проф. др Владимир Булатовић


Недостаје слика

др Владимир Булатовић

Редовни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 310

Владимир Булатовић рођен је 27. ИИ 1975. године у Суботици од оца Саве и мајке Татјане и има брата Ненада. Основну школу завршио је у Суботици. Гимназију, природно математички смер завршио је у Новом Саду. Школске године 1994/1995 уписао је Грађевински факултет у Београду, геодетски одсек. У периоду март 1999-2000 одслужио је војни рок. Дипломирао је у року марта 2001. године са просечном оценом 8,24 у току студија и оценом 10 (десет) на дипломском испиту са темом "пројектовање локалних геодетских референтних мрежа" и стекао звање дипломирани геодетски инжењер. Исте године уписује постдипломске студије на Факултету организационих наука, смер за информационе системе, број досијеа 35/2001. Марта 2007. године магистрирао је на ФОН-у са темом ”Развој просторних информационих система” и стекао звање магистар техничких наука за информационе системе. Докторску дисертацију под називом "Модел дистрибуирања геоподатака у комуналним системима" одбранио је 2011. године. Крајем основних студија почео је да ради у Републичком геодетском заводу, а по завршетку студија у својству приправника. Државни и стручни испит положио је 2002. године и од тада је у сталном радном односу. Од марта 2003. ради на Факултету техничких наука у Новом Саду као асистент приправник. Од 2004. ради као консултант у фирми ГеоГИС, Београд. До сада је био ангажован на више пројеката од којих су значајнији: • Пројектовање и реализација националне и локалних геодетских референтних мрежа применом ГПС-а • Пројектовање и имплементација информационог система за сектор основних геодетских радова, Републичког геодетског завода • Пројектовање и имплементација софтвера за оцену локалних параметара трансформације и трансформацију координата из WГС84 система у систем националне геодетске мреже • Пројекат чишћења река и језера од неексплодираних убојитих средстава на локацијама Нови Сад, Остружница, Бешка, Палић у сарадњи са СДПР-ом • Пројекат реконструкције ПЦ "Ушће" у сарадњи са СДПР-ом • Израда дигиталних фотограметријских и сателитских карата размере 1:5000 за Панчево, Нови Сад, Велика Плана, Књажевац, Ваљево, Београд и више локација у Ираку. • Израда дигиталних модела терена • Пројектовање комуналног информационог система Нови Сад • Пројектовање просторног канализационог информационог система Београд • Геодетско снимање и израда бројних топографских планова и карата

Редовни професор
01.12.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор17.11.2021.30.11.2023.Катедра за хидротехнику и геодезију
Ванредни професор17.11.2016.16.11.2021.Катедра за хидротехнику и геодезију
Доцент17.11.2011.01.11.2016.Катедра за хидротехнику и геодезију
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре20.12.2023.Катедра за геодезију
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Локалне референтне мреже

