Предмет: Основе пројектовања грађевинских објеката (17 - GG37)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областКонструкције у грађевинарству
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Овладавање основним појмовима и неопходним знањима за активно праћење наставе из теоријских и стручно-апликативних предмета.
Стечена теоријска и практична знања интегративног карактера припремају студенте за проактивно праћење наставе и дубље разумевање сложенијих проблема професије на каснијим годинама студија. Директна примена у теоријско-стручним предметима, у формулисању и решавању инжењерских проблема.
Увод у грађевинарств. Историјат градитељства кроз епохе. Подела грађевинарства на поддисциплине. Принципи архитектонског обликовања објеката. Елементи просторног преграђивања и функционална организација простора, Елементи грађевинске физике: светлост, акустика, проветравање, хлађење. Законска регулатива у грађевинарству. Прописи, правилници и стандарди за пројектовање. Закон о планирању и градњи – основни појмови. Обавезни сдржај пројеката. Урбанистичко-технички услови. Техничка документација – опис и сдржај. Дозволе и лиценце. Одрживи развој, утицај на животну средину, и енергетска ефикасност објеката. Управљање грађевинама. Позив и етика грађевинског инжењера. Елементи и склопови зграда. Комбинације материјала и система. Конструктивни системи у високоградњи и инжењерским објектима. Пренос оптерећења кроз конструкцијски систем. Свођење оптерећења. Просторна стабилност објеката и елементи за обезбеђење. Методе изградње. Основне врсте и елементи хидротехничких објеката. Основе путева и саобраћајница. Процес пројектовања и извођења објеката.. Основе мостоградње. Одржавање објеката. Домети светског и српског градитељства.
Настава се одвија кроз предавања, вежбе и консултације, као и повремене обиласке градилишта и саграђених објеката. Настава се изводи кроз презентације и видеофилмове и обилује илустративним примерима који на једноставан начин илуструју физичку суштину феномена и интегришу знања стечена на другим предметима. Вежбе (архитектонско пројектовање и прорачуни) су конципиране тако да у потпуности сукцесивно прате материју изложену на предавањима и потенцирају активан рад на часу. Самостални рад студената се континуално прати. Консултације се одржавају ради продубљивања знања или отклањања нејасноћа. Присуство настави се сматра обавезним. Из сваког облика предиспитнх и испитних обавеза, студент мора да задовољи праг знања.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Група аутораТехничар : грађевински приручник. 4 1992Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
L.G. Kulkarni A.D. Pawar S.P.NitsureBasic Civil Engineering2006Technical Publications PuneЕнглески
Јакшић Ж, Кочетов Мишулић Т, Булајић Б.Основе пројектовања грађевинских објеката - писана предавања и презентације2015ДГГ ФТН Нови Сад online pdfСрпски језик
Манојловић Д.Основе пројектовања грађевинских објеката - материјал за вежбе2016ДГГ ФТН online pdfСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада30.00
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Кочетов-Мишулић др Татјана
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Јакшић др Жељко
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Булајић др Борко
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Манојловић Драган
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Станојевић Драгана
Асистент

Аудиторне вежбе