На функцији: Секретар катедре


Звање Од До
Асистент-мастер Марио Шокац Асистент-мастер 01.07.2016. Катедра за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко - инжењерске аспекте 20160701