Предмет: Основе пројектовања грађевинских објеката (17 - GG37)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областКонструкције у грађевинарству
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Овладавање основним појмовима и неопходним знањима за активно праћење наставе из теоријских и стручно-апликативних предмета.
Стечена теоријска и практична знања интегративног карактера припремају студенте за проактивно праћење наставе и дубље разумевање сложенијих проблема професије на каснијим годинама студија. Директна примена у теоријско-стручним предметима, у формулисању и решавању инжењерских проблема.
Увод у грађевинарств. Историјат градитељства кроз епохе. Подела грађевинарства на поддисциплине. Принципи архитектонског обликовања објеката. Елементи просторног преграђивања и функционална организација простора, Елементи грађевинске физике: светлост, акустика, проветравање, хлађење. Законска регулатива у грађевинарству. Прописи, правилници и стандарди за пројектовање. Закон о планирању и градњи – основни појмови. Обавезни сдржај пројеката. Урбанистичко-технички услови. Техничка документација – опис и сдржај. Дозволе и лиценце. Одрживи развој, утицај на животну средину, и енергетска ефикасност објеката. Управљање грађевинама. Позив и етика грађевинског инжењера. Елементи и склопови зграда. Комбинације материјала и система. Конструктивни системи у високоградњи и инжењерским објектима. Пренос оптерећења кроз конструкцијски систем. Свођење оптерећења. Просторна стабилност објеката и елементи за обезбеђење. Методе изградње. Основне врсте и елементи хидротехничких објеката. Основе путева и саобраћајница. Процес пројектовања и извођења објеката.. Основе мостоградње. Одржавање објеката. Домети светског и српског градитељства.
Настава се одвија кроз предавања, вежбе и консултације, као и повремене обиласке градилишта и саграђених објеката. Настава се изводи кроз презентације и видеофилмове и обилује илустративним примерима који на једноставан начин илуструју физичку суштину феномена и интегришу знања стечена на другим предметима. Вежбе (архитектонско пројектовање и прорачуни) су конципиране тако да у потпуности сукцесивно прате материју изложену на предавањима и потенцирају активан рад на часу. Самостални рад студената се континуално прати. Консултације се одржавају ради продубљивања знања или отклањања нејасноћа. Присуство настави се сматра обавезним. Из сваког облика предиспитнх и испитних обавеза, студент мора да задовољи праг знања.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Група аутораТехничар : грађевински приручник. 4 1992Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
L.G. Kulkarni A.D. Pawar S.P.NitsureBasic Civil Engineering2006Technical Publications PuneЕнглески
Јакшић Ж, Кочетов Мишулић Т, Булајић Б.Основе пројектовања грађевинских објеката - писана предавања и презентације2015ДГГ ФТН Нови Сад online pdfСрпски језик
Манојловић Д.Основе пројектовања грађевинских објеката - материјал за вежбе2016ДГГ ФТН online pdfСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада30.00
Присуство на вежбамадада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Домаћи задатакдада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Кочетов-Мишулић др Татјана
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Јакшић др Жељко
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Булајић др Борко
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Манојловић Драган
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Станојевић Драгана
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе