ванр. проф. др Мијодраг Милошевић


Недостаје слика

др Мијодраг Милошевић

Ванредни професор


Телефон021/485-2346
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 106

Рођен 14.09.1970.године у Бијељини.
• Образовање:
    Дипломске студије на машинском одсеку, Факултета техничких наука у Новом Саду је уписао 1990/91. шк. године. Дипломирао је 1997. године на смеру: „Производно машинство“, са просечном оценом 8,25. Дипломски рад под називом: „Развој програмске подршке за реализовање методологије за проверу радне тачности координатних мерних машина“, из предмета: „Мерење и контрола“, одбранио је са оценом 10.
    Магистарске студије на Факултету техничких наука, Машински одсек, смер: „Аутоматски флексибилни технолошки процеси“, уписао је 1997/98. шк. године. Положио је испите предвиђене наставним планом и програмом наведеног смера са просечном оценом 10. Магистарску тезу под називом: „Развој специјализованог CAD/CAPP/CAM решења применом савремених програмских система опште намене", одбранио је 2005. године.
    Докторску дисертацију под називом: „Колаборативни систем за пројектовање технолошких процеса израде производа базиран на интернет технологијама“, одбранио је 2012. године и тако стекао звање доктора техничких наука.

• Професионално искуство:
    1998. године запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду као стручни сарадник. Након магистратуре обављао послове асистента на групи предмета из области производног машинства. У звање ванредног професора изабран је 2017. године, на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, за ужу научну област: „Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуелно пројектовање“.
    2013. године обављао функцију шефа Лабораторије за технолошке процесе, техноекономску оптимизацију и виртуелно пројектовање. У периоду од 2013. до 2015. године обављао функцију шефа Катедре за машине алатке, технолошке процесе, флексибилне технолошке системе и процесе пројектовања.

• Научно-истраживачки рад:
    До сада је ангажован на 18 националних и међународних научно-стручних пројеката из области технолошког развоја, финансираних од стране: „Министарстава просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије“, као и „Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине“. Био је руководилац једног краткорочног истраживачког пројекта под називом "Примена колаборативног инжењерства у унапређењу процеса одрживе производње". Успешно учествује у сарадњи са привредом, кроз решавање стручних задатака и имплементацију апликативних програмских решења.
    До сада је, као аутор или коаутор, на домаћим и међународним научним конференцијама и у домаћим и међународним часописима, објавио преко 130 научно-стручних радова, од којих је 14 публиковано у међународним часописима са SCI листе. Коаутор је једног универзитетског уџбеника под називом: „Технолошка логистика и предузетништво“.

• Искуство у примени информационих технологија:
    Развој и имплементација рачунарских и информационих система који се односе на:
      - CAD/CAPP/CAM и PLM системе
      - Развој и управљање релационим базама података
       (ORACLE, Sybase, MS Access)
      - Програмирање у .NET и VBA окружењу
      - PL/SQL програмски језик и ORACLE APEX
      - Експертске системе и индустријски софтвер
      - e-Manufacturing и e-Business технологије и стратегије
      - Cloud Manufacturing
      - Internet of Things
      - Индустрија 4.0

Ванредни професор
25.09.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом16.06.2012.01.09.2012.Департман за производно машинство
Асистент са магистратуром27.09.2005.01.06.2012.Департман за производно машинство
Доцент25.09.2012.Катедра за машине алатке, технолошке процесе, флексибилне технолошке системе и процесе пројектовања
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Развој програмске подршке за реализовање методологије за проверу радне тачности координатних мерних машина

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Развој специјализованог ЦАД/ЦАПП/ЦАМ решења применом савремених програмских система опште намене

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Колаборативни систем за пројектовање технолошких процеса израде производа базиран на интернет технологијама

