доц. др Драган Родић


Недостаје слика

др Драган Родић

Доцент


Телефон021/485-2324
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 110

Рођен је 07. августа 1984. године у Бачкој Паланци, Р. Србија. Основну школу “Вук Караџић” завршио је 1999. године у родном граду. Исте године уписао је Средњу техничку школу “9. Мај” у Бачкој Паланци, електротехнички смер, коју завршава 2003. год. Студије Производног машинства уписао је школске 2003/04. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. После ослуженог војног рока интегрисане основне и мастер студије првог и другог степена завршио је 2010. год. и стекао звање дипломирани мастер инжењер машинства. Дипломски-мастер рад под називом ” Примена фази логике и АНФИС система у истраживањима процеса обраде чеоним глодањем” одбранио је са оценом 10 (десет). Докторске студије уписао је шк. 2010/11. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, на смеру Машинство. Докторску дисертацију под називом "Оптимизација процеса електроерозивне обраде савремених инжењерских материјала" одбранио је 12.09.2019. на Факултету техичких наука у Новом Саду. У научно звање истраживач приправник први пут је биран 2011. на Факултету техничких наука за ужу област: Процеси обраде скидањем материјала. Од 2014. год запослен је као истраживач сарадник. Област научно истраживачке активности је претежно оријентисана на технологију обаде резањем, неконвенционалне поступке обраде, примену статистичких метода и алата вештачке интелигенције. Аутор је и коаутор у преко шесдесет научних и стручних радова у домаћим и међународним часописима. Током академнске каријере у оквиру међународних пројеката боравио је на Универзитетима широм Европе. Ожењен је и има једну ћерку.

Доцент
01.01.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Истраживач сарадник01.01.2014.Департман за производно машинство
Истраживач приправник01.01.2011.01.12.2013.Департман за производно машинство
НазивУ Установи
Оптимизација процеса електроерозивне обраде савремених инжењерских материјала

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2019

Примена фази логике и АНФИС система у истраживањима процеса обраде чеоним глодањем

Интегрисане академске студије

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovač P., Gostimirović M., Rodić D., Savković B.: Using the temperature method for the prediction of tool life in sustainable production, Measurement, 2019, Vol. 133, pp. 320-327, ISSN 0263-2241
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRodić D., Gostimirović M., Sekulić M., Madić M., Aleksić A.: Fuzzy model-based optimal energy control during the electrical discharge machining, Neural Computing and Applications, 2020, ISSN 0941-0643
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRodić D., Sekulić M., Gostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Kramar D.: Fuzzy logic and sub-clustering approaches to predict main cutting force in high-pressure jet assisted turning, Neural Computing and Applications, 2020, ISSN 0941-0643
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVukman J., Lukić D., Borojević S., Rodić D., Milošević M.: Application of Fuzzy Logic in the Analysis of Surface Roughness of Thin‑Walled Aluminum Parts, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2020, Vol. 21, No 1, pp. 91-102, ISSN 2234-7593
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Radovanović M., Madić M., Rodić D., Kulundžić N.: Inverse electro-thermal analysis of the material removal mechanism in electrical discharge machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, Vol. 97, No 5-8, pp. 1861-1871, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTarić M., Kovač P., Nedić B., Rodić D., Ješić D.: Monitoring and neural network modeling of cutting temperature during turning hard steel, Thermal Science, 2018, Vol. 22, No 2, pp. 1-10, ISSN 0354-98
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Sekulić M., Rodić D., Pejić V.: Evolutionary optimization of jet lag in the abrasive water jet machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, Vol. 101, No 9-12, pp. 3131-3141, ISSN 0268-3768
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovač P., Rodić D., Pucovski (Pucovsky) V., Savković B., Gostimirović M.: Multi-output fuzzy inference system for modeling cutting temperature and tool life in face milling, Journal of Mechanical Science and Technology, 2014, Vol. 28, No 10, pp. 4247-4256, ISSN 1738-494X, UDK: DOI 10.1007/s12206-014-0938-0
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovač P., Rodić D., Pucovski (Pucovsky) V., Savković B., Gostimirović M.: Application of Fuzzy Logic and Regression Analysis for Modeling Surface Roughness in Face Milliing, Journal of Intelligent Manufacturing, 2013, Vol. 24, No 4, pp. 755-762, ISSN 0956-5515, UDK: DOI 10.1007/s10845-012-0623-z
(М23) Рад у међународном часописуKovač P., Pucovski (Pucovsky) V., Gostimirović M., Savković B., Rodić D.: INFLUENCE OF DATA QUANTITY ON ACCURACY OF PREDICTIONS IN MODELING TOOL LIFE BY THE USE OF GENETIC ALGORITHMS, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 2014, Vol. 21, No 2, pp. 14-21, ISSN 1943-670X
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомKovač P., Rodić D., Savković B., Pucovski (Pucovsky) V., Gostimirović M.: Modelling Tool Wear in Avoiding the Risk of Breakage by Using Fuzzy Logic, Integritet i vek konstrukcija, 2015, Vol. 15, No 2, pp. 103-109, ISSN 1451-3749, UDK: 621
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRodić D., Gostimirović M., Laković N., Batinić B., Kulundžić N.: Fuzzy analysis of surface roughness in electrical discharge machining, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 29-30 Maj, 2019, pp. 118-121, ISBN 978-1-7281-2902-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRodić D., Gostimirović M., Kovač P., Sekulić M., Savković B.: Principle of electrical discharge machining of non-conductive zirconia ceramics, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 28-29 Septembar, 2018, pp. 33-36, ISBN 978-86-6022-094-5, UDK: 621.7/.9
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRodić D., Gostimirović M., Kovač P., Mankova I., Pucovski (Pucovsky) V.: Predicting of machining quality in electric discharge machining using intelligent optimization techniques, International Journal of Recent Advances in Mechanical Engineering, 2014, Vol. 3, No 2, pp. 1-9, ISSN 2200-5854, UDK: DOI : 10.14810/ijmech.2014.3201
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука01.01.2020.
Истраживач сарадникПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука01.01.2017.
Истраживач сарадникПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука01.01.2014.
Истраживач приправникПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука29.12.2010.