Предмет: Основи хидромеханике и хидротехнике (17 - GG18)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Оспособљавање студената из фундаменталних области за стицање стручних звања и примену у пракси.
Стечена знања се користе као основа за даљу надоградњу у стручним предметима.
Основе хидрологије и хидрометрије. Физичке и хемијске особине течности. Хидростатика,пијезометар, манометар, апсолутни, атмосферски и хидростатички пририсак. Силе притиска на равне и сложене површине, притисак течности на зидиве цеви и резервоара. Хидрокинематика, брзина течења, протицај, једначина континуитета, једначина устаљеног течења за идеалне и реалне течности. Примена Бернулијеве једначине на конкретне примере. Течење у цеводима, линијски и локални губици механичке енергије. Устаљено течење у проводницима са слободном површином. Једнолико течење са слобободном површином, Шези-Манингова једначина, облици течења "мирно", "бурно" и "критичан" режим. Неједнолико течење са слободном површином, прелазни режими. Кратки објекти, преливи, истицање и мостовско сужење. Основне поставке течења подземне воде, под притиском са слободном површином, Дарсијева једначина за брзине.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. Поред предавања редовно се одржавају консултације. Студентима су презентације са предавања доступне и у електронској форми. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено, у виду теста.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Хајдин, Г.Увођење у хидраулику2002Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Батинић Р., Радојковић М.Стационарно струјање у отвореним токовима призматичног пресека1973Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене рачунарске вежбедада25.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Колаковић др Срђан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јефтенић Горан
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Милић Маријана
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јефтенић Горан
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јефтенић Горан
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Милић Маријана
Асистент

Лабораторијске вежбе