Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Летњи

Теорија бетонских конструкција 22200.005
Заштита вода2000.003
Изборна позиција - 12110.005
Изборна позиција - 23210.006
Изборна позиција - 33300.006
Изборна позиција - 43110.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Хидраулика3210.006
Хидрологија са хидрометријом3110.006
Изборна позиција - а4300.007
Изборна позиција - б4200.006
Изборна позиција - ф21-20-10.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Комунална хидротехника4200.005
Хидротехничке мелиорације4200.005
Изборна позиција - д31-20-10.005
Стручна пракса0006.006
Дипломски рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски рад - израда и одбрана0003.005
 Документа