Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Летњи

Изборна позиција - 12110.005
Изборна позиција - 23210.006
Изборна позиција - 33300.006
Изборна позиција - 43110.005
Теорија бетонских конструкција 22200.005
Основи методе коначних елемената2000.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Дрвене конструкције3200.006
Стабилност и динамика конструкција3110.005
Металне конструкције 22200.005
Изборна позиција - а4300.007
Изборна позиција - б4200.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Испитивање конструкција2010.003
МКЕ моделирање у анализи конструкција3020.004
Изборна позиција - ц3200.005
Изборна позиција - д2200.003
Стручна пракса0006.006
Дипломски рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски рад - израда и одбрана0003.005
 Документа