Предмет: Хидротехнички објекти и системи (17 - GG301)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Упознавање студената са практичним проблемима и стицање стручних знања за примену у пракси из области уређења и газдовања водама.
Стечена знања директно се примењују у инжењерској пракси, као и за разумевање и надоградњу знања у другим стеченим предметима.
Хидрометрија и хидрологија, отицај, нивограм, хидрограм, веза између протицаја и водостаја, меродавна киша и хидрограм, статистичка обрада података. Хидротехнички објекти, подела и специфичност, деловање воде на хидротехничке објекте. Материјали за грађење, статички и динамички притисак воде и утицај сеизмике, таласи, деловање леда, сигурност на клизање, претурање испливавањ. Филтрација воде испод објеката, нестабилност објеката, нестабилност објеката услед нарушавања структуре земљишта испод објекта, узгон, мере за снижавање узгона. Градња објеката у зони дејства површинске и подземне воде. Хидротехнички системи, регулације река, одбрана од поплава,хидротехничке мелиорације, коришћење енергије воде, комунални инфраструктурни системи.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено и у виду теста. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама, успеха на колоквијумима и писменом делу испита (комбиновани задаци и теорија).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Колаковић С.Скрипта писаних предавања2006ФТН-Нови СадСрпски језик
Савић Љ.Увод у хидротехничке грађевине2003Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Колаковић С., Танасковић И.Практикум за вежбе из хидротехнике2006ФТН-Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумнене70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Колаковић др Срђан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Будински др Љубомир
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Стипић Данило
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стипић Данило
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе