Асистент-мастер Марио Шокац


Недостаје слика

Марио Шокац

Асистент-мастер


Телефон021/485-2332
E-mail
Академско звањеАсистент-мастер
КанцеларијаЛабораторија 010

Марио Шокац је дипломирао 2012. године, а мастерирао 2013. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. У току основних академских студија је учествовао на летњој међународној школи у Познану,  Пољска, где је са тимом студената из других земаља освојио прво место у решавању конкретних проблема из индустрије.

Од 2014. године је запослен као асистент-мастер на Факултету техничких наука у Новом Саду где изводи вежбе на на основним и мастер студијама производног машинства, основним студијама Анимације у инжењерству и основним студијама Биомедицинског инжењерства. Активно учествује на извођењу вежби на предметима као што су Реверзибилно инжењерство и ЦАQ, Пројектовање прибора и мерне машине, Методе 3Д дигитализације, Реверзибилно инжењерсто и брза израда прототипа у биомедицинском инжењерству, Прибори и Мерење и квалитет.

За време трајања докторских студија и студијских боравака у иностранству, боравио је у Баиа Маре, Румунија и у Славонском Броду и Ријеци, Република Хрватска, преко ЦЕЕПУС пројекта.

Учествује на пројектима финансираним од стране Министарства за науку аутономне покрајине Војводине и Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Аутор и коаутор је на неколико радова у часописима са импакт фактором са СЦИ листе, односно СЦИе листе. Такође је аутор и коаутор великог броја радова у научним конференцијама од националног значаја, часописима и међународним конференцијама.

Асистент-Мастер
01.01.2014.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Примена реверзибилног инжењерства на бази мулти-слајс компјутеризоване томографије код моделирања денталних надокнада

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Анализа утицаја параметара цоне беам компјутеризоване томографије на резултате 3Д дигитализације

Мастер рад

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBudak I., Mirković S., Šokac M., Santoši Ž., Puškar T., Vukelić Đ.: An approach to modelling of personalized bone grafts based on advanced technologies, International Journal of Simulation Modelling, 2016, Vol. 15, No 4, pp. 637-648, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSantoši Ž., Šokac M., Korolija-Crkvenjakov D., Kosec B., Soković M., Budak I.: Reconstruction of 3D models of cast sculptures using close ‐ range photogrammetry, Metalurgija, 2015, Vol. 54, No 4, pp. 695-698, ISSN 0543-5846, UDK: 669.35.6:739.5.? i2.7:620.18=111
(М23) Рад у међународном часописуMirković S., Budak I., Puškar T., Tadić A., Šokac M., Santoši Ž., Đurđević Mirković T.: Application of modern Computer-Aided Technologies in the production of individual bone graft: A case report, Vojnosanitetski pregled, 2015, Vol. 72, No 12, pp. 1126-1131, ISSN 0042-8450
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSantoši Ž., Budak I., Šokac M., Puškar T., Vukelić Đ., Trifković B.: 3D digitization of featureless dental models using close range photogrammetry aided by noise based patterns, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2018, Vol. 16, No 3, ISSN 0354–2025
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниBudak I., Mirković S., Šokac M., Puškar T.: Application of advanced engineering systems in design and fabrication of custom-made bone grafts, 1. International Scientific Conference on Dentistry, Novi Sad: Stylos doo Novi Sad, 17-19 Maj, 2016, pp. 60-65, ISBN 978-86-7473-59
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠokac M., Santoši Ž., Budak I., Car Z., Vukelić Đ.: Combination of contact and optical 3D digitizing methods for their application in reverse engineering, 8. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, 11-13 Septembar, 2017, pp. 65-68, ISBN 0184-9069
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠokac M., Margan V., Car Z., Budak I.: Comparative analysis and evaluation of measurement capabilities of contact and non-contact devices , 555. International Conference on Innovative Technologies – In-Tech 2016, Prag: Faculty of Engineering, University of Rijeka, 6-8 Septembar, 2016, pp. 263-266, ISBN 1849-0662
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠokac M., Budak I., Santoši Ž., Kadvany K., Puškar T., Vukelić Đ.: Emergence of new technologies in the designing and fabrication of patient-specific removable partial dentures (RPDs): A case study, 8. International Conference on Information Society and Technology – ICIST, Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 11-14 Mart, 2018, pp. 94-99, ISBN 978-86-8552-516-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠokac M., Miljanović D., Santoši Ž., Vukelić Đ., Budak I.: Application of 3D Technologies for Design and Fabrication of Mandibular Implant: A Case Study, 8. Young Biomedical Engineers and Researchers Conference - YBERC, Košice: Faculty of Mechanical Engineering, 3-5 Oktobar, 2018, pp. 185-189, ISBN 978-80-8086-271-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSantoši Ž., Budak I., Šokac M., Vukelić Đ.: Influence of surface quality on 3D digitization results obtained by close-range photogrammetry, 15. International Conference on Tribology - SERBIATRIB, Kragujevac: University of Kragujevac, Faculty of Engineering , 17-19 Maj, 2017, pp. 566-570, ISBN 978-86-6335-041-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSantoši Ž., Šokac M., Tadić B., Budak I., Šimunović G., Ilić Mićunović M., Vukelić Đ.: Evaluation of kinetic friction coefficient for wooden specimens, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 153-156, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić M., Šokac M., Budak I.: Application of computed tomography on multi-material objects, 17. International Conference on Materials: corrosion, heat treatment, materials testing and tribology - MTECH, Zadar: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 217-222, ISBN 2584-4334
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŠokac M., Budak I., Mirković S., Santoši Ž., Movrin D., Puškar T.: The role of advanced 3D technologies and additive manufacturing in designing and manufacturing of customized bone grafts, Journal for Technology of Plasticity, 2017, Vol. 42, No 2, pp. 33-45, ISSN 0354-3870, UDK: 621.7
(М52) Рад у часопису националног значајаŠokac M., Budak I., Ralević N., Soković M., Santoši Ž.: Accuracy analysis of clustering algorithms for segmentation of industrial CT images, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No 1, pp. 65-68, ISSN 1821-4932, UDK: 621
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Шокац М., Будак И., Мирковић С., Пушкар Т., Сантоши Ж.: Метод за моделовање кастомизованих коштаних графтова у стоматологији, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Сантоши Ж., Будак И., Трифковић Б., Шокац М., Вукелић Ђ., Хаџистевић М., Ходолич Ј.: Нова метода за аквизицију геометријских података у денталној протетици на бази блиско-предметне фотограметрије, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент-мастерМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука01.01.2017.
Асистент-мастерМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука01.01.2014.