Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
241 

Студијски програм основних академских студија Техничка механика и дизајн у техници сачињен је на основу савремених научних сазнања у области машинства и информационих технологија по угледу на сличне студијске програме водећих универзитета у свету. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Граховац др Ненад
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.007
Механика 12200.005
Машински материјали4031.008
Софтверски практикум0030.003
Техничка физика2020.004
Изборни предмет 12000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.007
Механика 22200.005
Инжењерске графичке комуникације4220.009
Основе програмирања4040.007
Изборни страни језик 12000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 33300.007
Машински елементи4400.008
Отпорност материјала4400.009
Рачунарске методе у инжењерству2300.005
Стручна пракса 10003.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи механике флуида2110.005
Теорија осцилација2200.005
Основе машинских технологија 12020.004
Основи термодинамике2200.005
Компјутерско пројектовање2022.005
Теорија механизама и машина2110.004
Изборни страни језик 22000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Теорија еластичности2200.005
Системи аутоматског управљања4400.008
Практикум CAD/CAE1111.005
Компјутерски подржана кинематика и динамика механичких система2020.003
Математика 32200.005
Изборни предмет 22110.005

Година: 3, Семестар: Летњи

Рачунска механика континуума3110.005
Динамика и стабилност конструкција2200.004
Методе коначних елемената3020.005
Основе машинских технологија 22020.004
Изборни предмет 320-11-20.004
Изборни предмет 43-42-300.00-1.007

Година: 4, Семестар: Зимски

Вибрације, бука и дизајн2200.006
Рачунарске симулације динамичких процеса2030.006
Стручна пракса 20003.002
Изборни предмет 52-30-20-20.004
Мехатроника4040.007
Изборни предмет 620-11-20.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Индустријска роботика4040.008
Изборни предмет 730-30-30.00-1.006
Изборни предмет 830-30-30.006
Дипломски рад - истраживачки рад0000.006
Дипломски рад - израда и одбрана0004.005