doc. dr Nemanja Lukić


Nedostaje slika

dr Nemanja Lukić

Docent


Telefon021/480-1101
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Dr Nemanja Lukić, rođen je 01.08.1983. u Novom Sadu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski modul za računarsku tehniku i računarske komunikacije, završio je 2007. godine sa postignutim prosekom 9.68.

Zbog postignutih rezultata tokom studija dobio je nekoliko nagrada od strane Fakulteta tehničkih nauka, među kojima su posebne nagrade za uspeh tokom studiranja u školskim godinama 2004/2005, 2005/2006, kao i posebna nagrada za uspeh tokom ukupnih studija (2007. godina). Odbranjeni master rad je ujedno i proglašen za najbolji master rad odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije te godine.

Doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku, završio je 02. oktobra 2014. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Predlog proširenja Android operativnog sistema servisima digitalne televizije".

Tokom doktorskih studija bio je asistent za užu naučnu oblast na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, u okviru nekoliko predmeta (Osnovi algoritama i struktura DSP1, Programska podrška u realnom vremenu i Arhitekture i algoritmi DSP1). Trenutno je zaposlen kao docent na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, u okviru predmeta PNRS2.
U periodu maj-jul 2009. godine, kao stipendista projekta Erasmus Mundus za akademsku razmenu univerzitetskog osoblja između EU i zapadnog Balkana, učestvovao je u razvoju naprednih algoritama za detekciju zamućenja u nepokretnim digitalnim slikama na Univerzitetu u Gentu (Belgija).

Domen interesovanja u istraživanju su mu dizajn i implementacija visoko integrisanih ugrađenih sistema u uređajima potrošačke elektronike, kao i digitalna obrada video signala u realnom vremenu. Tokom doktorskih studija radio je na razvoju programske podrške za integraciju servisa digitalne televizije u moderne platforme bazirane na paradigmi virtuelne mašine, na čemu je ujedno i zasnovao svoju disertaciju.

Autor je preko 30 radova u međunarodnim časopisima i zbornicima radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Takođe, autor i koautor je 10 tehničkih rešenja iz kategorija novi proizvodi, tehnologije uvedene u proizvodnju, kao i prototipovi i nove metode.

Docent
01.10.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom02.10.2014.01.02.2015.Katedra za računarsku tehniku
Asistent20.06.2012.01.09.2014.Katedra za računarsku tehniku
Asistent01.12.2010.01.06.2012.Katedra za računarsku tehniku
Saradnik u nastavi25.11.2007.01.11.2009.Katedra za računarsku tehniku
NazivU Ustanovi
Jedno rešenje radnog okruženja za obradu video podataka u realnom vremenu na CELL IBM platformi

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Predlog proširenja Android operativnog sistema servisima digitalne televizije

