доц. др Татјана Кочетов-Мишулић


Недостаје слика

др Татјана Кочетов-Мишулић

Доцент


Телефон021/485-2613
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 210

Дипломирала на Грађевинском одсеку Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 1988. године (тема Дипломског рада "Провера носивости и стабилности приземне монтажне куће типа "Шипад", са предлогом корекције незадовољавајућих фактора") са оценом 10 (десет). Просечна оцена током студија 9,00. Одбранила Магистарски рад на истом факултету 1997. године (тема Магистарске тезе "Експериментална и теоријска истраживања основних материјала и веза код носивих зидних панела монтажних дрвених кућа"). Докторску дисертацију под насловом „Понашање кованих веза носећих дрвених зидних панела под статичким и динамичким оптерећењем“ одбранила на ФТН НС 2008.год.

Изабрана у звање асистента на Факултету техничких наука у Новом Саду за ужу научну област Дрвене конструкције 1989. године, где ради и данас као доцент. У току рада на Факултету учествовала у извођењу наставе и вежби на предметима: Грађевински одсек • Дрвене конструкције, • Дрвене конструкције и испитивање конструкција, • Праћење, процена стања и одржавање грађевинских објеката, • Материјали и технике санације и заштите грађевинских објеката, Оштећења и санација зиданих, челичних и дрвених конструкција. Архитектонски одсек Носеће конструкције 1 , Носеће конструкције 2 (део:спрегнуте конструкције бетон-дрво, зидане конструкције). Током рада у настави, учествовала у одбрани (ментор, коментор, члан) око 80 завршних радова (бечелор, дипломских, мастер).

До сада као аутор или коаутор објавила 75 научних и стручних радова који су публиковани у периодичним публикацијама, часописима и зборницима радова са саветовања одржаних у земљи и иностранству. Коаутор је једне монографије и 2 поглавља у монографијама националног значаја, као и 3 поглавља у тематским зборницима међународног значаја. Такође је као сарадник учествовала у изради четрнаест научно-истраживачких пројеката у земљи и пет у иностранству. Тренутно је укључена у рад јеног истраживачкг пројекта која финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

Била је Члан Менагемент Цоммитте-та и учесник акције ЦОСТ Е29 Инновативе Тимбер & Цомпосите Елементс / Цомпонентс фор Буилдингс. Такође је учествовала у раду ЦОСТ акције Ц12, Е49, а радови су јој цитирани у оквиру ЦОСТ акције Е5 и Е55. У оквиру стручне делатности бави се пројектовањем и санацијом дрвених конструкција различите врсте и намене.

У оквиру посебног интересовања за област монтажних дрвених кућа, била је укључена у саветодавни рад при фабрикама МДК у СФРЈ и СРЈ. Обавља консултантске послове за ПЗЗСК за област дрвених конструкција, као и за БСЦ центар за област ЦПД директиве. Бави се превођењем стандарда из области грађевинарства и члан је Комисије при ИСС за увођење Еврокода 5 и 6, као и пратећих ЕН стандарда у националну регулативу. Била је стручни консултант уџбеника за Енглески језик у издању ФТН Нови Сад.

Члан је СДГКЈ, ДГИТ Србије и Новог Сада, ДИМК, ДГК Македоније. Била члан председништва ДГИТНС током 10 година, као и члан Организационог и Редакционог одбора семинара Савремена грађевинска пракса (1989-1999.).

Говори енглески и француски језик и служи се шпанским језиком. Удата је и има двоје деце.

Доцент
03.12.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент03.12.2014.02.12.2019.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Провера носивости и стабилности приземне МДК типа "Шипад" са предлогом корекције незадовољавајућих фактора

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1988

Експериментална и теоријска истраживања основних материјала и веза код носивих зидних панела МДК

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Понашање кованих веза носећих дрвених зидних панела под статичким и динамичким оптерећењем

