prof. dr Nikola Đurić


Nedostaje slika

dr Nikola Đurić

Redovni profesor


Telefon021/485-4513
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 119

Nikola Đurić rođen je 01.05.1973. godine u Novom Sadu. Nakon završetka osnovne škole u Šajkašu, upisuje se u srednju elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“, u Novom Sadu, koju završava 1992. godine, sa odličnim uspehom. Iste godine uspešno polaže prijemni ispit za upis na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Energetika, elektronika i telekomunikacije.

U roku od 5 (pet) godina završava fakultet i diplomira na usmerenju Telekomunikacije, 08.07.1997. godine, kao prvi student generacije na ovom smeru. Diplomski rad, pod nazivom „Frekvencijsko skremblovanje Adamarovom transformacijom”, odbranio je sa ocenom 10.00 kod prof. dr Milorada Obradovića, na Katedri za telekomunikacije i obradu signala.

Neposredno nakon odbrane diplomskog rada, u septembru 1997. godine, angažovan je na Fakultetu tehničkih nauka, gde je biran u zvanje asistenta pripravnika, za užu naučnu oblast Teorijska elektrotehnika, Katedre za teorijsku elektrotehniku. Zadužen je za izvođenje nastave na nekoliko predmeta matične Katedre, a njegov pristup i rad sa studentima, u poslednjih nekoliko godina na anketama vezanim za ocenjivanje kvaliteta izvođenja nastave biva ocenjen ocenama preko 9.50.

U septembru 1997. godine, upisao je postdiplomske studije, takođe na Fakultetu tehničkih nauka, smer Telekomunikacije i obrada signala. Na postdiplomskim studijama položio je sve ispite predviđene Planom i programom postdiplomskih studija, sa prosečnom ocenom 10.00.

Magistarsku tezu, pod nazivom „Kodovanje u višedimenzionom kanalu za memorisanje informacija“, uspešno je odbranio 2003. godine, pod mentorstvom prof. dr Miroslava Despotovića.

Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Dekodovanje MTR kodova principom finog odlučivanja na kanalima za magnetsko memorisanje informacija“, uspešno je odbranio 2009. godine, takođe na Fakultetu tehničkih nauka, smer telekomunikacije i obrada signala, pod mentorstvom prof. dr Vojina Šenka.

Tečno govori engleski i ruski jezik.

Redovni profesor
22.04.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent22.04.2010.01.04.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa doktoratom01.12.2009.01.04.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom30.03.2004.01.11.2009.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor22.04.2015.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za teorijsku elektrotehniku
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2015.Katedra za teorijsku elektrotehniku
NazivU Ustanovi
“Frekvencijsko skremblovanje Adamarovom transformacijom”

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Kodovanje u višedimenzionom kanalu za memorisanje informacija

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Dekodovanje MTR kodova principom finog odlučivanja na kanalima za magnetsko memorisanje informacija

