Техничка механика и дизајн у техници


04.11.2021. - 13:46 

Студијски програм основних академских студија Техничка механика и дизајн у техници сачињен је на основу савремених научних сазнања у области машинства и информационих технологија по угледу на сличне студијске програме водећих универзитета у свету. Студијски програм по својој структури одговара студијама које су у свету познате под називима Mechanical Engineering, Computational Mechanics, Engineering Computational Science.

Студијски програм основних академских студија омогућује студентима усвајање неопходних инжењерских знања, вештина и практичних искустава за пројектовање, конструисање и техничку експлоатацију уређаја и машина коришћењем савремених програмских алата и информационих технологија.

Наставни предмети на основним академским студијама Техничке механике и дизајна у техници, поред стицања практичног знања подстичу и апстрактно размишљање, а вештине подижу на виши ниво, посебно у делу који се односи на моделирање реалних система и примену рачунарских алата у решавању проблема.

Студијски програм је конципиран тако да поред општеобразовних инжењерских предмета, садржи и велики број повезаних стручних предмета, са циљем да обухвати различита интересовања студената, кроз могућност избора стручних предмета на вишим годинама студија из неколико релевантних научних области машинског инжењерства (теоријска и примењена механика, инжењерско програмирање и симулације, пројектовање и конструисање, механика флуида, термодинамика, роботика, аутоматско управљање). На овај начин, студентима је омогућено праћење једне или више научних области током студирања, што им може бити од велике важности за наставак образовања у другим областима и могућност запослења.

Одређени број општеобразовних предмета посвећен је техникама програмирања, инжењерским комуникацијама, основама академске писмености и учешћа на техничким пројектима, где се студент припрема и оспособљава за тимски рад и комуникацију са стручњацима из других области, али и за самостално доношење инжењерских одлука.

Стечена знања и вештине на овом студијском програму омогућавају дипломираним инжењерима машинства да успешно одговоре на захтеве тржишта и економије у области машинског инжењерства и сродних техничких дисциплина, и да се ухвате у коштац са сложеним пројектним задацима и решавањем најопштијих проблема са којима се инжењер машинства среће у својој свакодневној инжењерској пракси.

Предмете на студијском програму изводи наставно особље Факултета техничких наука и повремених гостујућих предавача. Већина предавача са Факултета техничких наука потекла је са чувеног Института за механику и машинске конструкције који је познат по врхунским академским радницима, професорима и академицима. Наставници Катедре за техничку механику су у неколико претходних деценија остварили велики број резултата из  фундаменталних и примењених истраживања у готово свим дисциплина примењене и теоријске механике.