Производно машинство


28.05.2014. - 15:24 

Производно машинство је суштина машинске струке и обухвата знање неопходно за трансформацију полазног материјала у коначни производ.

Циљ студијског програма производног машинства је образовање и оспособљавање стручњака из области производног машинства за рад у разнородним и динамичним условима. Студијски програм конципиран је тако да студентима даје различит ниво способности конструисања и пројектовања технологија, алата и машина неопходних за обраду материјала, као и одржавања и експлоатације производних погона и постројења, те знања потребних за развој припадајућих програмских алата и опреме за њихов рад, симулацију, повезивање и координацију.

Студије на Департману за производно машинство Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена.

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ, укључујући и дипломски рад. Завршетком студија стиче се звање дипломирани инжењер машинства.

На првом степену студент има могућност избора неког од смерова:
   Рачунаром подржане технологије
   Савремене технологије обликовања материјала
   Савремене технологије обликовања пластике

Мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ и звање мастер инжењер машинства.

На другом степену студент има могућност избора неког од смерова:
   Рачунаром подржане технологије
   Савремене технологије обликовања материјала
   Савремене технологије обликовања пластике

Докторске академске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Докторске студије се изводе на студијском програму МАШИНСТВО у којем је заступљена област производног машинства.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењери производног машинства се запошљавају највише у предузећима из области металне индустрије, истраживачко-развојним центрима, на пословима одржавања у практично свим предузећима и установама, као и у малим и средњим предузећима, која представљају основни правац развоја српске привреде у 21. веку. Производно машинство је прави програм за оне који желе да се баве перспективним техничко-технолошким занимањем.