Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ђокић др Радомир
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 133007
Механика 122005
Основи рачунарства и програмирања00406
Машински материјали40318
Техничка физика20204

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233007
Механика 222005
Инжењерске графичке комуникације42209
Електричне машине и енергетска електроника31117
Изборни страни језик20002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 333007
Машински елементи44008
Отпорност материјала44009
Техничка експлоатација машина21104
Изборни страни језик 220002

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике22005
Основи механике флуида21105
Основе машинских технологија 120204
Компјутерско пројектовање20225
Теорија механизама и машина21104
Теорија осцилација22005
Стручна пракса 100042

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи мотора СУС20114
Основи моторних возила31026
Изборни предмет 320205
Изборни предмет 422005
Изборни предмет 530306
Изборни предмет 622004

Година: 3, Семестар: Летњи

Металне конструкције у машиноградњи31116
Пројектовање машина непрекидног и аутоматизованог транспорта32106
Погонски системи21104
Теорија кретања друмских возила21104
Машине за биосистеме 221104
Изборни предмет 721104
Стручна пракса 200022

Година: 4, Семестар: Зимски

Теорија мотора СУС31116
Моторна возила20114
Грађевинске и комуналне машине31116
Складишта и складишни системи21104
Пројектовање машина прекидног транспорта31116
Изборни предмет 821104

Година: 4, Семестар: Летњи

Методе мерења и испитивања машина30125
Изборни предмет 932105
Изборни предмет 1031105
Изборни предмет 1131105
Завршни рад - истраживачки рад00005
Завршни рад - израда и одбрана00045