ванр. проф. др Борис Антић


Недостаје слика

др Борис Антић

Ванредни професор


Телефон021/485-4544
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Проф. др Борис Антић ради на Факултету техничних наука у Новом Саду од 1999. године на Катерди за електрична мерења, Департмана за Енергетику, електронику и телекомуникације. Добитник је престижне стипендије Немачког друштва за академску размену (ДААД) у периоду 2001/2002 године. Аутор је више радова на домаћим и међународним конференцијама и страним часописима, а објавио је и два уџбеника. Истраживачка каријера је усмерена ка областима електричних мерења, телекомуникација и осматрања Земље. Познавалц је европских регулатива и процедура. Од 2008 године до данас активно је учествовао на више ТЕМПУС пројеката (УСП-ОФ, ТИУ, КНОWТС, СТРЕW) и ФП7 пројеката (АгроСенсе, БалканГеоНет, ЕОПоwер, ИАСОН, ИнноСенсе и Фрацталс). Од 2014. године ради и као спољни сарадник Заједничког страживачког центра (ЈРЦ) Европске комисије и национална контакт особа за научну подршку имплементацији Дунавске стратегије и Дунавске референтне инфраструктуре просторних података и сервиса (ДРДСИ). Био је први руководилац Центра за трансфер технологија Универзитета у Новом Саду.

Ванредни професор
01.02.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник на пројекту01.01.2024.31.01.2024.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са докторатом31.12.2013.01.12.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром30.03.2004.01.06.2013.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент01.01.2019.31.12.2023.Катедра за електрична мерења
Доцент01.01.2014.Катедра за електрична мерења
НазивУ Установи
Анализа главних перформанси инверзног фуријеовог процесора

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Мерни системи за испитивање квалитета земљишта

