Предмет: Материјали у грађевинарству 1 (17 - GG04)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областГрађевински материјали, процена стања и санација конструкција
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..


Предмети којима је предуслов предмет Материјали у грађевинарству 1

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Материјали у грађевинарству 2дане
Технологија бетонанеда
Технологија бетона - путевидада
Sticanje naprednih akademskih znanja koja treba da omoguće povezivanje uticaja načina proizvodnje na strukturu, osobine i performanse materijala. Upoznaće se sa strukturom i osobinama metala, njihovih legura, polimera i plastičnih masa. osim navedenih osobina materijala upoznaće se i sa elementima prračuna koeficijenta prolaza toplote kao i difuzije vodene pare. Stečena znanja treba da omoguće rešavanje složenih situacija kada treba menjati performanse elementa povezivanjem sa strukturom materijala.
Sticanje naprednih akademskih znanja koja treba da omoguće povezivanje uticaja načina proizvodnje na strukturu, osobine i performanse materijala. Stečena znanja treba da omoguće rešavanje složenih situacija kada treba menjati performanse elementa povezivanjem sa strukturom materijala. Osim toga, stečena znanja treba da koriste u daljem obrazovanju, stručnim predmetima i inženjerskoj praksi.
Атомско-молекуларна структура материјала (основне честице, периодни систем елемената). Међуатомске и међумолекулске везе (јачина везе-веза са модулом елестичности и коефицијентом ширења, енергија везе-примарне и секундарне везе). Структура кристала (јединична ћелија, типови јединичне ћелије, кристална структура метала и силикатне керамике, кристалографски правци и равни, поликристали, некристалне структуре). Грешке кристалне решетке (тачкасти и линијски дефекти). Деформација и очвршћавање метала (карактеристике дислокација, концепт пластичне деформације објашњен преко кретања дислокација, механизми очвршћавања преко величина зрна, стварањем чврстих раствора, деформацијом). Опоравак, рекристализација и раст зрна, механизми деформације код керамике, Дисперзни системи и површинске појаве. Основна својства грађевинских материјала (општа и специфична својства, параметри стања, физичка својства, физичко-механичка, конструкциона и технолошка. Термотехничка својства и дифузија водене паре-принципи прорачуна и дефинисања конструкција према важећој регулативи. Дифузија. Основи кинетике хемијских реакција. Дијаграми стања. Фазне трансформације код метала, развој микроструктуре и корелација са механичкихм својствима. Производни процеси, врсте и примена челика. Корозија челика. Структура полимера. Механизми деформације и очвршћавања код полимера. Структура полимера. Производња и примена полимера. Пластичне масе. Врсте композитних материјала (композити-агломерати, армирани, структурни композити)
Настава се изводи уз помоћ савремених техничких средстава: презентација у Поwер Поинт-у, коришћење филмских и графичких илустрација, програма за прорачун топлотне и дифузионе проводљивости материјала. На предавањима се материја излаже тако да се директно и недвосмислено истичу својства и величине које су битне за област грађевинарства са обавезним повезивањем датог својства са структуром материјала. Предавања су предвиђена као интерактивни облик наставе, са предвиђеним закључним разматрањима и питањима који подстичу студенте на активно укључивање на крају сваког часа.Вежбе су замишљене као проширивање и продубљивање одређених тема кроз практичан рад и рачунске примере.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Callister, W.D.Materials Science and Engineering: an Introduction2007John Wiley & Sons, New YorkЕнглески
Мурављов, М.Грађевински материјали2000Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Lyons, A.Materials for Architects and Builders2014RoutledgeЕнглески
Мурављов, М.Градјевински материјали : Збирка решених задатака1998Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
М.Радекау рукопису2007Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада5.00
Сложени облици вежбидада5.00
Тестдада10.00
Домаћи задатакдада5.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада2.00
Усмени део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Булатовић др Весна
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Буквић Оливера
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Пантић Владан
Асистент

Лабораторијске вежбе