Диплома

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

2001

Развој просторних информационих система

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет организационих наука

2007

Модел дистрибуирања геоподатака у комуналним системима

Докторат

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulatović V., Vasić D., Ninkov T.: Method for generating natural colour from false colour images based on Normalized Difference Vegetation Index clustering, Advanced Science Letters, 2013, Vol. 19, No 1, pp. 207-211, ISSN 1936-6612
(М21) Рад у врхунском међународном часописуБулатовић В., Сушић З., Нинков Т.: Estimate of the ASTER-GDEM regional systematic errors and their removal, INT J REMOTE SENS, 2012, Vol. 33, No 18, pp. 5915-5926, ISSN 0143-1161
(М23) Рад у међународном часописуБулатовић В., Сушић З., Нинков Т.: Open Geospatial Consortium Web Services in Complex Distribution Systems, Geodetski list, 2010, Vol. 64, No 1, pp. 13-29, ISSN 0016-710X
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Batilović M., Ninkov T., Aleksić I., Bulatović V.: Identification of Movements using Different Geodetic Methods of Deformation Analysis, Geodetski vestnik, 2015, Vol. 59, No 3, pp. 537-553, ISSN 0351-0271, UDK: 528.02
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Toljić M., Bulatović V., Ninkov T., Stojadinović U.: Present-day Horizontal Mobility in the Serbian Part of the Pannonian Basin; Inferences from the Geometric Analysis of Deformations, Acta Geophysica, 2016, Vol. 64, No 5, pp. 1626-1654, ISSN 1895-6572
(М23) Рад у међународном часописуSušić Z., Batilović M., Ninkov T., Bulatović V., Aleksić I., Nikolić G.: Geometric deformation analysis in free geodetic networks: case study for Fruška Gora in Serbia, Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2017, Vol. 14, No 3, pp. 341-355, ISSN 2336-4351
(М23) Рад у међународном часописуБулатовић В., Нинков Т., Маленковић В., Вулић М.: Contemporary Methods of Determining Energy Losses in Structures, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2012, Vol. 7, No 2, pp. 687-692, ISSN 1840-1503
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Аутори: Т. Нинков, В. Булатовић, З. Сушић Назив: Примена ласерског скенирања код пројектовања линијских структура и објеката Назив скупа: ГНП 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Аутори: Нинков Т., Булатовић, В. Назив: Неке практичне примене АГРОС-а Назив скупа: Конференција о увођењу новог геодетског референтног система
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Аутори: Нинков Т., Булатовић, В. Назив: Примена напредних технологија у пројектима чишћења реке Дунав од неексплодираних убојитих средстава на подручју Новог Сада Назив скупа: ГНП 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Аутори: Нинков Т., Булатовић, В. Назив: Савремене методе израде дигиталних топографских подлога Назив скупа: ГНП 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Аутори: Бенка П., Булатовић, В. Назив: GIS in irrigation system menagment Naziv skupa: VIIth International symposium intedisciplinary regional research
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБенка П., Булатовић В.: Geographic Information System in Irrigation System Management, 7. ISIRR 2003, Hunedoara, 1 Januar, 2010, pp. 614-619
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Аутори: З. Сушић, Д. Васић, В. Булатовић, Т. Нинков Назив: Геодетски мониторинг грађевинских објеката коришћењем конвенционалних и савремених технологија Назив скупа: ГНП 2008
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБенка П., Булатовић В.: Geographic Information System in Irrigation System Management, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome II, Fascicole2, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2004, pp. 5-11, ISSN 1584-2665
(М52) Рад у часопису националног значаја*****Аутори: Јоксић Д., Нинков Т., Булатовић, В. Назив: ГПС технологија и њена примена код одређивања деформација земљаних брана и тла на којима се налазе Назив часописа: Грађевински календар
(М52) Рад у часопису националног значаја*****Аутори: Раичковић В., Бајат Б., Булатовић, В. Назив: Примена ласерских технологија у грађевинарству Назив часописа: Грађевински календар
(М53) Рад у научном часописуБулатовић В.: Премер коридора ЛИДАР технологијом, Геодетска служба, 2012, Вол. 41, Но 115, ИССН 0350-7971
(М53) Рад у научном часописуБулатовић В.: Пројектовање канала у циљу спречавања поплава и заразе, Геодетска служба, 2010, Вол. 39, Но 112, пп. 22-25, ИССН 0350-7971
(М53) Рад у научном часописуБулатовић В.: ОГЦ wеб сервиси у сложеним дистрибуираним системима, Геодетска служба, 2008, Вол. 37, Но 109, пп. 18-25, ИССН 0350-7971
(М53) Рад у научном часописуБулатовић В.: Дистрибуирање просторних података, Геодетска служба, 2007, Вол. 36, Но 106, пп. 8-13, ИССН 0350-7971
(М53) Рад у научном часописуБулатовић В.: Процесни приступ у дефинисању организационе структуре, Геодетска служба, 2006, Вол. 35, Но 105, пп. 13-20, ИССН 0350-7971
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГеодезијаУниверзитет у Новом Саду17.11.2021.
Ванредни професорГеодезијаУниверзитет у Новом Саду17.11.2016.
ДоцентГеодезијаУниверзитет у Новом Саду17.11.2011.
Асистент - стари називГеодезијаФакултет техничких наука15.06.2010.
Асистент - стари називГеодезијаФакултет техничких наука28.05.2010.
Асистент приправник РГеодезијаФакултет техничких наука02.07.2009.
Асистент приправникГеодезијаФакултет техничких наука01.03.2003.