Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Летњи

Теорија бетонских конструкција 222005
Заштита вода20003
Изборна позиција - 121105
Изборна позиција - 233006
Изборна позиција - 333006
Изборна позиција - 435005

Година: 4, Семестар: Зимски

Хидраулика32106
Хидрологија са хидрометријом31106
Изборна позиција - а43007
Изборна позиција - б43006
Изборна позиција - ф21104

Година: 4, Семестар: Летњи

Комунална хидротехника42005
Хидротехничке мелиорације42005
Изборна позиција - д30205
Стручна пракса00066
Дипломски рад - истраживачки рад00005
Дипломски рад - израда и одбрана00035
 Документа