Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Производно машинство је суштина машинске струке и обухвата знање неопходно за трансформацију полазног материјала у коначни производ.

Циљ студијског програма производног машинства је образовање и оспособљавање стручњака из области производног машинства за рад у разнородним и динамичним условима. Студијски програм конципиран је тако да студентима даје различит ниво способности конструисања и пројектовања технологија, алата и машина неопходних за обраду материјала, као и одржавања и експлоатације производних погона и постројења, те знања потребних за развој припадајућих програмских алата и опреме за њихов рад, симулацију, повезивање и координацију....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Рајновић др Драган
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 133007
Механика 122005
Машински материјали40318
Термичка обрада30216
Изборни предмет 122004

Година: 1, Семестар: Летњи

Инжењерске графичке комуникације42209
Математика 233007
Механика 222005
Технологија ливења20204
Технологија заваривања20205

Година: 2, Семестар: Зимски

Машински елементи44008
Основе отпорности материјала33006
Технологија пластичног деформисања30216
Инжењерство површина30217
Стручна пракса 100033

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике22005
Мерење и квалитет30215
Технологија обраде резањем30306
Машине за обраду деформисањем30215
Страни језик20002
Изборни предмет 233007

Година: 3, Семестар: Зимски

Механика 333007
Аутоматизација у производном машинству30205
Алати за обраду резањем30306
Обрадни и технолошки системи30216
Изборна позиција 130306

Година: 3, Семестар: Летњи

Основи механике флуида21105
Неконвенционални поступци обраде30216
Пројектовање технолошких процеса30316
Аутоматски флексибилни технолошки системи30205
Прибори20215
Стручна пракса 200033

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 000005
Изборна позиција 100004
Изборна позиција 200006
Изборна позиција 300005
Изборна позиција 400004
Изборна позиција 530306

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 630305
Изборна позиција 730306
Изборна позиција 820204
Изборна позиција 920205
Дипломски (завршни) рад - истраживачки рад00005
Дипломски (завршни) рад - израда и одбрана00045