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLukić N., Teslić N., Maruna T., Mihić V.: A java API interface for the search of DTV services in embedded multimedia devices, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2013, Vol. 59, No 4, pp. 875-882, ISSN 0098-3063, UDK: 10.1109/TCE.2013.6689702
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVranić N., Šoškić N., Lukić N.: Algorithms for Making Unified Channel List on Hybrid Set-top Boxes, 1. 1st IEEE Consumer Electronics Workshop, Novi Sad, 11 Mart, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMedić S., Spirić N., Lukić N.: A Proposition for DTV Web API Interface, 1. 1st IEEE Consumer Electronics Workshop, Novi Sad, 11 Mart, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠoškić N., Vranić N., Lukić N.: Improving User Experience with Unique Channel List on Hybrid Set-top Boxes, 1. 1st IEEE Consumer Electronics Workshop, Novi Sad, 11 Mart, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐukić I., Lukić N., Džakula R.: A Java API interface for the search of the EPG data in Android OS based devices, 21. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 26-28 Novembar, 2013, pp. 713-716
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBjelić V., Lukić N., Kovačević S., Vucelja M.: Improving teletext support for set top box based on Android operating system, 21. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 26-28 Novembar, 2013, pp. 995-998
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPeković V., Lukić N., Kaštelan I., Teslić N.: Platform for STB video output integrity verification based on full reference picture comparison, 1. IEEE International Conference on Consumer Electronics - Berlin, Berlin, 3-8 Septembar, 2011, pp. 255-258
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić N., Teslić N., Temerinac M., Peković V.: Real-Time Video Processing Framework for Functional Testing of the DTV/STB Devices Based on Heterogeneous Multi-Core Platform, 29. International Conference on Consumer Electronics, Las Vegas: IEEE Consumer Electronics Society, 9-12 Januar, 2011, pp. 137-138, ISBN 978-1-4244-2976-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZlokolica V., Kukolj D., Lukić N., Temerinac M.: Evaluation on the selection of video quality metrics for overall visual perception, Proc. of IEEE PowerTECH Conference, 2010, pp. 23-28, ISSN 978-1-4244-8417-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić N., Platiša Lj., Pižurica A., Philips W., Temerinac M.: Real-Time Wavelet Based Blur Estimation on Cell BE platform, 10. IST/SPIE Symposium on Electronic Imaging, Wavelet Applications in Industrial Processing VII, San Jose, 18-19 Januar, 2010, pp. 12-12, ISBN 0277-786X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić N., Pap I., Marčeta Z., Temerinac M.: Software Based Video Improvement Implementation, 1. IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, Novi Sad, 7-8 Septembar, 2009, pp. 128-133, ISBN 978-0-7695-3759-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPap I., Lukić N., Marčeta Z., Teslić N., Schu M.: Real-time video quality assessment platform, 27. International Conference on Consumer Electronics, Las Vegas: IEEE Consumer Electronics Society, 2009, pp. 1-2, ISBN 978-1-4244-4701-5, UDK: 10.1109/ICCE.2009.5012206
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZlokolica V., Kukolj D., Pokrić M., Lukić N., Temerinac M., Teslić N.: Content-Oriented based No-Reference Video Quality Assessment for Broadcast, 2. NEM SUMMIT, Conference
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPokrić M., Kukolj D., Pap I., Lukić N., Teslić N., Temerinac M., Marčeta Z., Zlokolica V.: Video Quality Assessment on CELL, 4. International Workshop on Video Processing and Quality Metrics for Consumer Electronics (VPQM), Scottsdale, 2009, pp. 1-4, UDK: http://enpub.fulton.asu.edu/resp/vpqm/vpqm09/Proceedings_VPQM09/Papers/VPQM2009_paper_long.pdf
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić N., Kukolj D., Pokrić M., Marčeta Z., Temerinac M., Zlokolica V.: Content Based Video Quality Assessment Platform, 1. IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, Novi Sad, 7-8 Septembar, 2009
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaZlokolica V., Katona M., Pap I., Samardžija D., Lukić N., Kovačević J., Kovačević V., Popović M., Teslić N., Atlagić B., Kukolj D., Temerinac M.: Računarsko inženjerstvo – ključ za budućnost, Pregledni rad., Tehnika - Elektrotehnika, 2010, Vol. 65, No 3, pp. 84-94, ISSN 0013-5836, UDK: 62.000.330.352.46/.47
