Предмет: Основи хидромеханике и хидротехнике (17 - GG18)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Оспособљавање студената из фундаменталних области за стицање стручних звања и примену у пракси.
Стечена знања се користе као основа за даљу надоградњу у стручним предметима.
Основе хидрологије и хидрометрије. Физичке и хемијске особине течности. Хидростатика,пијезометар, манометар, апсолутни, атмосферски и хидростатички пририсак. Силе притиска на равне и сложене површине, притисак течности на зидиве цеви и резервоара. Хидрокинематика, брзина течења, протицај, једначина континуитета, једначина устаљеног течења за идеалне и реалне течности. Примена Бернулијеве једначине на конкретне примере. Течење у цеводима, линијски и локални губици механичке енергије. Устаљено течење у проводницима са слободном површином. Једнолико течење са слобободном површином, Шези-Манингова једначина, облици течења "мирно", "бурно" и "критичан" режим. Неједнолико течење са слободном површином, прелазни режими. Кратки објекти, преливи, истицање и мостовско сужење. Основне поставке течења подземне воде, под притиском са слободном површином, Дарсијева једначина за брзине.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. Поред предавања редовно се одржавају консултације. Студентима су презентације са предавања доступне и у електронској форми. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено, у виду теста.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Хајдин, Г.Увођење у хидраулику2002Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Батинић Р., Радојковић М.Стационарно струјање у отвореним токовима призматичног пресека1973Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене рачунарске вежбедада25.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Колаковић др Срђан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Бикић Синиша

Предавања
Недостаје слика

Јефтенић Горан
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Милић Маријана
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Милић Маријана
Асистент-мастер

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Јефтенић Горан
Доцент

Лабораторијске вежбе