ванр. проф. др Игор Џолев


Недостаје слика

др Игор Џолев

Ванредни професор


Телефон021/485-2615
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 306

Игор М. Џолев је рођен 4. јула 1983. године у Новом Саду, где је завршио основну школу и Гимназију „Јован Јовановић Змај”, математички смер. Дипломски, мастер рад са темом „Пројекат армиранобетонске вишеспратне стамбено-пословне зграде” одбранио је 2008. године на Факултету техничких наука (ФТН) у Новом Саду, Грађевински одсек, смер Конструкције, са просечном оценом у току студирања 9,59 (девет и 59/100). Докторску дисертацију под називом „Нелинеарна термо-механичка анализа понашања армиранобетонских оквирних конструкција у условима пожарних дејстава” одбранио је 2018. године на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду.
Након дипломирања, запослио се на Факултету техничких наука, најпре у својству Сарадника у настави, након чега је изабран у звање Асистента, затим Доцента, а од 2024. године у звање Ванредног професора за ужу научну област Теорија конструкција. У досадашњем ангажовању, изводио је наставу на студијским програмима Грађевинарство, Архитектура и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара на Факултету техничких наука у Новом Саду. Ангажован је и на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву и Грађевинском факултету у Суботици.
Од 2008. године ангажован је као истраживач на укупно пет пројеката које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Учествовао је као истраживач у међународним пројектима ЕРАСМУС+ и ЦОСТ. Објавио је преко 100 научних и стручних радова, који су публиковани у националним и међународним часописима и зборницима радова са научних конференција, из области пожарног и земљотресног инжењерства и енергетске ефикасности грађевинских објеката.
Стручне испите за области Грађевинске конструкције и Енергетска ефикасност зграда, положио је 2012. године испред Инжењерске коморе Србије. Поседује лиценце за Одговорног пројектанта грађевинских конструкција и Одговорног извођача радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, и лиценцу Одговорног пројектанта за енергетску ефикасност зграда.
Члан је Удружења „Изградња”, Савеза инжењера и техничара Србије, Друштва грађевинских конструктера Србије и Инжењерске коморе Србије.
Од 2020. године именован је за члана Комисије за стандарде и сродне документе У250-5,6 Прорачун дрвених и зиданих конструкција, З021/ПКС У092 Техничке мере заштите од пожара у зградама, а од 2023. године и У250-1,8 Основе прорачуна, дејства на конструкције и сеизмички прорачун, при Институту за стандардизацију Србије.
Од 2021. године изабран је за помоћника директора за науку Департмана за грађевинарство и геодезију (ФТН), задужен за активности везане за научно-истраживачки рад, међународну сарадњу и образовање.
Говори енглески, немачки и македонски језик.

Ванредни професор
11.03.2024.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник на пројекту26.10.2017.Департман за грађевинарство и геодезију
Стручни сарадник на пројекту25.10.2015.Департман за грађевинарство и геодезију
Доцент11.03.2019.10.03.2024.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат армиранобетонске вишеспратне стамбено пословне зграде

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Нелинеарна термо-механичка анализа понашања армиранобетонских оквирних конструкција у условима пожарних дејстава

