Предмет: Математичке методе 2 (17 - GG05)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области математичке алгебре и анализе.
Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима прави, анализира и решава математичке моделе. Оспособљен је да решава задатке из наведених области и да прати курсеве у којима алгебра и математичка анализа имају примену. Стечена знања се користе за решавање математичких модела у стручним предметима.
Реалне функције једне реалне променљиве – неодређени и одређени интеграли и примена.Реалне функције више реалних променљивих - гранична вредност, непрекидност, диференцијални рачун и његова примена. Обичне диференцијалне једначине првог. Обичне дифернцијалне једначине вишег реда;линеарне диференцијалне једначине н-тог реда са константним коефицијенти;Еулерова диференцијална једначина.
Предавања. Рацунске вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се задаци и на тај начин продубљује изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који цини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику 2 дела. Први део: реалне функције једне реалне променљиве – неодређени и одређени интеграли и примена. Други део: реалне функције више реалних променљивих - гранична вредност, непрекидност, диференцијални рачун и његова примена, обичне диференцијалне једначине првог реда, линеарне диференцијалне једначине н-тог реда са константним коефицијенти,Еулерова диференцијална једначина.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Чомић, И., Сладоје, Н.Интегрални рачун1997Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Чомић, И., Павловић, Љ.Функције више променљивих2000Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
И. Ковачевић, В.Марић, М. Новковић, Б. РодићМатематичка анализа I2004Vedes, Београд, 2004Српски језик
Чомић, И., Николић, А.Диференцијалне једначине1999Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда10.00
Практични део испита - задацинеда60.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Бајић Папуга Буда
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Костић др Марко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Милићевић Срђан
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Бајић Папуга Буда
Доцент

Аудиторне вежбе