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N.: The adaptive boundary approach for exposure assessment in a broadband EMF monitoring, Measurement, 2016, Vol. 93, No 1, pp. 515-523, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.07.055
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N., Bjelica J., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency EMF monitoring, Measurement, 2017, Vol. 100, No 1, pp. 110-114, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.12.061
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuĐurić N., Antić D., Kljajić D., Fanti A., Đurić S.: The SEMONT's database support for quad-band monitoring of EMF exposure, Measurement, 2017, Vol. 99, No 3, pp. 79-89, ISSN 0263-2241, UDK: DOI:10.1016/j.measurement.2016.12.019
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić D., Đurić N., Bjelica J., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency EMF monitoring, Measurement, 2017, Vol. 100, No 1, pp. 110-114, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.12.061
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The measurement procedure in the SEMONT monitoring system, Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol. 186, No 3, pp. 1865-1874, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-013-3500-0
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT continuous monitoring of daily EMF exposure in an open area environment, Environmental Monitoring and Assessment, 2015, pp. 187-191, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-015-4395-8
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Đurić N., Damnjanović M.: The optimal useful measurement range of an inductive displacement sensor, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2015, Vol. 45, No 2, pp. 132-141, ISSN 0352-9045
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Prša M.: Determining Low-Frequency Earth Return Impedance: A Consistent Electromagnetic Approach, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 5, pp. 225-244, ISSN 1785-8860, UDK: DOI: 10.12700/APH.12.5.2015.5.13.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFanti A., Casu S., Desogus F., Đurić N., Giuseppe M.: Design and optimization of a microwave irradiated and resonant continuous biochemical reactor, Radio Science, 2016, Vol. 52, No 7, pp. 1199-1212, ISSN 0048-6604, UDK: DOI: 10.1002/2016RS006018
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić N., Despotović M.: Application of MTR soft-decision decoding in multiple-head magnetic recording systems, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2009, Vol. 34, No 3, pp. 381-392, ISSN 0256-2499
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Nađ L., Damnjanović M., Đurić N., Živanov Lj.: A novel application of planar-type meander sensors, Microelectronics International, 2011, Vol. 28, No 1, pp. 41-49, ISSN 1356-5362
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMilutinov M., Đurić N., Pekarić Nađ N., Mišković D., Knežević D.: Multiband sensors for wireless electromagnetic field monitoring system – SEMONT, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2012, Vol. 25, No 2, pp. 137-150, ISSN 0353-3670
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Linearity of Shielded Measuring Transformer, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-6556-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Antić D., Prša M.: Determination of Frequency Dependant Permeability of Nonlinear ACSR Core, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-5, ISBN 978-1-4799-6556-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014, pp. 289-292, ISBN 978-1-4799-5995-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N.: The MAP in LC As a Soft-decision Method for MTR Decoding in LDPC-MTR Concatenation, 1. International Conference on Computer and Computational Intelligence – ICCCI, Hammamet, 13-15 Jun, 2014, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Đurić N., Kljajić D.: Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor, 10. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaka, 8-10 Oktobar, 2014, pp. 382-387, ISBN 978-1-4799-5040-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, 1. International Conference on Environmental Monitoring, Simulation and Remediation – ICEMSR, Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 14-15 Avgust, 2014, pp. 501-505
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Network Utilization for the Low-frequency EMF Monitoring, 21. International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications – MIKON, Krakow, 9-11 Maj, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-2213-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Continuous Monitoring and Exposure Assessment for the Low-frequency EMF, 1. IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices for the Transformation of Societies (EmergiTech), Mauricijus, 1-6 Avgust, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-0705-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Đurić N., Antić D., Kljajić D.: The Inductive Sensor Analysis for the Energy Harvesting Applications, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 61-64