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDžolev I., Laban M., Draganić (Vukoslavče S.: Survey based fire load assessment and impact analysis of fire load increment on fire development in contemporary dwellings, Safety Science, 2021, Vol. 135, No 105094, pp. 1-7, ISSN 0925-7535
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Numerical analysis on the behavior of reinforced concrete frame structures in fire, Computers and Concrete, 2018, Vol. 21, No 6, pp. 637-647, ISSN 1598-8198
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽivaljević V., Jovanović Đ., Kovačević D., Džolev I.: The Influence of Web Holes on the Behaviour of Cold-Formed Steel Members: A Review, Buildings, 2022, Vol. 12, No. 8, pp. 1-33, ISSN 2075-5309
(М23) Рад у међународном часописуLaban M., Cvetkovska M., Trombeva Gavriloska A., Draganić (Vukoslavče S., Lazarevska M., Džolev I.: Chimneys’ influence on fire risk of solid wood structures in residential buildings in rural Balkan settlements, Thermal Science, 2021, Vol. 25, Issue 3A, pp. 1689-1702, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуJovanović Đ., Rašeta A., Spasojević M., Džolev I.: Investigation of large-diameter flange joint with soft-gasket, Građevinar, 2021, Vol. 73, No. 1, pp. 15-25, ISSN 0350-2465
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Cvetkovska M., Radonjanin V., Lađinović Đ., Laban M.: Modelling approach of structural fire performance, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 17-24, ISBN 978-86-6022-093-8
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Lađinović Đ.: Numerical simulation of reinforced concrete frame structural fire response, 8. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2021, pp. 65-78, ISBN 978-86-80297-86-6, UDK: 624.012.45.042.5:519.6
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKovačević D., Janjić Ž., Džolev I.: Special finite elements – Why and where?, 5. iNDiS, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 63-70, ISBN 978-86-7892-221-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Lađinović Đ., Kukaras D., Džolev I.: Behavior analysis of RC wall designed by strut-and-tie method, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 305-310, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.07:004.42
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Džolev I.: Ultimate displacements and target displacements for two limit states according to EN 1998-3, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 561-567, ISBN 978-86-82707-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRašeta A., Džolev I., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Kukaras D.: Use of finite element method for simulation of RC beam nonlinear behavior, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 243-252, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.072.2:517.9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Džolev I.: Assessment of rc frame seismic performance related to confined concrete models, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 486-491, ISBN 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Džolev I., Lađinović Đ.: The chord rotation capacity of reinforced concrete columns under monotonic loading, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 6-8 Septembar, 2018, pp. 194-201, ISBN 978-86-6022-070-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Starčev-Ćurčin A., Džolev I., Rašeta A.: Estimation of Ductility Demands of RC Frames Using Time History Analysis, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA, 24-25 April, 2015, pp. 223-237, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 624.042.7:519.853
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev N., Džolev I.: Optimization of temperature regime in operation of district heating network, 5. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Zlatibor: Society of Thermal Engineers of Serbia, 24-27 Jun, 2015, pp. 1-9, ISBN 978-86-7877-025-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević D., Okuka R., Džolev I.: AXISVM® 13 - Advanced features of FEM software for structural analysis, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 60-66, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 624.041
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkuka R., Kovačević D., Džolev I., Šešlija M.: AxisVM® 12 – New version of CASA software, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 277-284, ISBN 978-86-82707-23-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A.: Nonlinear static pushover analysis of RC girder bridge designed in accordance with EN 1998-2, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 629-636, ISBN 978-86-82707-23-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A.: Nonlinear dynamic analysis of girder bridge designed in accordance with EN 1998-2 exposed to earthquake, 1. CONTEMPORARY ACHIVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 24-25 April, 2014, pp. 391-396, ISBN 0352-6852, UDK: 624.21:624.042.7:517.988
