Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Studije na Departmanu za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, podeljene su u tri stepena....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Vidaković dr Milan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematička analiza 14301.009
Algebra4400.009
Programski jezici i strukture podataka4040.009
Izborni strani jezik 13000.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Fizika4031.009
Osnovi elektrotehnike4400.009
Arhitektura računara4031.009
Izborni strani jezik3000.003

Godina: 2, Semestar: Zimski

Modeliranje i simulacija sistema4031.008
Logičko projektovanje računarskih sistema 13021.006
Matematička analiza 24301.008
Objektno programiranje4031.008

Godina: 2, Semestar: Letnji

Operativni sistemi4031.008
Sociološki aspekti tehničkog razvoja2000.003
Sistemi automatskog upravljanja4220.008
Sistemska programska podrška u realnom vremenu 13030.006
Verovatnoća i slučajni procesi2101.005

Godina: 3, Semestar: Zimski

Metode optimizacije4211.008
Izborni predmet 14121.008
Izborni predmet 22031.006
Izborni predmet 32011.004
Izborni predmet 42020.004

Godina: 3, Semestar: Letnji

Izborni predmet 54031.008
Izborni predmet 63021.006
Izborni predmet 72011.004
Izborni predmet 82020.004
Izborni predmet 94031.008

Godina: 4, Semestar: Zimski

Izborni predmet 104120.007
Izborni predmet 110-400-40.007
Izborni predmet 123020.006
Izborni predmet 132020.004
Izborni predmet 140-200-20.004
Stručna praksa- projekat0003.003

Godina: 4, Semestar: Letnji

Izborni predmet 150-400-40.007
Izborni predmet 163030.005
Izborni predmet 173030.004
Završni - diplomski rad0009.0013