ванр. проф. др Зоран Брујић


Недостаје слика

др Зоран Брујић

Ванредни професор


Телефон021/485-2613
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 210

Грађевински одсек Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду уписао 1986. године. Редовне студије завршио 1993. са просечном оценом 9.51, а дипломски рад одбранио у октобру 1993. године из предмета Бетонске конструкције са оценом 10 (десет). Постдипломске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду – смер Индустријска градња, уписао школске 1993/94. године, и положио све испите и одбранио све семинарске радове са просечном оценом 10.00. У мају 2001. одбранио магистарску тезу "Гранична носивост витких армиранобетонских стубова". У јуну 2008. одбранио докторску тезу "Гранична носивост витких двоосно савијаних армиранобетонских стубова". Од 1994. године ангажован на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, у својству стручног сарадника. Од јула 1996. запослен на Факултету у својству асистента приправника. Јануара 2002. изабран за асистента за област Теорија бетонских конструкција. У октобру 2008. изабран у звање доцента, а у септембру 2018. у звање ванредног професора за област Конструкције у грађевинарству.

У току рада на Факултету учествовао у извођењу вежби и предавања из следећих предмета: Теорија бетонских конструкција, Монтажне бетонске конструкције, Бетонске конструкције, Бетонске конструкције инжењерских објеката, Бетонске конструкције у хидротехници, Примена рачунара у грађевинарству, Основи рачунарства и Сеизмичка анализа конструкција на грађевинском и Носеће конструкције на архитектонском одсеку.

Члан комисије за одбрану преко 150 дипломских или мастер радова, у својству ментора или коментора.

Паралелно са радом у настави учествовао у обради шест научно-истраживачких пројеката.

Ужа научна област: Бетонске конструкције.

Као аутор или коаутор објавио 59 научних радова, који су публиковани у часописима и зборницима радова са научних скупова националног и интернационалног значаја.

Учествовао у изради преко 70 пројеката и студија.

Ванредни професор
01.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор14.09.2018.13.09.2023.Катедра за конструкције
Доцент24.10.2013.01.08.2018.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат излозбене АБ хале

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1993

Гранична носивост витких армиранобетонских стубова

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Границна носивост витких двоосно савијаних армиранобетонских стубова