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Petronijević M., Nefovska-Danilović M.: Effect of relative length of columns on nonlinear response of RC girder bridge, 4. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Borsko jezero: Savez građevinskih inženjera Srbije, 19-21 Maj, 2014, pp. 299-304, ISBN 978-86-88897-05-1, UDK: 624.21.042.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ., Džolev I., Aćić M.: Nonlinear static and dynamic analysis of girder bridge designed according to EN 1998-2, 10. Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka: Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka, 15-16 Maj, 2014, pp. 23-36, ISBN 978-99955-630-9-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Okuka R., Kovačević D.: AxisVM® 11 – Computer Aided Structural Analysis Software, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Maj, 2013, pp. 50-50, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Džolev N., Matić B.: Economic analysis of the optimum U-value of external wall, 13. International Scientific Conference VSU, Sofija: Higher School of Civil Engineering (VSU) „Lyuben Karavelov”, 6-7 Jun, 2013, pp. 84-89, ISBN 1314-071X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev N., Džolev I.: Different measures of improving energy performance of a typical multifamily residential building, 4. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Divčibare: Društvo Termičara Srbije, BBN CONGRESS MANAGEMENT, Deligradska 9/VI, 11000 Beograd, Srbija, 26-29 Jun, 2013, pp. 1-8, ISBN 978-86-7877-023-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMira P., Marko R., Marija N., Lađinović Đ., Okuka R., Džolev I.: Prediction of traffic induced building vibrations using transfer functions, 15. International Symposium MASE, Struga: Macedonian association of structural engineers, 18-21 Septembar, 2013, pp. 1-7, ISBN 9989-9785-1-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Momirov M.: Economic analysis of the optimum insulation thickness of facade wall, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 299-304, ISBN 978-86-88601-05-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Matić B., Okuka R.: Optimum insulation thickness for building wall using life-cycle cost analysis, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Građevinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, 20-24 Februar, 2012, pp. 1785-1792, ISBN 978-86-82707-21-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić B., Okuka R., Džolev I., Radović N.: Thermal properties of pavement, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet u Crnoj Gori, 20-24 Februar, 2012, pp. 1415-1422, ISBN 978-86-82707-21-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Okuka R., Lukić I.: Impact of different energy sources and climate conditions on optimum insulation thickness of a building wall, 12. International Scientific Conference VSU, Sofija: "L. Karavelov" Civil Engineering Higher School - Sofia, 7-8 Jun, 2012, pp. 149-154, ISBN 1314-071X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkuka R., Džolev I., Matić B.: Analysis of masonry buildings in the Kraljevo earthquake from the point of compilance with the rules and regulations on seismic design, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet u Crnoj Gori, 20-24 Februar, 2012, pp. 763-770, ISBN 978-86-82707-21-9,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKočetov Mišulić T., Džolev I.: Energy absorbed in tested timber joints under different loading protocols, 3. International Conference: Seismic Engineering and Engineering Seismology, Divčibare, 22-24 Maj, 2012, pp. 175-181, ISBN 978-86-88897-02-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOkuka R., Matić B., Džolev I.: Numerical models for the analysis of masonry structures using FEM, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 418-425, ISBN 978-86-88601-05-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević D., Džolev I., Janjić Ž.: Alternative approach to CASA - AxisVM® 11, 12. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 121-129, ISBN 978-86-7892-453-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLukić I., Bulatović V., Džolev I.: Cost effective analysis of insulation thickness of facade walls , 1. IDE 2011 Innovation as a function of engineering development, Niš: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, 25-26 Novembar, 2011, pp. 199-204, ISBN 978-86-80295-98-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević D., Džolev I., Janjić Ž.: AxisVM® 10 – One approach in CASA, 10. International Scientific Conference VSU, Sofia, 3-4 Jun, 2010, pp. 69-74, ISBN 1314-071X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević D., Janjić Ž., Džolev I.: Application of special finite elements, 10. International Scientific Conference VSU, Sofia, 3-4 Jun, 2010, pp. 75-80, ISBN 1314-071X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević D., Džolev I., Janjić Ž.: AxisVM® 10 - Advanced approach in CASA, 5. iNDiS, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 265-273, ISBN 978-86-7892-221-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТатић М., Џолев И., Шарац Н.: Укрућење скелетних зграда у сеизмичким подручјима, 2. Регионален конгрес на студентите од геотехнолошките факултети, Охрид, 17-21 Април, 2008, пп. 141-152, ИСБН 0352-2598
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЏолев И., Катић Д., Лађиновић Ђ.: Сеизмичко ојачавање постојећих армиранобетонских мостова, 1. Научно - стручно саветовање Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, Соко Бања, 13-16 Мај, 2008, пп. 307-314, ИСБН 978-86-904089-5-5, УДК: 624.21.059.32