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High‐power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kljajić D.: An Approach for the Design of Chemical Reactors under Microwave Irradiation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 574-576, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Bjelica J.: Resonant Cavity as Microwave Exposure System for Biological Materials, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 581-584, ISBN 978-86-7466-649-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAntić D., Mijatović G., Đurić N., Mazzarella G.: The COMSOL Support for Analysis of Inductors with Variable Geometry, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 550-553, ISBN 978-86-7466-649-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Mijatović G., Antić D., Kasaš-Lažetić K.: The Variable Geometry Inductors for the Energy Harvesting Applications, 11. INDEL, Banja Luka: Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-1-5090-2328-8, UDK: DOI: 10.1109/INDEL.2016.7797790
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCasu S., Fanti A., Đurić N., Desogus F., Mazzarella G.: Microwave Resonant Cavity as a Reactor for the Enzymatic Hydrolysis of Sucrose, 15. Mediterranean Microwave Symposium MMS, Lecce, 30-2 Novembar, 2015, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-7391-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Fanti A.: The Boundary Exposure Assessment for Continuous Monitoring of the Low-Frequency EMF, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2015, pp. 539-542, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Adaptive Boundary Approach for EMF Exposure Assessment in Broadband Measurements, 36. Progress in Electromagnetics Research Symposium PIERs, Prag: The Electromagnetics Academy, 6-9 Jul, 2015, pp. 1889-1892, ISBN 978-1-934142-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Influence of ACSR steel core permeability on conductor's load parameters, 19. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA, Burgas, 29-1 Maj, 2016, pp. 189-192, ISBN 978-1-4673-9521-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanojević M., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Prša M.: Analysis of generalized droop control in medium and low voltage power electric grids, 11. INDEL, Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, pp. 1-4, UDK: DOI: 10.1109/INDEL.2016.7797817
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Prša M.: Modeling Composite Aluminum Conductors for Electric Field Determination, 6. International Conference on Modern Power Systems MPS, Cluj-Napoca, 18-21 Maj, 2015, pp. 156-160
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelica J., Đurić N., Fanti A., Đurić S.: The Planar Inductor with Adjustable Surface for Energy Harvesting Applications, 38. The Progress in Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Sankt Peterburg, 22-25 Maj, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Mijatović G., Antić D., Bjelica J., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: Double-layer Variable Geometry Inductor for Energy Harvesting Applications, 38. The Progress in Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Sankt Peterburg, 22-25 Maj, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Mitić M., Radosavljević N., Borić A.: The Concept Review of the EMF RATEL Monitoring System, 22. IEEE International Microwave and Radar Conference MIKON, Poznan, 15-17 Maj, 2018, pp. 322-324
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHaška K., Mijatović G., Đurić N.: Electromagnetic characterization of in inductors with variable geometry, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-933-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High-power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović B., Đurić N.: Monitoring of EMF with SEMONT system, 6. International PhD Seminar on Computational electromagnetics and bioeffects of electromagnetic fields – CEMBEF, Novi Sad, 28-30 Jun, 2012, pp. 63-66, ISBN 978-86-7892-410-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajović V., Đurić N., Herceg D.: Serbian Laws and Regulations as Foundation for Electromagnetic Field Monitoring Information Network, 10. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 25-29 Septembar, 2011, ISBN ISBN: 978-86-6125-04
