalica N., Prša M.: Frekvencijski zavisne permeabilnosti pocinkovanog gvozdenog lima, 13. Međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh-Jahorina, Jahorina, 19-21 Mart, 2014, ISBN ISBN 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниNedić G., Antić D., Kljajić D., Đurić N.: Primena SEMONT sistema za monitoring EM polja visokih frekvencija u okolini trafo stanice 110/x kV “Novi Sad 7“, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016, ISBN 978-86-83171-20-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMitrović A., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Izbor stubova u elektrodistributivnim mrežama sa ekološkog aspekta, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-83171-20-0
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаKljajić D.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti magnetskim poljima niskih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2017
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Đurić N., Kavečan N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: Puler servis za prikupljanje mernih podataka u sistemima za monitoring elektromagnetskog polja zasnovanih na Narda familiji bežičnih mernih senzora, 2018
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Kljajić D., Đurić N., Kavečan N., Đurić S.: Softverska realizacija metoda procene izloženosti baziranog na adaptivnim granicama izloženosti elektromagnetskim poljima, 2018
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2016
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na granicama izloženosti, 2016
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Đurić N., Antić D., Kljajić D.: Baza podataka SEMONT sistema za kontinualni monitoring i procenu izloženosti elektromagnetskim poljima, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Žlebič Č., Kljajić D., Blaž N., Živanov Lj., Damnjanović M., Menićanin A.: Метода за одређивање утицаја DC струје на електричне карактеристике SMD индуктора, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеоријска електротехникаФакултет техничких наука14.09.2023.
ДоцентТеоријска електротехникаФакултет техничких наука14.09.2018.
АсистентТеоријска електротехникаФакултет техничких наука23.01.2016.
АсистентТеоријска електротехника23.01.2013.
Истраживач приправникТеоријска електротехникаФакултет техничких наука28.03.2012.