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Брујић З.: Automatic Obtaining of the Strutt-and-Tie Models for RC Plane Elements Vol. 8., No. 4., 11/12.2013, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 4, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуБрујић, З., Кукарас, Д., Фолић, Р., Али, С., Чех, А. (2018). Punching shear strength of eccentrically loaded RC flat slabs without transverse reinforcement, GRAĐEVINAR, 70 (9), 757-770, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2404.2018
(М23) Рад у међународном часописуСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Брујић З.: ТHE PROGRAM "ST METHOD" FOR DETERMINING THE STRUT-AND-TIE MODELS OF RC PLANE MEMBERS, Техницки вјесник - Тецхницал Газетте, 2016, Вол. 1, Но 23, пп. 291-300, ИССН 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЈовановић, Ђ., Жарковић, Д., Брујић, З., Лађиновић, Ђ.: Fiber Beam-Column Element Implementation in Academic CAD Software Matrix 3D, Грађевински материјали и конструкције, 2017, Вол. 60, Но 2, пп. 57-77, ИСБН: 2217-8139, УДК: 624.072.2/.3:004.4
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомБрујић З., Фолић Р.: Slenderness ratio criterion of reinforced concrete columns, Bulletins for Applied and Computer Mathematics, 2001
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомФолић Р., Брујић З.: Dynamic analysis of columns made of time-dependent materials, Bulletins for Applied Mathematics, 1996, ISSN 0133-3526
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомФолић Р., Брујић З.: Stability of compressed columns according to linear creep theory, Bulletins for Applied Mathematics, 1996, ISSN 0133-3526
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Брујић З.: STRUT-AND-TIE MODELS OF REINFORCED CONCRETE PLANE MEMBERS, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzyitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 20-24 Februar, 2012, pp. 329-336, ISBN 978-86-82707-21-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБрујић З.: Optimal design of rectangular RC cross-sections subjected to uni-axial bending according to Eurocode 2, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Тара: Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, 19-21 Октобар, 2011, пп. 243-250, ИСБН 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Брујић З.: Optimization of RC Plane Elements by Strut-and-Tie Models, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Тара: Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, 19-21 Октобар, 2011, пп. 195-202, ИСБН 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФолић Р., Брујић З., Лекић Р.: Condition assesment and design of structures for water aerator Naziv skupa: 11th Internationa Conference Structural Faults Repair-2006, UDK: Abstracts p. 139-140 CDRom – OBUL-FOL-B
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФолић Р., Брујић З.: Numerical analysis of Reinforced Concrete Slender Columns Design Procedures, The Ninth Symposium of Mathematics and its Applications
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФолић Р., Лађиновић Ђ., Брујић З.: Analysis and Design of RC Structures According to EC 8 Naziv skupa: International Symposium on Earthquake Engineering ISEE 2000 Proceedings, UDK: 624.042.7 (082) (063)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФолић Р., Лађиновић Ђ., Брујић З.: Some Aspects of Analysis and Design of RC Structures According to EC8 Naziv skupa: 8-th International Symposium MASE
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛађиновић Ђ., Брујић З., Ковачевић Д.: Perspectives in development of computer applications for structural design Naziv skupa: 3rd International Symposium, Interdisciplinary Regional Research (IRR)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФолић Р., Брујић З.: Stability of columns made of time-dependent materials Naziv skupa: Second Serbian – Greek Symposium On Solid Mechanics
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛађиновић Ђ., Брујић З., Радујковић А.: Structural models and methods for determining seismic effects according to EC8 Naziv skupa: 7-th International Symposium MASE , UDK: 624 (059)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖарковић, Д., Јовановић, Ђ., Вукобратовић, В., Брујић, З.: A New Constitutive Model for Beam-to-Column Connections of Steel Storage Racks, 6. Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, Краљево, Савез грађевинских инжењера Србије, 13-15. јун 2018, пп. 295-302, ИСБН: 978-86-88897-11-2, УДК: 624.014.2.042.7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаБрујић З.: Гранична носивост витких армиранобетонских стубова, Нови Сад, Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство, 2009, стр. 104-159, ИСБН иссн 0352-2733, УДК: 624.4.012.35.075.2
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаФолић, Р., Брујић, З., Поповић, Б. (1997): Прорацун витких армиранобетонских елемената. Часопис Наће грађевинарство, бр.1, 1997, Београд.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБрујић, З., Фолић, Р. (2003): Гранична носивост витких издвојених АБ стубова, Наше грађевинарство, Техника 2/2003, пп. 1 – 13.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБрујић, З., Поповић, Б. (1996): Утицај ефеката течења на границну носивост витких армиранобетонских стубова. XX конгрес ЈУДИМК-а, Цетиње, јун 1996, Зборник радова - књига 2, стр. 61-66.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЖарковић, Д., Јовановић, Ђ, Брујић, З., Лађиновић, Ђ.: ЦДПМ2 Модел бетона у формулацији 3Д коначних елемената при цикличном оптерећењу, 15. Конгрес друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор, Друштво грађевинских конструктера Србије, 6-8. септембар 2018., пп. 349-358, ИСБН: 978-86-6022-069-3
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаБрујић З.: Гранична носивост витких двоосно савијаних АБ стубова, Докторска дисертација, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2008, стр. 1-355
(М72) Одбрањен магистарски радБрујић З.: Гранична носивост витких АБ стубова, Магистарска теза, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2001, стр. 1-250
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука01.10.2023.
Ванредни професорКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука14.09.2018.
ДоцентКонструкције у грађевинарству24.10.2013.
ДоцентКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука09.10.2008.
Асистент - стари називКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука01.07.2005.
Асистент - стари називКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука01.02.2002.
Сарадник у наставиКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука01.07.2000.
Асистент приправникКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука01.07.1996.