vanr. prof. dr Ivan Kaštelan


Nedostaje slika

dr Ivan Kaštelan

Vanredni profesor


Telefon021/485-4598
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Ivan Kaštelan, doktor elektrotehničkih nauka, završio je osnovne, master i doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2008., 2009. i 2014. godine sa prosekom 10.00 u sva tri stepena studija. U 2008. godini je proglašen najboljim diplomiranim studentom Fakulteta tehničkih nauka. Nagradu Fonda “Momčilo Momo Novković” za izuzetan nastavni rad dobio je 2014. godine. Trenutno je zaposlen kao docent na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku i kao istraživač u institutu RT-RK. Tokom master studija Ivan je radio u kompaniji Micronas GmbH na istraživanju sintetizabilnih iskaza za proveru rada digitalnih sistema. Tokom doktorskih studija, kao gostujući doktorant na Univerzitetu Freiburg, radio je na istraživanjima u oblasti modelovanja prostiranja signala. Trenutni domen interesovanja su mu algoritmi i dizajn digitalnih sistema. Tokom doktorskih studija radio je na problemu verifikacije rada uređaja potrošačke elektronike sa ekranima osetljivim na dodir. Trenutno je zamenik koordinatora na Interreg IPA Croatia-Serbia projektu “Modernizing Laboratories for Innovative Technologies” i učesnik na Horizon 2020 projektu “Decision Support and Self-Management System for Stroke Survivors”, a bio je zamenik koordinatora i vođa radnog paketa na EU FP7 projektu “Embedded Engineering Learning Platform”. Ivan je objavio 5 radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste, preko 50 radova u zbornicima radova sa konferencija, a koautor je 10 tehničkih rešenja i 9 patenata.

Vanredni profesor
01.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.01.2020.31.10.2022.Katedra za računarske komunikacije
Vanredni profesor01.12.2019.31.12.2019.Katedra za računarske komunikacije
Docent01.12.2014.Katedra za računarske komunikacije
NazivU Ustanovi
Realizacija protočnog MIPS procesora na TLL5000 razvojnoj ploči

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Prilog rešenju problema automatske funkcionalne provere uređaja potrošačke elektronike zasnovanih na ekranu osetljivom na dodir

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Jedno rešenje sistem verilog iskaza za proveru sekvenci u programabilnim sekvemncijalnim mrežama

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLukač Ž., Kaštelan I., Vranješ M., Todorović B.: AMV ALPHA Learning Platform for Automotive Embedded Software Engineering, IEEE Transactions on Learning Technologies, 2021, Vol. 14, No. 3, pp. 292-298, ISSN 1939-1382
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKaštelan I., Popović M., Bjelica M.: A Learning Model for Lifelong Education of Computer Engineers, IEEE Access, 2023, Vol. 11, pp. 1-13, ISSN 2169-3536
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKaštelan I., Katona M., Peković V., Teslić N., Tekcan T.: Automatic black box testing of television systems on the final production line, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2011, Vol. 57, No 1, pp. 224-231, ISSN 0098-3063, UDK: 10.1109/TCE.2011.5735506
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKaštelan I., Katona M., Marijan D., Zloh J.: Automated Optical Inspection System for Digital TV Sets, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, Vol. 2011, No 140, pp. 1-17, ISSN 1687-6172, UDK: 10.1186/1687-6180-2011-140
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVuković M., Miškić M., Kaštelan I., Lale S., Forcan M., Vuković G., Ikić M.: Renewable Energy-powered Traffic Signalization as a Step to Carbon-neutral Cities (The Case of Western Balkan), Sustainability, 2023, Vol. 15, No. 7, ISSN 2071-1050
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKaštelan I., Peković V., Teslić N.: A Novel Concept of Electrical Stimulation of Touchscreens Used for Automated Verification of Mobile Devices, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKaštelan I., Lopez Benito J., Artetxe Gonzalez E., Piwinski J., Barak M., Temerinac M.: E2LP: A Unified Embedded Engineering Learning Platform, Microprocessors and Microsystems, 2014, Vol. 38, No 8, pp. 933-946, ISSN 0141-9331, UDK: 10.1016/j.micpro.2014.09.003
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPjevalica V., Pjevalica N., Kaštelan I., Petrović N.: Acceleration of Digital Stochastic Measurement Simulation based on Concurrent Programming, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovković T., Lukač Ž., Jovanović P., Kaštelan I.: Graphic Library Optimization for MIPS architecture, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2020, Vol. 26, No. 2, pp. 69-75, ISSN 1392-1215
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Popović M., Vranješ M., Velikić G.: Work in Progress: Modernizing Laboratories for Innovative Technologies in Automotive, 9. IEEE Global Engineering Education Conference - EDUCON, Tenerife: IEEE Education Society, 16-20 April, 2018, pp. 1700-1702, ISBN 978-1-5386-2957-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Temerinac M.: A Curriculum for Unified Embedded Engineering Education, 39. International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Opatija: IEEE, MIPRO Society, 30-3 Maj, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Majstorović D., Nikolić M., Eremić J., Katona M.: Laboratory Exercises for Embedded Engineering Learning Platform, 35. MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - Savjetovanje o mikroračunalima u telekomunikacijama, Opatija, 21-25 Maj, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović M., Popović M., Kaštelan I., Đukić M., Gilezan S.: A Simple Python Testbed for Federated Learning Algorithms, 8. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 29-31 May, 2023, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Temerinac M.: Lessons Learned and Post-Project Activities with Embedded Engineering Learning Platform, 8. IEEE Global Engineering Education Conference - EDUCON, Atina: IEEE Education Society, 25-28 April, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Pjevalica N., Teslić N.: Teaching Digital System Design on a Unified Computer Engineering Learning Platform, 1. IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2015, Tallinn: IEEE Education Society, 18-20 Maj, 2015, pp. 681-688, ISBN 978-1-4799-1907-9, UDK: 10.1109/EDUCON.2015.7096043
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Pjevalica N., Temerinac M.: A Course in Digital System Design using Unified E2LP Platform, 38. International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Opatija: IEEE, MIPRO Society, 25-29 Maj, 2015, pp. 749-754, ISBN 978-953-233-083-0, UDK: 10.1109/MIPRO.2015.7160371
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Temerinac M., Teslić N.: Design of a Platform for Teaching Embedded Systems Engineering, 4. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Warsaw: IEEE Computer Society, University of Warsaw, 7-10 Septembar, 2014, pp. 23-26, ISBN 978-83-60810-64-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKaštelan I., Teslić N., Temerinac M.: Generic Processor for Unified Computer Engineering Learning Platform, 4. IEEE Global Engineering Education Conference, Berlin: IEEE Education Society, 13-15 Mart, 2013, pp. 652-655, ISBN 978-1-4673-6109-5, UDK: 10.1109/EduCon.2013.6530176
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloPeković V., Teslić N., Kaštelan I., Katona M.: Sistem i metod za automatsko testiranje uredjaja osetljivih na dodir, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2011
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.12.2019.
DocentRačunarska tehnika i računarske komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaRačunarska tehnika i računarske komunikacije14.11.2012.