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Serbian Remote Monitoring System for Electromagnetic Environmental Pollution, 10. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš, 5-8 Oktobar, 2011, pp. 701-704, ISBN 978-1-4577-2016-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Šenk V., Vasić B.: MAP Decoding of MTR Codes in Multiple-Head Magnetic Recording Systems, 10. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš, 5-8 Oktobar, 2011, pp. 164-167, ISBN 978-1-4577-2018-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Despotović M., Vasić B. : Low-Density Parity-Check Codes and Iterative Decoding For Two-Track Two-Head E2PR4 Channel, 6. TELSIKS - International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš, 1-3 Oktobar, 2003, str. 421-424, ISBN 0-7803-7963-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPrša M., Juhas A., Đurić N. : Iterativna 2D metoda konačnih elemenata za određivanje magnetskog polja ciklično ponavljajućih se struktura, 12. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 5-7 Novembar, 2003, str. 1-3, ISBN 86-80249-74-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N. : Iterative decoding of LDPC-MTR code concatenation over partial response magnetic recording channels, 2. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Novi Sad, 19-21 Maj, 2005, str. 2-4, ISBN 86-85211-45-X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Juhas A., Herceg D. : Determination of electric field around Mobtel GSM base station, 2. PSUUNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Novi Sad, 19-21 Maj, 2005, str. 1-5, ISBN 86-85211-45-X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N. : Soft-output decoding of LDPC-MTR codes concatenation over two-track two-head E2PR4 channel , 5. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš, 28-30 Septembar, 2005, str. 419-422, ISBN 0-7803-9164-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Despotović M. : Soft-output decoding approach of maximum transition run codes, 5. IEEE International Conference EUROCON, Beograd, , str. 490-493, ISBN 1-4244-0049-X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Despotović M. : Soft-output decoding in multiple-head MTR encoded Magnetic recording Systems, 6. IEEE International Conference on Communications (ICC), Istambul: IEEE society, 11-15 Jun, 2006, str. 1255-1258, ISBN 1-4244-0355-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N. : Soft-decision MTR codes in multiple-track digital magnetic recording systems, 1. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Phuket, 10-11 Maj, 2007, str. 53-54
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N. : A MAP algorithm for soft-decision decoding of MTR codes, 4. International Conference on Engineering – ICET, Novi Sad, 28-30 April, 2009, str. 1-3, ISBN 978-86-7892-161-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N. : MAP decoding of MTR codes in LDPC-MTR encoded magnetic recording systems, 9. International Conference on Telecommunications in Modern Sattelite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), Niš, 7-9 Oktobar, 2009, str. 410-413, ISBN 978-86-85195-81-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić S., Damnjanović M., Nađ L., Živanov Lj., Đurić N. : Displacement Inductive Sensor:Simulation Tool Algorithm, 8. EUROCON, Sankt Petersurbg, 18-23 Maj, 2009, str. 671-676, ISBN 978-1-4244-3860-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Prša M., Đurić N. : Proximity Effect Against Skin Effect in Two Coupled U-shaped Busbars - Attempt II, 9. International Conference on Applied Electromagnetixs - PES 2009, Niš, 31-2 Avgust, 2009, str. 12-16, ISBN 978-86-85195-84-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Šenk V. : Methods for the Soft-decision Decoding of MTR Codes in Multiple-Head Magnetic Recording Systems, 10. IEEE International Conference on Communications (ICC), Cape Town: IEEE society, 23-27 Maj, 2010, str. 1-5, ISBN 987-1-4244-6404-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Prša M., Bajović V., Đurić N.: Verification of the Earth Return Impedance , 5. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Phuket, 2-3 Maj, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrobok M., Đurić N.: Uncertainty Assessment of Electric Probe in Electromagnetic Field Monitoring System, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš: aculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia , 29-1 Jun, 2011, pp. 748-751, ISBN 978-86-6125-033-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilutinov M., Đurić N., Mišković D., Knežević D.: Area Monitor Sensor for Broadband Electromagnetic Environmental Pollution Monitoring, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš, 29-1 Jun, 2011, pp. 217-220, ISBN 978-86-6125-031-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović B., Đurić N., Mišković D., Knežević D.: Sensor communication in wireless electromagnetic field monitoring system, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš, 29-1 Jun, 2011, pp. 221-224, ISBN 978-86-6125-031-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilutinov M., Đurić N., Vukobratović B.: Multy-Band Area Monitor Sensor in Information Network for Electromagnetic Fields Monitoring, 10. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 25-29 Septembar, 2011, ISBN 978-86-6125-042-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilutinov M., Đurić N., Vukobratović B.: Sensor Networking for Power Lines Magnetic Field Monitoring, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, ISBN 978-86-7892-355-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Information Network for EMF Monitoring in Power System, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-355-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K.: Information Network for Continuous Electromagnetic Fields Monitoring, 10. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 25-29 Septembar, 2011, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-042-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K.: Serbian System for Remote Monitoring of Electromagnetic Fields, 4. Acta Electrotehnica, Proceedings of the 4th International Conference on modern Power Systems MPS 2011, Cluj-Napoca, 17-20 Maj, 2011, pp. 140-142, ISBN 1841-3323
