Подаци о звању
НазивДипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиМашинско инжењерство
Ниво студијаОсновне академске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
M30Енергетика и процесна техникаСрпски језик48240
M20Механизација и конструкционо машинствоСрпски језик48240
P00Производно машинствоСрпски језик48240
M40Техничка механика и дизајн у технициСрпски језик48241