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2003

Теорија реалног интегрисаног мерила хармоника

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуAntić B., Mitrović Z., Vujičić V.: Method for Harmonic Measurement of Real Power Grid Signals with Frequency Drift using Instruments with InternallyGenerated Reference Frequency, Measurement Science Review, 2012, Vol. 12, No 6, pp. 277-285, ISSN 1335-8871
(М23) Рад у међународном часописуAntić B., Pejić D.: A Measuring System for Supervision of the Rail Welding Machine PRSM-4 No. 083, Journal of Automatic Control, 2006, Vol. 16, No 1, pp. 9-12, UDK: 621.3-52
(М23) Рад у међународном часописуAntić B., Tsioukas V.: Empowering Econimic Development in the Balkan Region, South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 2014, Vol. 3, No 3S, pp. 21-22, ISSN 2241-1224
(М23) Рад у међународном часописуAntić B., Minić V., Tsioukas V.: Activities to Promote Earth Observation in the Balkan States, South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 2015, Vol. 4, No 1S, pp. 17-24, ISSN 2241-1224
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниAntić B.: Remote Sensing in Education, 1. Regional Conference on Capacity Building and Education, Durres: Environmental Agency Austria, 5 Mart, 2013
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуAntić B., Stojković Ž., Nikolić M., Oklobdžija M., Crnojević V.: Development of Wireless Sensor Network Technology in Serbia for Applications in Rural Areas and Interconnection with GEOSS Portals, 44. GEOSS Forum: Sensor Web and Rural Communications, Houston: IEEE Committee on Earth Observation, 5 Decembar, 2011
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуAntić B., Knezić S.: Permanent Networking Facility as a Mean of Regional Collaboration, 1. UN-Water Regional Expert Consultation on Water Security in Asia-Pacific, United Nations Conference Centre, Bangkok: UN ESCAP, 9-10 Novembar, 2015, pp. 5-5
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуKnezić S., Antić B.: Managing Hazards and Vulnerability to Mitigate the Risks of Extreme Events using GIS and EO, 1. UN-Water Regional Expert Consultation on Water Security in Asia-Pacific, United Nations Conference Centre, Bangkok: UN ESCAP, 9-10 Novembar, 2015, pp. 47-47
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуAntić B.: Resource efficiency and raw materials management in Europe, 9. ASEAN Science and Technology Week - ASTW, Bogor: Ministry of Research and Technology Science and Technology of Indonesia, 18-27 Avgust, 2014
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуAntić B.: Experiences from EO-related projects in the Balkan region, 2. South Eastern Europe GEO Workshop on Integrating Earth Observation Data and Services for Monitoring the Environment, Protecting the Citizens and Stimulating the Regional Economic Growth - BEYOND, Atina: National Observatory of Athens, 20-21 Oktobar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić B., Vujičić V.: A Method for Reconstructing True Harmonic Composition in a Frequency Varying Power Grid, 1. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Graz: Conference Catalysts, LLC, 13-16 Maj, 2012, pp. 2200-2205, ISBN 978-1-4577-1771-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLugonja P., Antić B., Minić V., Ćulibrk D., Crnojević V.: Detection Of Wet Farmland Areas In 8-band High Resolution Multispectral Images
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStefanović Č., Antić B., Minić V., Vukobratović D., Crnojević V.: Integrated System for Remote Environment Monitoring, 33. CIOSTA, Reggio Calabria: DISTAFA Universitá degli Studi, 16-19 Jun, 2009, pp. 921-925, ISBN 978-88-7583-031-2, UDK: Vol. 2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić B., Minić V., Stefanović Č.: End User Oriented Solution for Remote Crop Monitoring, 1. International Workshop on ICT and Sensing Technologies in Agriculture, Forestry and Environment BioSense, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 14-15 Oktobar, 2009, pp. 52-56, ISBN 978-86-7892-285-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić B., Pjevalica N.: A New Approach to Power Grid Measurements - Measuring in Frequency Domain
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić B., Narandžić M.: Bitwise Random Number Generator Improvement of Stochastic A/D Conversion
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČomić D., Pejić D., Mitrović Z., Antić B., Sovilj P.: Problematika merenja napona u srednjenaponskoj mreži sa složenoperiodičnim naponom, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjačka Banja: Nacionalni komitet CIRED Srbija, 26-30 Septembar, 2016, pp. 79-83, ISBN 978-86-83171-20-0
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAntić B., Rovčanin M., Minić V., Orlović S., Vujić A., Crnojević V.: Remote Monitoring of Forest Ecosystems in Serbia, 1. SylvaWorld COnference, People, Forests and Environment: Coexisting in Harmony, Casablanca: IUFRO, 24-27 Maj, 2010
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAntić B., Crnojević V.: Wireless Sensor Networks and Remote Sensing - Foundation of a Modern Agricultural Infrastructure in the Region, 1. The European Week of Innovative Regions in Europe - WIRE 2010, Granada, 15-17 Mart, 2010
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуAntić B., Minić V., Stefanović Č., Vukobratović D., Crnojević V.: Integrated System for Remote Environment Monitoring
(М52) Рад у часопису националног значајаAntić B., Ehrl M., Tešić M.: Sonda za automatsko uzimanje uzoraka zemljišta u sistemu GPS, Agronomska saznanja Revija, 2004, No 1-2, pp. 72-74, ISSN 0354-2092, UDK: 63
