ванр. проф. др Ацо Антић


Недостаје слика

др Ацо Антић

Ванредни професор


Телефон021/485-2312
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 107A

Дипломски рад одбранио 21 децембра 1993. Магистарски рад под називом „Прилог развоју система за надзор алата у Аутоматским флексибилним технолошким структурама“ одбранио је 22 Новембра 2002. Од 1994 горине ради на Факултету техничких наука у Новом саду. Два пута боравио у Савезној Републици Немачкој на стручном усавршавању у периоду од: 21-06 до 20-07-2003 Фацххоцхсцхуле Ландсхут и 07-05 до 15-07-2006 Тецхнисцхе Универитäт Кеисерслаутерн, Лехрстухл фüр Фертигунстецхник унд Бетриебсорганисатион. Учесник више домаћих и међународних пројеката као истраживач и као руководилац пројекта. Оџао више предавања на страним факултетима у оквиру мреже ЦЕЕПУС пројеката. У звање Ванредног професора на Факултету техничких наука изабран 1. децембра 2015 године за ужу научну област "Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања". Област рада је програмирање ЦНЦ машина, ЦАД/ЦАМ системи, дијагностика и надзор алата. У оквиру области рада учествао у више консултатнтских и практичних пројеката са више домаћих фирми и малих и средњих предузећа.

Ванредни професор
01.12.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент02.12.2010.01.11.2015.Департман за производно машинство
Асистент са докторатом25.06.2010.01.11.2010.Департман за производно машинство
Асистент са магистратуром01.01.2002.01.06.2010.Департман за производно машинство
НазивУ Установи
Дијагностичке методе у савременим флексибилним технолошким структурама са посебним освртом на праћење-надзор хабања алата

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1993

Прилог развоју система за надзор алата у аутоматским флексибилним технолошким структурама

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Препознавање стања похабаности алата применом неуро-фази класификатора

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAntić A., Popović B., Krstanović L., Obradović R., Miloševic M.: Novel texture based descriptors for tool wear condition monitoring, Mechanical Systems and Signal Processing, 98, 2018, pp 1–15, ISSN: 0888-3270
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilošević M., Lukić D., Antić A., Lalić B., Ficko M., Šimunović G.: e-CAPP: A distributed collaborative system for internet-based process planning, Journal of Manufacturing Systems, 2017, Vol. 42, pp. 210-223, ISSN 0278-6125
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević D., Budak I., Antić A., Nagode A., Kosec B.: FEM Modeling and Analysis in Prevention of the Waterway Dredger’s Crane Serviceability Failure, Engineering Failure Analysis, 2013, Vol. 28, No 1, pp. 328-339, ISSN 1350-6307
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAntić A., Kozak D., Kosec B., Šiminović G., Šarić T., Kovačević D., Čep R.: Influence of Tool Wear on the Mechanism of Chips Segmentation Aand Tool Vibration, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 1, pp. 105-112, ISSN 1330-3651, UDK: 621.91.022:621.7.01
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilisavljević S., Mitrović S., Grubić-Nešić L., Simunovic G., Kozak D., Antić A.: The level of correlation between cultural values and system of customer relationship management., Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1037-1042, ISSN 1330-3651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević, D., Soković, M., Budak, I., Antić, A., Kosec, B.: Optimal finite elements method (FEM) model for the jib structure of a waterway dredger, Metalurgija 51, 1, 2012, pp 113 -116, ISSN: 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAntić A., Šimunović G., Šarić T., Milošević M., Ficko M.: A Model of Tool Wear Monitoring System for Turning, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 2, pp. 247-254, ISSN 1330-3651, UDK: 004.891:621.941.025
(М23) Рад у међународном часописуAntić, A., Petrović, B.P., Zelković, M., Kosec, B., Hodolič, J.: The influence of tool wear on the chip-forming mechanism and tool vibrations, Materijali in tehnologije 46, 3, 2012, pp 279-285, ISSN: 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуAntić, A., Zelković, M., Petrović, B.P., Živković, A., Hodolič, J.: Experimental analysis and FEM modelling of a cutting tool vibrations, Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu 54, 2, 2012, pp 117-125, ISSN: 0562-1887
(М23) Рад у међународном часописуŠarić T., Šimunović G., Ljujić R., Šimunović K., Antić A.: Use of soft computing technique for modelling and prediction of CNC grinding process, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 4, pp. 1123-1130, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуIlić V., Jorgovanović N., Antić A., Morača S., Ungureanu N.: A novel fully fast recovery EMG amplifier for the control of neural prosthesis, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 4, pp. 1131-1137, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуMilošević M., Lukić D., Borojević S., Šimunović G., Antić A.: A model of collaborative process planning system (e-CAPP), Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 1, pp. 97-103, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуLukić D., Milošević M., Antić A., Borojević S., Ficko M.: Multi-criteria selection of manufacturing processes in the conceptual process planning, Advances in Production Engineering and Management, 2017, Vol. 12, No 2, pp. 151-162, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуLukić D., Živanović S., Vukman J., Milošević M., Borojević S., Antić A.: The possibilities for application of STEP-NC in actual production conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, Vol. 32, No 7, pp. 3317-3328, ISSN 1738-494X
(М23) Рад у међународном часописуLukić D., Milošević M., Antić A., Borojević S., Ficko M.: Multi-criteria selection of manufacturing processes in the conceptual process planning, Advances in Production Engineering and Management, 2017, Vol. 12, No 2, pp. 151-162, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуMolotova Š., Čep R., Zlamal T., Mohyla P., Czan A., Antić A., Budak I., Mircea L.: Evaluation of Residual Stresses after Irregular Interrupted Machining, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 4, pp. 1009-1013, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBojić Ž., Radošević M., Ćosić I., Morača S., Avramović N., Antić A.: The analysis of the impact on the safety of traffic participants and causing the accidents of working machines - tractors, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 5, pp. 1591-1596, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Antić A.: FSW welding of Al-Mg alloy plates with increased edge roughness using square pin tools of various shoulder geometries, Materiali in Tehnologije, 2016, Vol. 50, No 3, pp. 387-394, ISSN 1580-2949
(М52) Рад у часопису националног значајаMilošević M., Lukić D., Đurđev M., Antić A., Borojević S.: An overview of genetic algorithms for job shop scheduling problems, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No 2, pp. 11-15, ISSN 1821-4932
(М53) Рад у научном часописуPetelj A., Hadžistević M., Antić A., Hodolič J.: Determination of Absorption Coefficient of Sample Under Non-laboratory Conditions, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 2, pp. 75-78, ISSN 1821-4932, UDK: 621
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМашине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаУниверзитет у Новом Саду02.12.2015.
ДоцентМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука02.12.2010.
АсистентМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука22.01.2010.
Асистент приправник РМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука02.07.2009.
АсистентМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука14.03.2007.
АсистентМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука31.03.2003.
Сарадник у наставиМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука01.07.1994.