Informacije
Departman za opšte discipline u tehnici organizaciono sačinjavaju tri katedre:
• Katedra za matematiku (35 članova, šef katedre prof. dr Mila
Stojaković),
• Katedra za fiziku (13 članova, šef katedre prof. dr Ana Kozmidis Petrović),
• Katedra za društvene nauke (10 članova, šef katedre prof. dr Radoš
Radivojević),
• Katedra za animaciju u inženjerstvu (8 članova, šef katedre prof. dr Ratko Obradović))
• Laboratorija za fiziku,
• Centar za matematiku i statistiku (CMS)....
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Ralević dr Nebojša
Redovni profesor

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Korpak Nataša

 Sekretar departmana
Matični studijski programi