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAntić, A., Popović, B., Krstanović, L., Obradović, R., Milošević, M.: Novel Texture-Based Descriptors for Tool Wear Condition Monitoring, Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, Vol. 98, pp. 1-15, ISSN 0888-3270
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilošević M., Lukić D., Antić A., Lalić B., Ficko M., Šimunović G.: e-CAPP: A distributed collaborative system for internet-based process planning, Journal of Manufacturing Systems, 2017, Vol. 42, pp. 210-223, ISSN 0278-6125
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAntić, A., Šimunović, G., Šarić, T., Milošević, M., Ficko, M.: A Model of Tool Wear Monitoring System for Turning, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No. 2, pp. 247-254, ISSN 1330-3651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Zeljković, M., Tepić, J., Milošević, M., Lukić, D.: Techno-Economic Method for Evaluation and Selection of Flexible Manufacturing Systems, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No. 3, pp. 349-353, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Tepić, J., Kostelac, M., Lukić, D., Milošević, M.: Design and Economic Justification of Group Blanks Application, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No. 2, pp. 269-272, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Tepić, J., Milošević, M., Lukić, D., Hadžistević M.: Design of Casting Blanks in CAPP System for Parts of Piston-Cylinder Assembly of Internal compustion Engines, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No. 1, pp. 75-78, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić, V., Lukić, D., Stević, M., Milošević, M.: Integrated CAPP System for Plastic Injection Mold Manufacturing, Materiale Plastice, 2008, Vol. 45, No. 4, pp. 381-389, ISSN 0025-5289
(М23) Рад у међународном часописуLukić D., Živanović S., Vukman J., Milošević M., Borojević S., Antić A.: The possibilities for application of STEP-NC in actual production conditions, Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, Vol. 32, No. 7, pp. 3317-3328, ISSN 1738-494X
(М23) Рад у међународном часописуBorojević S., Lukić D., Milošević M., Vukman J., Kramar D.: Optimization of process parameters for machining of Al 7075 thin-walled structures, Advances in Production Engineering and Management, 2018, Vol. 13, No. 2, pp. 125-135, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуLukić, D., Milošević, M., Antić, A., Borojević, S., Ficko, M.: Multi-criteria selection of manufacturing processes in the conceptual process planning, Advances in Production Engineering and Management, 2017, Vol. 12, No. 2, pp. 151-162, ISSN 1854-6250
(М23) Рад у међународном часописуMilošević, M., Lukić, D., Borojević, S., Šimunović, G., Antić, A.: A model of collaborative process planning system (e-CAPP), Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No. 1, pp. 97-103, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBorojević, S., Jovišević, V., Todić, V., Milošević, M., Lukić, D.: Analysis of Faces’ Accessibility for the Purpose of Modular Fixtures Design, Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, 2012, Vol. 54, No. 2, pp. 127-133, ISSN 0562-1887
(М23) Рад у међународном часописуTepić, J., Todić, V., Lukić, D., Milošević, M., Borojević, S.: Development of the Computer-Aided Process Planning (CAPP) System for Polymer Injection Mold Manufacturing, Metalurgija, 2011, Vol. 50, No. 4, pp. 273-277, ISSN 0543-5846
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLukić, D., Milošević, M., Borojević, S., Đurđev, M., Vukman, J., Antić, A.: Manufacturing cost estimation in the conceptual process planning, Machine Design, 2016, Vol. 8, No. 3, pp. 83-90, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаLukić, D., Vukman, J., Živanović, S., Milošević, M., Borojević, S., Jovičić, G., Mlađenović, C.: Application of STEP-NC in the integration CAx and CNC systems:case studies , Machine Design, 2016, Vol. 8, No. 1, pp. 23-26, ISSN 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаMilošević, M., Lukić, D., Đurđev, M., Antić, A., Borojević, S.: An overview of genetic algorithms for job shop scheduling problems, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No. 2, pp. 11-15, ISSN 1821-4932
(М52) Рад у часопису националног значајаMilošević, M., Todić, V., Lukić, D.: Internet-Based Collaborative System For Process Planning, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No. 1, pp. 45-48, ISSN 1821-4932
(М53) Рад у научном часописуMilošević, M., Antić, A., Lukić, D., Vukman, J., Đurđev, M.: e-Manufacturing: Framework for a Collaborative Distributed Manufacturing, Scientific Bulletin, Series C, Fascicle: Mechanics, Tribology, Machine Manufacturing Technology, Technical University of Cluj Napoca, North University Center Of Baia Mare, 2016, Vol. 30, No. 1, pp. 70-73, ISSN 1224-3264
(М53) Рад у научном часописуMilošević, M., Lukić, D., Đurđev, M., Vukman, J., Antić, A.: Genetic algorithms in integrated process planning and scheduling – a state of the art review, Proceedings in Manufacturing Systems, 2016, Vol. 11, No. 2, pp. 83‒88, ISSN 2067-9238
(М53) Рад у научном часописуMilošević, M., Antić, A., Lukić, D., Jovičić, G., Vukman, J.: Distributed Process Planning through Web-based Collaboration, Scientific Bulletin, Series C, Fascicle: Mechanics, Tribology, Technical University of Cluj Napoca, North University Center Of Baia Mare, 2014, Vol. 28, No. 1, pp. 65-68, ISSN 1224-3264
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
ДоцентТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеУниверзитет у Новом Саду25.09.2012.
АсистентПројектовање и оптимизација технолошких процеса и техничка припрема производњеФакултет техничких наука26.08.2009.
Асистент приправник РТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука02.07.2009.
АсистентТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука27.09.2005.
Асистент приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.12.1999.
Истраживач приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.12.1998.
Истраживач приправникТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовањеФакултет техничких наука01.12.1997.