Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиГрађевинско инжењерство
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
G00ГрађевинарствоСрпски језик48240