Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


Студијске групе
Конструкције
Хидротехника
Путеви, железнице и аеродроми


 

Студије грађевинарства на Департману за грађевинарство и геодезију Факултета техниких наука у Новом Саду подељене су на три степена. Наставни план је конципиран тако да прати савремене тенденције у области грађевинарства, па су уграђени основни принципи и оквири сходно европском образовном простору....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Радоњанин др Властимир
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математичке методе 133006
Нацртна геометрија22005
Материјали у грађевинарству 120105
Инжењерска геологија30206
Основи рачунарства20204
Изборни предмет 130003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математичке методе 233006
Материјали у грађевинарству 240207
Механика 132006
Геодезија21105
Грађевинска физика20205
Страни језик - 120002

Година: 2, Семестар: Зимски

Зградарство 141017
Механика 222005
Отпорност материјала44008
Основе пројектовања грађевинских објеката41017
Изборна позиција - 121104

Година: 2, Семестар: Летњи

Механика тла43008
Зградарство 232005
Основи хидромеханике и хидротехнике41107
Путеви и саобраћајнице33006
Дејства на објекте20003

Година: 3, Семестар: Зимски

Фундирање43008
Статика конструкција 143109
Теорија бетонских конструкција 132006
Хидротехнички објекти и системи41107