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Kekez S., Rašeta A.: Numerical modelling of steel members protected with intumescent coating, 7. Applications of Structural Fire Engineering, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, 10-11 June, 2021, ISBN 978-961-6884-71-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Lađinović Đ., Cvetkovska M., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Seismic response of RC frame structure modelled according to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 407-413, ISBN 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Radujković (Vukić) A., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Fire analysis of a simply supported steel beam using Opensees and Ansys Workbench, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 22-23 April, 2016, pp. 315-322, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 624.042.5.072.2 : 519.6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Laban M.: Thermo-mechanical properties of reinforced concrete at elevated temperatures, 12. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 9-11 Januar, 2017, pp. 88-98, ISBN 978-86-6211-107-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Jovanović Đ., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Lateral torsional buckling of steel beams subjected to fire, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 85-92, ISBN 978-86-82707-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V., Rašeta A.: Fire analysis of a simply supported reinforced concrete beam using Ansys Workbench, 8. Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 15-17 Septembar, 2016, pp. 322-327, ISBN 978-86-7892-839-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V.: Load influence and fire exposure of a simply supported beam, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 475-482, ISBN 608-4510-24-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V., Rašeta A.: Thermal analysis of concrete members subjected to fire according to EN 1991-1-2 & EN 1992-1-2, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, 25-27 Novembar, 2015, pp. 708-715, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 69.05:006.77(4-672EU)
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуLaban M., Džolev I.: Analysis of fire loads in residential buildings - Fire load survey in apartments in Serbia, 1. Nordic Fire & Safety Days, Trondheim: RISE Research Institutes of Sweden, 7-8 Jun, 2018, pp. 64-64
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуRadujković (Vukić) A., Džolev I., Lađinović Đ.: The chord rotation capacity of reinforced concrete columns under monotonic loading, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I, 6-8 Septembar, 2018, pp. 192-192, ISBN 978-86-6022-068-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуLaban M., Kočetov Mišulić T., Draganić (Vukoslavčević) S., Džolev I.: Fire safety in regulations, research and future challenges, 1. COST FP 1404 MC and WG meeting: “Dissemination, standardization and implementation of novel improvements”, Prag: RISE Research institutes of Sweden, 2-3 Februar, 2017, pp. 52-56, ISBN 978-91-88349-91-0
(М48) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеЛађиновић Ђ., Џолев И.: Еврокод 8 – Прорачун сеизмички отпорних конструкција, Део 3: Процена стања и ојачање зграда, Београд, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2009, стр. 1-78, ИСБН 978-86-7518-124-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКовачевић Д., Радоњанин В., Малешев М., Влајић Љ., Лађиновић Ђ., Нинков Т., Ранковић С., Лукић И., Џолев И., Булатовић В.: Пробно оптерећење "Моста на Ади", Изградња, 2012, Вол. 66, Но 9-10, пп. 111-128, ИССН 0350-5421, УДК: 624.21.042
(М53) Рад у научном часописуЈовановић Ђ., Џолев И., Кочетов Мишулић Т.: Пожарна анализа дрвених гредних елемената према ЕН прописима, Зборник радова Факултета техничких наука, 2018, Вол. 33, Но 5/2018, пп. 681-684, ИССН 0350-428X, УДК: 624.011.1
(М53) Рад у научном часописуDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Radujković (Vukić) A.: Pushover analysis of RC bridge designed according to EN 1998-2, Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, Vol. 9, No 24, pp. 116-125, ISSN 2304-6295
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић Д., Радоњанин В., Малешев М., Влајић Љ., Лађиновић Ђ., Нинков Т., Ранковић С., Лукић И., Џолев И., Булатовић В.: Исптивање "Моста на Ади" пробним оптерећењем, 13. Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука, 17-18 Мај, 2012, пп. 201-220, ИСБН 978-86-7892-376-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛађиновић Ђ., Рашета А., Радујковић (Вукић) А., Џолев И., Старчев-Ћурчин А.: Приказ прорачунских модела и метода анализе за процену стања зиданих зграда према Еврокоду 8, 10. Међународно научно саветовање: "Ризик и безбедносни инжењеринг", Копаоник: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 26-30 Јануар, 2015, пп. 177-185, ИСБН 978-86-6211-097-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРадујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ., Рашета А., Џолев И.: Вредности фактора мултипликације код АБ оквира пројектованих према Еврокоду 8, 13. иНДиС, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију, 25-27 Новембар, 2015, пп. 423-430, ИСБН 978-86-7892-749-2, УДК: 69.05:006.77(4-672ЕУ)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМатић Б., Радовић Н., Окука Р., Џолев И.: Испитивање претходног састава асфалтне мешавине са струганим асфалтом, 12. иНДиС, Нови Сад: Департман за грађевинарство и геодезију, Факултет техничких наука, Нови Сад, 28-30 Новембар, 2012, пп. 282-291, ИСБН 978-86-7892-452-1
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЏолев И.: Нелинеарна термо-механичка анализа понашања армиранобетонских оквирних конструкција у условима пожарних дејстава, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2018, стр. 1-249
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду11.03.2024.
ДоцентТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду11.03.2019.
АсистентТеорија конструкцијаФакултет техничких наука30.10.2012.
АсистентТеорија конструкцијаФакултет техничких наука23.11.2009.
Сарадник у наставиТеорија конструкцијаФакултет техничких наука25.11.2008.
Сарадник у наставиТеорија конструкцијаФакултет техничких наука28.11.2007.