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Prša M., Đurić N., Vukobratović B.: Comparison of Electromagnetic Characteristics of ACSR and ACCR Conductors, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-355-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPrša M., Kasaš-Lažetić K., Đurić N.: Determination of Frequency Dependent Radiuses of Steel Cored Aluminum Conductors, 2. International Conference on Electric and Magnetic Fields at Extremely Low Frequency EMF-ELF, Paris, 24-25 Mart, 2011, pp. 117-123, ISBN ISBN 2-912328-58-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKasaš-Lažetić K., Prša M., Herceg D., Đurić N.: Determination of magnetic parameters of ACSR steel core, 17. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA, Bourgas, 28-30 Maj, 2012, pp. 171-178, ISBN ISSN 1314-6297
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavecan N.: Internet Portal of the SEMONT Information Network for the EM Field Monitoring, 4. International Conference on Advances in Future Internet - AFIN, Rim, 19-24 Avgust, 2012, pp. 55-59, ISBN 978-1-61208-211-0 (Best paper award)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Kavečan N., Kljajić D.: The EM Field Register of the SEMONT Broadband Monitoring Network, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 20-22 Septembar, 2012, pp. 27-30, ISBN 978-1-4673-4748-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić N., Šenk V.: The MAP Implementation in Logic Circuits for Soft-decision Decoding of MTR Codes, 6. European Modeling Symposium - EMS, Malta, 14-16 Novembar, 2012, pp. 201-206, ISBN 978-0-7695-4926-2/12
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduNađ L., Đurić S., Damnjanović M., Đurić N., Brkić M., Menićanin A. : Inductive Displacement Sensor in Humanoid Robotic Application, 11. Joint MMM-Intermag Conference, Washington, DC, 18-22 Januar, 2010, str. 1822-1822
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić N. : In-Track Iterative Decoding For Two-Track Partial Response Magnetic Recording Channels, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2004, Vol. 17, Broj 2, str. 341-351, ISSN 0353-3670
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić N. : Soft-output decoding of LDPC-MTR codes concatenation over two-track two-head E2PR4 channel, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2005, Vol. 17, Broj 3, str. 343-353, ISSN 0353-3670
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKasaš-Lažetić K., Prša M., Đurić N. : Proximity Effect Against Skin Effect in Two Coupled U-shaped Busbars, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2009, Vol. 22, Broj 3, str. 293-303, ISSN 0353-3670
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSečujski M., Delić V., Pekar D., Jovanov Lj., Đurić N. : Govorne tehnologije i njihovo mesto u savremenim komunikacijama, Info M, 2003, Vol. 2, Broj 6-7, str. 52-55, ISSN 1450-6254, UDK: 659.25
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K.: Information Network for Continuous Electromagnetic Fields Monitoring, International Journal of Emerging Sciences - IJES, 2011, Vol. 1, No 4, pp. 516-525, ISSN 2222-4254
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurić N., Marković Đ.: Pregled EN standarda u domenu elektromagnetske kompatibilnosti, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, No 14/2011, pp. 3500-3503, ISSN 0350-428X, UDK: 621.37
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Šenk V.: Primena finog odlučivanja kod dekodovanja MTR kodova na kanalima za magnetski zapis, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 24-26 Novembar, 2009, pp. 564-571, ISBN 978-86-7466-375-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Vasić B.: State of the art and future directions in constrained multi track code research for magnetic recording systems, 55. ETRAN, Banja Vrućica, 6-9 Jun, 2011, pp. 1-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Šenk V. : Primena finog odlučivanja kod dekodovanja MTR kodova na kanalima za magnetski zapis, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 24-26 Novembar, 2009, str. 564-571, ISBN 978-86-7466-375-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Pekar D., Jovanov Lj. : Struktura srpske SpeechDat(E) govorne baze snimljene preko fiksne telefonske mreže , 4. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Bečej: FTN, 16-17 Maj, 2002, str. 57-60