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKošutić N., Peić-Tukuljac H., Lukić N., Mihić V.: Service list unification on hybrid digital television receivers, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), Srebrno jezero, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGagić M., Lukić N., Lukač Ž., Eremić J., Temerinac M.: Image reformatting with variable factor on embedded multimedia systems, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, ISBN 978-1-4673-2984-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠćepanović N., Lukač Ž., Očovaj S., Jovanović P., Lukić N.: Real-time VP6 decoder optimization for MIPS based architectures, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-24 Novembar, 2011, ISBN 978-1-4577-1500-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilosavljević D., Lukić N., Zlokolica V., Temerinac M.: Multi-core platform for DTV/STB real-time functional testing, 55. ETRAN, Banja Vrućica, 6-9 Jun, 2011
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŽivkov V., Peković V., Lukić N., Temerinac M.: Program support implementation for sending results of video processing in real time using SNMP protocol, 54. ETRAN, Donji Milanovac, 7-11 Jun, 2010, ISBN ISBN:978-86-80509-64
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLukić N., Pap I., Marčeta Z., Kukolj D.: Multi-core platform for high definition video quality analysis in real-time, 53. ETRAN, Vrnjacka Banja, 15-18 Jun, 2009, ISBN 978-86-80509-64-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAndraš M., Lukić N., Temerinac M., Simić D.: Jedno rešenje otkrivanje zamućenosti pokretne slike u realnom vremenu na Cell i Intel zasnovanim platformama, 17. TELFOR, Beograd: TELFOR, 24-26 Novembar, 2009, pp. 972-975
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLukić N., Temerinac M., Kovačević V.: Ocenjivanje primene CBE i Intel zasnovanih platformi u domenu procene kvaliteta video signala u realnom vremenu, 17. TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2009, pp. 976-979, ISBN 978-86-7466-375-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBratić M., Lukić N., Temerinac M., Ačanski D.: Jedno rešenje paralelizacije i vektorizacije algoritma za merenje zamućenosti pokretne slike na CBE platform, 52. ETRAN, Palić, 8-12 Jun, 2008, ISBN 978-86-80509-63-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLukić N., Pap I., Temerinac M., Marčeta Z., Ačanski D.: Procena mogućnosti upotrebe Cell IBM platforme za razvoj i implementaciju poboljšanih video algoritama u relanom vremenu, 52. ETRAN, Palić, 8-12 Jun, 2008, ISBN 978-86-80509-63-1</ng>
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLukić N., Pap I., Marčeta Z., Đurković V.: Procena mogućnosti upotrebe Skype AP2AP mehanizma za prenos podataka u realnom vremenu, 51. ETRAN, Herceg Novi, 4-8 Jun, 2007, ISBN 978-86-80509-62-4
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaLukić N.: Predlog proširenja Android operativnog sistema servisima digitalne televizije, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, 2014</ng>
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPap I., Katona M., Teslić N., Majstorović D., Zlokolica V., Lukić N., Marčeta Z., Stefanović D., Bjelica M., Jovanović Z.: Uređaj za ispitivanje zamagljene slike, 2011
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoMiljković G., Mihić V., Savić M., Maruna T., Lukić N., Katona M., Pap I., Pjevalica N., Anđelić T., Jovanović P.: Softver za Loewe SL121 TV prijemnik u HD rezoluciji, 2011
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoVelikić I., Dimitrijević A., Anđelković A., Teslić N., Mihić V., Savić M., Davidović M., Lukić N., Temerinac M., Samardžija D.: Softver za TV prijemnik visoke rezolucije, 2011
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Popović M., Lukić N., Bašičević I., Đukić M., Četić N., Marinković V., Jovanović V., Pavlović R.: Izrada okruženja za testiranje paralelizovanog programa, 2012
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Teslić N., Lukić N., Katona M., Pap I., Mihić V., Savić M., Marčeta Z., Majstorović D., Temerinac M., Pokrić M., Zlokolica V.: Prototip softvera za izlazni stepen TV prijemnika u HD rezoluciji, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Teslić N., Katona M., Pap I., Lukić N., Mihić V., Savić M., Marčeta Z., Majstorović D., Temerinac M., Pokrić M., Zlokolica V.: Prototip softvera za ulazni stepen televizijskog prijemnika, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Teslić N., Zlokolica V., Katona M., Temerinac M., Pokrić M., Pap I., Mihić V., Savić M., Marčeta Z., Lukić N., Majstorović D.: Izrada alfa verzije softvera TV prijemnika, 2009
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Lukić N., Katona M., Pap I., Mihić V., Savić M., Marčeta Z., Majstorović D.: Izrada hardvera za prototip ulaznog stepena, 2009
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.10.2020.
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu18.02.2015.
AsistentRačunarska tehnika i računarske komunikacije01.12.2013.
Asistent - stari nazivRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka23.12.2009.
Saradnik u nastaviRačunarska tehnika i računarske komunikacijeFakultet tehničkih nauka28.11.2008.