Предмет: Основи механике флуида (17 - M3222)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 13.02.2009..


Предмети којима је предуслов предмет Основи механике флуида

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Пумпе и вентилаторидане
Пумпне и компресорске станицедане
Хидрауличне турбинедане
Прорачун цевних мрежадада
Циљ предмета је стицање знања, компетенција и академских вештина студената о течностима и гасовима, њиховим својствима и понашању при различитим условима унутрашњих и спољашњих струјања. Предметом се предвиђа развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама у домену примене механике флуида на решавање конкретних проблема. Постизање способности за практично одређивање појединих струјних величина.
Да студенти науче, разумеју и примене основне концепте механика флуида за обављање стручних инжењерских активности у вези са флуидима. Да се развије критичко размишљање студената и да се оспособе да квалитативно и квантитативно анализирају проблем, предложе хипотезе и решења. Да науче да користе специфичан речник и терминологију механике флуида Да науче да раде ефикасно у групи, интегришуц´и вештине и знање како би доносили одлуке при решавању проблема из механике флуида. Да стекну знања за решавање проблема у течностима и гасовима у миру и покрету (димензионисање резервоара, димензионисање цјвовода, одређивање карактеристика протока).
Предмет проучавања и кратак историјски развој. Општи појмови. Физичка својства флуида. Молекуларна грађа - микроструктура. Подела физичких својстава. Притисак. Густина. Стишљивост. Брзина звука. Вискозност. Површински напон, капиларност и напон паре. кавитација. Статика флуида. Хидростатички притисак. Ојлерова једначина за миран флуид. Распоред притиска у течностима и гасовима у пољу земљине теже. Притисак течности на равне површине. Притисак течности на криве површине. Пливање. Релативно мировање течности.Кинематика флуида. Динамика идеалног флуида. Ојлерова једначина. Бернулијев интеграл Ојлерове једначине.Бернулијева једначина. Корекциони фактор кинетичке енергије. Цевни проблеми - облик са губицима. Коефицијент трења. Метод приближавања. Цевовод са турбомашином, критични притисак, затворен цевни систем. Енергијски дијаграм. Сложени цевоводи. Истицање кроз отворе и наглавке. Истицање са променљивим нивоом. Мерење протока.
Настава се изводи помоћу савремених стредстава (сва предавања урађена су у Power Pointu), али и на класичан начин помоћу креде и табле. Постоји низ филмова из механике флуида који се приказују студентима, али и дају за домаћи да се погледају. Кад је могуће на наставу се доносе и објекти везани за наставну јединицу (цевни елементи, мерила). Вежбе су подељене на рачунске (10 недеља) и лабораторијске (5 недеља). Рачунске вежбе прате наставу и на њима се решавају практични проблеми на табли уз постепено извођење резултата. На лабораторијским вежбама изводе се експерименти уз учешће студената, добијени резултати мерења се користе за добијање крајњих резултата и цртање графика. Студенти за домаћи морају да заврше вежбе, да би на следећим лабораторијским вежбама одбранили своје резултате и добили потврду за то.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Букуров, М.Механика флуида књига прва : основе2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Букуров, Ж.Механика флуида1987Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Букуров, Ж., Цвијановић, П.Механика флуида : задаци1982Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Букуров, М., Тодоровић, Б., Бикић, С.Збирка задатака из основа механике флуида2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Букуров, М., Бикић, С., Тодоровић, Б., Марковић, Б.Практикум из механике флуида2014скриптаСрпски језик
Roy, D.N.Applied fluid mechanics1988Ellis Horwood limitedЕнглески
Bansal, R. K.A textbook of fluid mechanics and hydraulic machines2015New Delhi: Laxmi PublicationsЕнглески
Yuan, S.W.Foundations of Fluid Mechanics1970London: Prentice-Hall InternationalЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада2.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Букуров др Маша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Вукић Марко
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Вукић Марко
Сарадник у настави

Лабораторијске вежбе