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Sečujski M., Delić V. : Srpska SpeechDat(E) govorna baza snimljena preko fiksne telefonske mreže, 46. ETRAN, Teslić: Društvo za ETRAN, 4-7 Jun, 2002, str. 333-336, ISBN 86-80509-41-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Sečujski M., Delić V. : Fonemska struktura predviđenog sadržaja srpske SpeechDat(E) govorne baze, 4. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Bečej: FTN, 16-17 Maj, 2002, str. 61-64
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Despotović M. : Low-density parity check codes over partial response magnetic recording channels, 47. ETRAN, Herceg Novi, 9-13 Jun, 2003, str. 94-98, ISBN 86-80509-45-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPekar D., Delić V., Sečujski M., Đurić N., Jovanov Lj. : Modularni kontakt centri u poslovanju banaka Naziv skupa: Zbornik radova X konferencije INFOBANK
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N., Despotović M. : Distance analysis for E2PR4 two-track two-head magnetic recording channel, 11. TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2003, str. 26-28, ISBN 86-84957-00-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N. : Iterative decoding of in-track low-density parity-check code over two-track partial response magnetic recording channels, 48. ETRAN, Čačak: Društvo za ETRAN, 6-10 Jun, 2004, str. 44-47, ISBN 86-80509-49-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPrša M., Juhas A., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Milutinov M. : Proračun intenziteta vektora jačine električnog polja u okolini Mobtelove GSM bazne stanice Zrenjanin-3, 48. ETRAN, Čačak: Društvo za ETRAN, 6-10 Jun, 2004, str. 196-199, ISBN 86-80509-49-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanov Lj., Pekar D., Đurić N. : AnMailReader – CTI aplikacija za čitanje e-mail poruka, 5. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Sombor: FTN, 9-10 Septembar, 2004, str. 33-36
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N. : Benefits of MTR constraints in soft-output decoding of LDPC-MTR codes concatenation over E2PR4 channel model, 49. ETRAN, Budva: Društvo za ETRAN, 5-10 Jun, 2005, str. 45-48, ISBN 86-80509-53-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRonto R., Pekar D., Đurić N. : Realizacija telefonskog govornog portala na bazi ASR i TTS, 49. ETRAN, Budva: Društvo za Etran, 5-10 Jun, 2005, str. 392-395, ISBN 86-80509-53-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić N. : Soft-output values propagation through the boolean logic circuits, 14. TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 21-23 Novembar, 2006, str. 581-583, ISBN 86-7466-275-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDelić V., Sečujski M., Đurić N., Vujnović Sedlar N., Mišković D., Ronto R. : Profil prvih samouslužnih telefonskih korisničkih servisa baziranih na govornim tehnologijama na srpskom jeziku, 11. IT, Informacione tehnologije, Žabljak: ETF Podgorica, 26-5 Februar, 2006
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMišković D., Đurić N., Jakovljević N. : Alfanum word spotter kao vid primene ASR tehnologije , 51. ETRAN, Herceg Novi, 4-8 Jun, 2007, ISBN 987-86-80509-62-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDelić V., Đurić N., Mišković D., Sečujski M. : Strategije usmenog dijaloga čovek-mašina, 7. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Kelebija, 2-3 Oktobar, 2008, str. 50-53, ISBN 978-86-7892-136-0
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaĐurić N. : Dekodovanje MTR kodova principom finog odlučivanja na kanalima za magnetsko memorisanje
(M72) Odbranjen magistarski radĐurić N. : Kodovanje u višedimenzionom kanalu za memorisanje informacija, Magistarska teza , Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2003, UDK: 007>:004(043.2)
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na granicama izloženosti, 2016
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2016
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Antić D., Kljajić D.: Baza podataka SEMONT sistema za kontinualni monitoring i procenu izloženosti elektromagnetskim poljima, 2017
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti magnetskim poljima niskih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2017
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Đurić N., Kavečan N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: Puler servis za prikupljanje mernih podataka u sistemima za monitoring elektromagnetskog polja zasnovanih na Narda familiji bežičnih mernih senzora, 2018
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorijska elektrotehnikaUniverzitet u Novom Sadu22.04.2020.
Vanredni profesorTeorijska elektrotehnikaUniverzitet u Novom Sadu22.04.2015.
DocentTeorijska elektrotehnikaFakultet tehničkih nauka22.04.2010.
Asistent - stari nazivElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka25.11.2007.
Asistent - stari nazivElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka30.03.2004.