Предмет: Математика 3 (17 - MIT006)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 07.11.2018..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из диференцијалног рачуна функција више променљивих, вишеструких интеграла и теорије поља.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи пређено градиво из диференцијалног рачуна, вишеструких интеграла, криволинијских и површинских интеграла и теорије поља.
Теоријска настава (предавања): Функције више променљивих (Основни појмови, Непрекидност, Гранична вредност, Парцијални изводи и диференцијабилност, локални и условни екстеми). Интеграли (Двоструки, троструки, криволинијски и површински интеграл. Формуле везе.) Теорија поља (Векторска функција једне и више променљивих; гранична вредност; непрекидност; извод. Скаларна поља; извод у правцу; градијент;Хамилтонов оператор. Векторска поља; ротор; дивергенција; рад; циркулација; флукс.) Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. Излагање теоретског дела пропраћено је одговарајућим примерима који доприносе разјашњењу теоретског дела градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 2 дела (први део: функције више променљивих-диференцијални рачун; други део: интеграли и теорија поља;).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ралевић, Н., Ковачевић, И.Функције више променљивих, Диференцијални и интегрални рачун2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Стојаковић, М.Математичка анализа 22010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н., Жунић, Ј.Вишеструки интеграли и теорија поља2003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада30.00
Домаћи задатакдада10.00
Колоквијумнеда60.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Томић др Филип
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Томић др Филип
Ванредни професор

Аудиторне вежбе