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниTomić J., Antić B., Kušljević M.: Realizacija virtualnog instrumenta za praćenje stanja životne sredine, 54. ETRAN, Donji Milanovac, 7-11 Jun, 2010, pp. 1-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAntić B., Minić V.: Zaokružen sistem primene bežičnih senzorskih mreža u preciznoj poljoprivredi za krajnje korisnike, 53. ETRAN, Vrnjacka Banja, 15-18 Jun, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниAntić B., Pejić D.: Merni sistem za nadzor mašine za zavarivanje šina PRSM-4 br.083, 50. ETRAN, Beograd, 6-9 Jun, 2006
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAntić B., Pjevalica N.: Unapređena verzija stohastičkog merila harmonika , 4. Kongres metrologa, Zlatibor: Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 24-26 Septembar, 2007, pp. 39-39, ISBN 978-86-7401-245-1
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAntić B., Jovanović Z., Bojković G.: Analiza greške kvantizacije i greške obrade u algoritmu FFT, 2. Kongres metrologa, Beograd: Društvo metrologa Srbije i Crne Gore, 20-22 Maj, 2003, pp. 15-15
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAntić B., Jovanović Z., Bojković G.: Poređenje greške merenja harmonika FFT algoritmom i novim stohastičkim DFT algoritmom, 2. Kongres metrologa, Beograd: Društvo metrologa Srbije i Crne Gore, 20-22 Maj, 2003, pp. 16-16
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуAntić B.: Merni sistem za ispitivanje kvaliteta zemljišta, 2. Kongres metrologa, Beograd: Društvo metrologa Srbije i Crne Gore, 20-22 Maj, 2003, pp. 33-33
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаAntić B.: Teorija realnog integrisanog merila harmonika, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 2013
(М72) Одбрањен магистарски радAntić B.: Merni sistem za ispitivanje kvaliteta zemljišta, Magistarska teza , Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2003
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаAntić B., Šenk V., Milošević V.: Upravljanje senzorom TGS4161 za TinyNode i Iris nod Korisnik: Institut Mihajlo Pupin, Beograd Rađeno za: Institut Mihajlo Pupin, Beograd, 2009
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаAntić B., Šenk V., Milošević V.: Povezivanje senzora KE-25 naTinyNode i IRIS Korisnik: Institut Mihajlo Pupin, Beograd Rađeno za: Institut Mihajlo Pupin, Beograd, 2009
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаAntić B., Minić V., Šenk V., Milošević V.: Sistem za povezivanje bazne stanice bećične senzorske mreže na GPRS mrežu Korisnik: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad Rađeno za: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2009
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаAntić B., Stefanović Č., Minić V., Crnojević V.: Centralizovani sistem za daljinsko očitavanje podataka sa bežičnih senzorskih mreža, 2008
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Antić B., Minić V., Crnojević-Bengin V., Crnojević V.: WEB iterfejs za naprednu pretragu podataka o osmatranju zemlje na području Balkana, 2012
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Antić B., Minić V., Crnojević-Bengin V., Crnojević V.: Centralna baza za prihvat podataka o osmatranju zemlje za područje Balkana, 2012
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Antić B., Minić V.: Web interfejs za razvoj i upravljanje bežičnim senzorskim mrežama Korisnik: Agronomi, poljoprivredni proizvođači Rađeno za: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2009
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Mitrović Z., Pejić D., Antić B., Vujičić V., Župunski I., Urekar M., Kovačević D., Naumović-Vuković D.: Metoda eliminacije uticaja drifta mrežne frekvencije na merenje harmonika, 2009
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Mitrović Z., Vujičić V., Župunski I., Milovančev S., Pjevalica N., Antić B., Pejić D., Urekar M.: Simulacioni model stohastičkog DFT procesora u pokretnom zarezu, 2009
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Vujičić V., Mitrović Z., Župunski I., Milovančev S., Antić B., Pejić D., Urekar M., Pjevalica N., Bojković G.: Realizacija simulacionog modela stohastičkog DFT procesora u pokretnom zarezu u programskom okruženju DELPHI, 2009
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Vujičić V., Župunski I., Milovančev S., Mitrović Z., Pjevalica N., Urekar M., Pejić D., Antić B., Bojković G., Tomić J.: 4-bitni stohastički fleš A/D konvertor, 2008
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Župunski I., Mitrović Z., Pejić D., Urekar M., Antić B., Vujičić V., Pjevalica N., Milovančev S., Bojković G., Tomić J.: Simulaciona analiza m-bitnog stohastičkog fleš A/D konvertora, 2008
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Antić B., Minić V.: Centralna baza podataka za prihvat podataka sa bežičnih senzorskih mreža Korisnik: Inženjeri, agronomi, poljoprivredni proizvođači Rađeno za: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2008
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду01.02.2024.
ДоцентЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду01.01.2019.
ДоцентЕлектрична мерења, метрологија и биомедицина01.01.2014.
Асистент - стари називТелекомуникације и обрада сигнала21.03.2011.
Асистент приправник РЕлектрична мерењаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називТелекомуникације и обрада сигналаФакултет техничких наука11.02.2008.
Асистент - стари називЕлектрична мерењаФакултет техничких наука30.03.2004.
Асистент приправникЕлектрична мерењаФакултет техничких наука08.11.1999.