prof. dr Biljana Mihailović


Nedostaje slika

dr Biljana Mihailović

Redovni profesor


Telefon021/485-2307
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 603

 Biljana Mihailović rođena je 1976. godine u Vrbasu gde je stekla osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Osnovne studije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Odseku za matematiku.  Magistrirala je 2003. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je i doktorirala 2009. godine. Od 1999. godine  zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde i sada radi kao redovni profesor.  Područje njenog naučnog rada je aktuelna oblast matematike i njene primene, Teorija fazi mere i integrala. Učestvovala je na međunarodnim konferencijama, autor je ili koautor preko 50 naučnih radova. Učestvovala je u organizaciji nekoliko konferencija i do sada je bila angažovana na četiri naučna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na jednom međunarodnom projektu.

Redovni profesor
25.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent25.02.2010.01.02.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa doktoratom01.10.2009.01.02.2010.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom01.06.2004.01.09.2009.Departman za opšte discipline u tehnici
Vanredni profesor25.02.2015.24.02.2020.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
/

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1998

Integralne reprezentacije operatora agregacije

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2003

Reprezentacija pozitivne i negativne funkcionele korisnosti pomoću Šokeovog i Sugenovog integrala

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaM. Štrboja, B. Mihailović, J. Ivetić: A Refinement of the Jensen Type Inequality for the Pseudo-integral, Artificial Intelligence: Theory and Applications, Springer, (2021), 47-63
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaM. Kalina, M. Manzi, B. Mihailović: Choquet integrals and T-supermodularity, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Intelligent Systems: Models and Applications , Berlin, Springer -Verlag, (2013), 61-75
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiB. Mihailović, E. Pap, M. Štrboja, A. Simićević: A unified approach to the monotone integral-based premium principles under the CPT theory, Fuzzy Sets and Systems 398, (2020), 78-97
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiM. Todorov, M. Štrboja, E. Pap, B. Mihailović: Jensen type inequality for the bipolar pseudo-integrals, Fuzzy Sets and Systems 379, (2020), 82-101
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiM. Štrboja, E. Pap, B. Mihailović: Transformation of the pseudo-integral and related convergence theorems, Fuzzy Sets and Systems 355, (2019), 67-82
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiB. Mihailović, V. Miler Jerković, B. Malešević: Solving fuzzy linear systems using a block representation of generalized inverses: The Moore–Penrose inverse, Fuzzy Sets and Systems 353, (2018), 44-65
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiB. Mihailović, V. Miler Jerković, B. Malešević: Solving fuzzy linear systems using a block representation of generalized inverses: The group inverse, Fuzzy Sets and Systems 353, (2018), 66-85
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiM. Štrboja, E. Pap, B. Mihailović: Discrete bipolar pseudo-integrals, Information Sciences 468, (2018), 72-88
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti B. Mihailović, E. Pap: Sugeno integral based on absolutely monotone real set functions, Fuzzy Sets and Systems, Vol 161, Issue 22, (2010), 2857-2869
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiB. Mihailović, E. Pap: Asymmetric integral as a limit of generated Choquet integrals based on absolutely monotone real set functions, Fuzzy Sets and Systems 181, (2011), 39-49
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuV. Miler Jerković, B. Mihailović, B. Malešević: The general algebraic solution of fuzzy linear systems based on a block representation of {1}-inverses, Iranian Journal of Fuzzy Systems 20(3), (2023), 115-126
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu E. Pap, B. Mihailović: А representatation of а comonotone-v-additive and monotone functional by two Sugeno integrals, Fuzzy Sets and Systems 155, (2005), 77-88
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM. Štrboja, B. Mihailović: Generalized Minkowski type inequality for pseudo-integral, Mathematica Slovaca 71(1), (2021), 57-74, ISSN 0139-9918
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuB. Mihailović, M. Kalina, M. Štrboja: On the generalized k-order additivity for apsolutely monotone set functions, Soft Computing 23 (15), (2019), 6043-6050, ISSN 1432-7643
(M23) Rad u međunarodnom časopisuB. Mihailović, M. Štrboja, M. Todorov: Jensen type inequality for the bipolar Shilkret, Sugeno and Choquet integrals, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences 18(9), (2021), 9-25, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuB. Mihailović, E. Pap: Asymmetric general Choquet integrals, Acta Polytechnica Hungarica, Volume 6, Issue Number 1, (2009), 161-173
(M23) Rad u međunarodnom časopisuB. Mihailović, M. Manzi, P. Đapić: The Shilkret-like integral on the symmetric interval, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 77, Iss. 3, (2015), 29-40
(M23) Rad u međunarodnom časopisuT. Grbić , S. Medić, A. Perović, B. Mihailović, N. Novković, N. Duraković: A Premium Principle Based on the g-integral , Stochastic Analysis and Applications, Vol. 35, No 3, (2017), 465-477
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniB. Mihailović, M. Manzi: On the asymmetric Shilket-like integral, Proceedings of AGOP2011, Benevento, Italy, (2011) 73-77.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniB. Mihailović: On the class of symmetric S-separable aggregation functions Proceedings of AGOP 2007, Ghent, Belgium, (2007) 187-191.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniB. Mihailović, E. Pap: Non-monotonic set functions and general fuzzy integrals, Proceedings of SISY 2008, Subotica, (2008) 371-374.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniB. Mihailović, E. Pap: Decomposable signed fuzzy measures, Proceedings of EUSFLAT 2007, Ostrava, Czech Republic, (2007) 265-269.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniB. Mihailović, E. Pap, Lj. Nedović: Absolutely Monotone Real Set Functions, Proceedings of SISY 2009, Subotica, (2009) 115-118.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaB. Mihailović, Lj. Nedović, T. Grbić : The induced Sugeno integral-based operator w.r.t bi-fuzzy measures, Јournal of Electrical Engineering, Vol.54, No. 12/s, (2003) 76-79.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2020.
Vanredni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2015.
DocentMatematikaUniverzitet u Novom Sadu25.02.2010.
Asistent pripravnik RMatematikaFakultet tehničkih nauka24.01.2009.
Asistent - stari nazivMatematikaFakultet tehničkih nauka31.05.2004.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka15.07.2000.