prof. dr Mila Stojaković


Nedostaje slika

dr Mila Stojaković

Redovni profesor


Telefon021/485-2304
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 604

Diplomirala na PMF – Novi Sad – juna 1975. godine. Prosečna ocena 9.4. Odbranila magistarsku tezu na Matematičkom fakultetu – Beograd – 1978. godine. Odbranila doktorsku disertaciju na PMF – Novi Sad – 1980. godine. Od 1975. godine, zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Za redovnog profesora izabrana 1993. godine. Predaje kurseve iz: Matematičke analize, Verovatnoće, Slučajnih procesa i Operacionih istraživanja. Od 1995. godine obavlja dužnost šefa Katedre za matematiku i šefa Instituta-Odseka za primenjene osnovne discipline Fakulteta Tehničkih nauka. Studijski naučni boravak: Univerzitet u Varšavi (1986), Univerzitet u Čenstohovi (1986), University of Toronto (1992, 1995), Institute of Technology, Tokiyo (1993), Centre de Recerca Matematica, Barselona (1996), University of Helsinki (1995), University of Tel Aviv (1999), American University, Bejrut (2003).

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.10.2020.30.09.2022.Katedra za matematiku
Redovni profesor27.12.1993.30.09.2020.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
Po planu iz 1975.g nije bio predviđen dipl.rad

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1975

Slučajne operatorske jednačine

Magistratura

Matematičke nauke

Matematički fakultet

1978

Teorija fiksne tačke u verovatnosnim prostorima

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1980

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojaković Mila, Gajić Ljiljana, Dosenovic Tatjana, Caric Biljana, Fixed point of multivalued integral type of contraction mappings , Fixed Point Theory and Applications, (2015),2015, ISSN 1687-1820
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojaković Mila, Gajić Ljiljana, Fuzzy valued probability, Information Sciences, (2015), vol. 299, str. 198-208
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu Lj. Gajić , M. Stojaković, On fixed point results for Matkowski type of mappings in G-metric spaces, Filomat, (2015), vol. 29 br. 10, str. 2301-2309
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLjiljana Gajić, Mila Stojaković, Biljana Carić, On Angrisani and Clavelli Synthetic Approaches to Problems of Fixed Points in Convex Metric Space, Abstract and Applied Analysis, Volume 2014, Article ID 406759, 5 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/406759.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLjiljana Gajić, Mila Stojaković, On mapping with \phi-contractive iterate at a point on generalized metric spaces, Fixed Point Theory and Applications 2014, 2014:46 doi:10.1186/1687-1812-2014-46
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLjiljana Gajić, Mila Stojakovć, On C iric generalization of mappings with a contractive iterate at a point in G-metric spaces, Applied Mathematics and Computation 219 (2012) 435–441
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Imprecise set and fuzzy valued probability, J.Comp.Appl.Math.235 (2011) 4524–4531.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Zoran Stojaković, Series of fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 160(21),2009, 3115-3127.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Zoran Stojaković, Support function for fuzzy set, Proceedings of Royal Society, London A, 452(1996), 421-438.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Zoran Stojaković,Addition and series of fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 83(1996) 341-346.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Fuzzy random variable, expectation, martingales, J.Math.Anal.Appl., 184(1994) 594-606.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Fuzzy valued measure, Fuzzy Sets and Systems, 65(1994) 95-104 .
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Decomposition and representation of fuzzy valued measure, Fuzzy Sets and Systems, 112(2000) 251-256
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Representation of fuzzy valued mappings, Fuzzy Sets and Systems, 98(1998) 375-381.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Zoran Ovcin, Fixed point theorems and variational principle..., Fuzzy Sets and Systems, 66(1994)353-356.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Fuzzy conditional expectation, Fuzzy Sets and Systems, 52(1992) 49-54
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Gajić Ljiljana, Stojaković Mila, Sehgal-Thomas Type Fixed Point Theorems in Generalized Metric Spaces, FILOMAT, (2017), vol. 31 br. 11, str. 3347-3356.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMila Stojaković, Ljiljana Gajić, Biljana Carić, Fixed point and subfixed point for fuzzy mappings in generalized fuzzy metric spaces,Journal of Applied Mathematics,Vol.2013 (2013) Article ID254259, 11 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/254259.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZoran Stojaković, Mila Stojaković, On sets of ortogonal d-cubes, Ars Combinatoria, 2008, vol 89, 21-30.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMila Stojaković, Set valued probability and its connection with set valued measure, Statistics and Probability Letters, DOI 10.106/j.spl2012.02.021, 82(6)(2012) 1043-1048.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMila Stojaković, Fuzzy martingales, Stochastic Analysis and Applications, 14(1996), 355-368.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMila Stojaković, Common fixed point theorems in complete metric and probabilistic spaces,Bull. Australian Math. Soc.,36(1987)73-88.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMila Stojaković, A common fixed point theorem for the commuting mappings, Indian Journ.Pure Appl.Math., 17(4)(1986), 466-475.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMila Stojaković, A common fixed point theorems in probabilistic metric spaces and its application, Glasnik matematički, 23(43), (1988),203-211.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMila Stojaković, Fixed point theorem in probabilistic spaces, Kobe Journ. Math., 2(1985), 1-9.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaY.J. Choe, P.P. Murthy, M. Stojaković, Compatible mappings of type A and common fixed point in Menger space, Comm.Korean Math.Sci., 7(2)(1992), 325-339.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMila Stojaković, On some classes of contraction mappings, Mathematica Japonica, 33(2), (1988), 103-109.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMila Stojaković, Fuzzy random variable in mathematical economy, N.S.Journ.Math.35(1),2005,4-17.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMila Stojaković, Coincidence point for multivalued mappings in probabilistic spaces, Mathematica Japonica, 40, No.2, (1992),1-6.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMila.Stojaković, Convergence and regularity theorems for fuzzy processes, The Journal for Fuzzy Mathematics, Vol.1,No.3,(1993),541-557.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMila Stojaković, Matematička analiza 2, Symbol, Novi Sad, 2004
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMila Stojaković, Verovatnoća, statistika i slučajni procesi, Symbol, Novi Sad, 2007
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu27.12.1993.
Vanredni profesorMatematikaFakultet tehničkih nauka01.12.1988.
DocentMatematikaFakultet tehničkih nauka01.12.1982.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka01.12.1975.