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаKočetov Mišulić T., Dujič B., Gramatikov K., Žarnić R.: Influence of the loading protocols on the Hysteresis response of sheathing to framing nailed joints in shear walls, COST E29 and University of Coimbra, Portugal, 2006, pp. 135-142
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаZakic B., Kočetov Mišulić T.: Low-rise wood buildings produced in Yugoslavia, London, RILEM TC109TSA, USA National Science Foundation, North Carolina State University, NC 27695-7908 , 1991, pp. 1-20
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMaoduš N., Agarski B., Kočetov Mišulić T., Budak I., Radeka M.: Life cycle and energy performance assessment of three wall types in South-Eastern Europe region, Energy and Buildings, 2016, Vol. 113, pp. 605-614, ISSN 0378-7788
(М23) Рад у међународном часописуGlišović I., Stevanović B., Kočetov Mišulić T.: Embedment test of wood for dowel-type fasteners, Wood Research, 2012, Vol. 57, No 4, pp. 639-650, ISSN 1336-4561
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMaodus N., Radeka M., Kočetov Mišulić T.: "Energy performance of typical residential buildings in SEE construction sector", Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, ISSN 2304-6295
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомManojlović D., Kočetov Mišulić T.: Analysis and modelling composite timber-concrete systems: Design of bridge structure according to EN, Građevinski materijali i konstrukcije, 2016, Vol. 4, No 59, pp. 47-74, ISSN 2217-8139, UDK: 624.21.011.1
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомManojlović D., Kočetov Mišulić T., Radujković (Vukić) A.: Application of numerical methods in analysis of timber concrete composite system, Građevinski materijali i konstrukcije, 2018, Vol. 4, No 61, pp. 37-53, ISSN 2217-8139, UDK: 624.016.072.2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниManojlović D., Kočetov Mišulić T.: Rational choice of elements' proportions in timber - concrete composite systems, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 15-17 Septembar, 2016, pp. 527-536, ISBN 978-86-7892-839-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić, T., Gramatikov, K. (2005): "Experimentally supported investigation of in row nailed connections under monotone and cyclic loadings". Proceedings of the 11th International MASE Symposium, Ohrid, Republic Macedonia, SI-2, pp. 275-280
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниManojlović D., Kočetov Mišulić T.: Slip modulus in wood-concrete composites: Practical estimation for modelling, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 24 April, 2015, pp. 253-259, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 624.011.6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Analysis of wind action on arch glulam timber bridges with composite concrete deck according to EN 1991-1-4 and EN 1995-2, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 421-430, ISBN 608-4510-24-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Modeling of composite timber-concrete system with inclined cross screws, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 25-27 Novembar, 2015, pp. 51-59, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 624.041
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić T., Manojlović D., Rašeta A.: Seismic analysis of composite glulam-concrete arch bridge according EN 1998:1&2, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 537-544, ISBN 978-86-82707-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLaban M., Milanko V., Kočetov Mišulić T., Draganić (Vukoslavče S.: FIRE STATISTICS AND RISK ANALYSIS IN WOODEN BUILDING STRUCTURES IN SERBIA, 8. Wood & Fire Safety International Scientific Conference, Štrbske Pleso: EDIS - publishing center of The University of Žilina, 8-12 Maj, 2016, pp. 151-164, ISBN 978-80-554-1201-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Comparative seismic analysis of three composite glulam-concrete arch bridges, 5. Međunarodno naučno-stručno savetovanje Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Sremski Karlovci: Savez građevinskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, Beograd, 29-30 Jun, 2016, pp. 353-362, ISBN 978-86-88897-08-2, UDK: 624.21.072.9.04
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMaoduš N., Radeka M., Kočetov Mišulić T.: ENERGY RELATED ASPECTS OF TYPICAL RESIDENTIAL BUILDINGS IN SERBIA, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore - Gradjevinski fakultet Podgorica, 17-21 Februar, 2014, pp. 1625-1632, ISBN 978-86-8277--23-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić T.: Cross laminated timber in seismic design of wood structures, 4. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Borsko jezero, 19-21 Maj, 2014, pp. 479-484, ISBN 987-86-8897-05-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić T., Manojlović D.: Revision process of structural Eurocodes - Seismic design of timber buildings, 8. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 539-546, ISBN 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниManojlović D., Radujković (Vukić) A., Kočetov Mišulić T.: Evaluation of the behaviour factor of unreinforced masonry buildings, 6. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Kraljevo: Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd, 13-15 Jun, 2018, pp. 267-274, ISBN 978-86-88897-11-2, UDK: 624.012.44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниManojlović D., Kočetov Mišulić T., Radujković (Vukić) A.: Weighted residual method in analysis of timber concrete composite system, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera, 6-8 Septembar, 2018, pp. 573-582, ISBN 978-86-6022-069-3
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Zakić, B., Kočetov Mišulić, T., Čakić, B. (1998): "Montažne drvene kuće u svetu i kod nas". Univerzitet u Prištini, Priština, SRJ, 105 str.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZakić, B., Kočetov Mišulić, T. (2000): "Osnovi plastične teorije kod drveta". "Materijali i konstrukcije", Beograd, SRJ, 43 br. 3-4, str. 37-40.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKočetov Mišulić T., Stevanović B. (2008): "Eksperimentalna podloga za uvodjenje klasa čvrstoće četinarske rezane građe na domeće tržište" „Materijali i konstrukcije“, br. 4, Beograd, str. 50-62.
(М52) Рад у часопису националног значајаZakić, B., Lekić, R., Đukić, Lj., Kočetov, T. (1992): "Naponsko stanje u truss joist nosačima". "Materijali i konstrukcije", br. 1-2, Beograd, SRJ, str. 30-36.
(М52) Рад у часопису националног значајаHiel K., Kočetov Mišulić T.: Wood as material in design of pavilions, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2014, pp. 763-769, ISSN 0352-6852
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука03.12.2019.
ДоцентКонструкције у грађевинарствуУниверзитет у Новом Саду03.12.2014.
ДоцентКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука03.12.2009.
Истраживач приправникКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука02.07.2009.
Асистент - др наукаКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука01.10.2008.
Асистент - стари називКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука16.06.2007.
Асистент - стари називКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука16.06.2003.
Асистент - стари називКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука21.05.1998.
Асистент - стари називКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука27.03.1992.